+
-+ Tulosta

Verkkosivujen käyttäjäkyselyt

Kouvolan kaupunki haluaa tarjota kuntalaisille tietoa palveluista ajantasaisesti ja helposti. Kaupungin www-sivuista toteutetaan ajoittain käyttäjäkysely, jonka tulokset otetaan huomioon www-sivujen kehittämisessä.

Www-sivuista voi antaa palautetta osoitteeseen viestinta@kouvola.fi tai

2015

Kouvolan kaupungin internet-sivuista kysyttiin käyttäjäkokemuksia [pdf, 349 KB] ajalla 15.1.–10.2.2016. Kouvolan tutkimus osallistuu kuntien verkkosivukyselyn 2015 vertailuun, vaikka kysely toteutettiin vuoden 2016 puolella. Raportti, jossa kaikki tutkimukseen osallistuneet kunnat ovat mukana, julkaistaan maaliskuussa.

Vastaajat kokivat Kouvola.fi-sivuston hyödyllisenä ja sisällöltään monipuolisena. Sivut toimivat heidän mielestään pääasiassa ongelmitta ja sivuston koettiin säästävän aikaa ja vaivaa. Toisaalta vastaajat kokivat, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia, sivusto ei erotu edukseen, ja että sivuston selkeydessä olisi vielä parantamisen varaa. Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,35 asteikolla 1–5. Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,44, kun asteikko oli 4–10.

Sivuilta haettiin eniten ajankohtaisasiaa (29 %), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (26 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (20 %), yhteystietoja (20 %), sekä tapahtumia (16 %). Vastaajista 81 % oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 10 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. Vastaajista 9 % ilmoitti, ettei ollut hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kehitysehdotukset ja toiveet

Kysyttäessä kommentteja ja kehitysehdotuksia verkkosivuston parantamiseksi, vastaajat mainitsivat usein tiedonhaussa koetut ongelmat. Vastaajat toivoivat sivuille lisää selkeyttä ja helpompaa tietojen löytämistä. Vastaajat toivoivat sivujen yksinkertaistamista ja mm. otsikointien ja tietojen jäsentelyn selkeyttämistä. Myös paikoitellen löytynyttä virastokieltä toivottiin kansantajuisemmaksi.

Lisäksi sivuille toivottiin mm. houkuttelevampaa ulkoasua, tietoja tapahtumista hyvissä ajoin, sivuilla olevien tietojen parempaa päivittämistä, lisää kuvia Kouvolasta, sekä käyttäjäystävällisempiä mobiilisivuja.

Vertailu 2013 tutkimukseen

Vuonna 2013 tehdyssä vastaavassa kyselyssä [pdf, 340 KB] vastaukset noudattelivat kaikissa osioissa pitkälti samaa kaavaa. Yleisarvosana oli nyt (7,44) parantunut hiukan vuoden 2013 arvosanasta 7,3. Vuoden 2013 vastauksiin verrattuna nyt etsittiin aiempaa enemmän tietoa ikäihmisten palveluista ja liikenteestä. Vuoden 2015 vastauksissa tyytyväisyyspisteet olivat keskimäärin aavistuksen nousseet, paitsi tyytyväisyys sivuston ajanmukaisuuteen, ulkoasuun ja erottumiseen edukseen. Kouvola.fi-sivuston ilme uudistettiin viimeksi vuonna 2012 ja tämä alkaa nyt vastauksissakin näkyä. Vuonna 2015 tehty valikkorakenteen uudelleen järjestely on saattanut vaikuttaa arvioon myönteisesti, mutta vaikutus ei ole huomattava.

Tutustu kyselyraporttiin [pdf, 349 KB].

2013

Kouvolan kaupunki osallistui kuntien verkkosivututkimukseen marraskuussa 2013. Tutkimuksessa Kouvola.fi -sivut saivat kouluarvosanakseen 7,3 ja sivuja pidettiin hyödyllisinä ja monipuolisina. Eniten parannettavaa on asioiden löytymisessä ja sivujen selkeyttämisessä.

Verkkosivukyselyyn osallistui 681 vastaajaa, joista Kouvolan asukkaita oli 543 (81 %) ja ulkopaikkakuntalaisia 128 (19 %). Kyselyn mukaan kaupungin verkkosivuilta etsitään eniten tietoa ajankohtaisista asioista (31 %), terveydenhuollon aiheista (24 %), vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyviä tietoja (19 %), yhteystietoja (19 %), sekä esityslistoja, pöytäkirjoja ja päätöksiä (17 %).

Vastaajien kommenteissa nousivat eniten esiin hankaluudet tiedonetsinnässä sivuilta. Lisää selkeyttä toivottiin sekä sivuilla liikkumiseen että asioiden sijoitteluun. Otsikoinnissa käytetyt termit olivat osalle käyttäjistä epäselviä, mikä vaikeutti tiedon etsintää. Sivuston oman hakukoneen ei koettu antavan kovinkaan hyviä hakutuloksia.
Kaikki mielipiteet sivuista eivät suinkaan olleet negatiivisia, vaan myös positiivisia kommentteja sivuista annettiin.

Tutkimus tilattiin Online Tutkimus Oy:ltä ja se toteutettiin 31.10.- 3.12.2013.

Käyttäjäkyselyn raportti 2013 [pdf, 340 KB]

2012

Kouvolan kaupungin www-sivut uudistettiin kesäkuun lopussa 2012. Käyttäjien kokemuksia sivuista kysyttiin heinä-elokuun aikana. Mielipiteet vaihtelivat paikoin laidasta laitaan - uudistus ei jättänyt vastaajia kylmäksi.

Kyselyyn saatiin vain 68 vastausta, johtuen ehkä kyselyn ajoittumisesta parhaisiin kesälomakuukausiin. Sivusto sai paremmat arvosanat hyödyllisyydestä, monipuolisesta tarjonnasta ja ajanmukaisuudesta. Risuja sai tiedon löytyminen sivuilta, sivustoa ei koettu erityisen selkeäksi. Uusi, brändin mukainen ilme sai osakseen sekä kehuja että kauhisteluja.

Www-sivu-uudistus sai ihmiset liikkeelle, sivuja kävi heinäkuussa tutkailemassa 44 600 kävijää (Google Analytics), mikä on kolme kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupungin verkkosivuja kehitetään edelleen, rakennetta kevennetään tammikuussa ja tiedon parempaan löytymiseen kiinnitetään huomiota. Tiedon löytymistä on jo helpotettu mm. hakutoimintoa korostamalla ja palveluhakemistoa uudistamalla. Uusi kysely www-sivuista toteutetaan vuoden 2013 aikana, kun korjauksia on tehty lisää.

Katso käyttäjäkyselyn tulokset! [pdf, 162 KB]