+
-+ Tulosta

Verkkosivujen käyttäjäkyselyt

Kouvolan kaupunki haluaa tarjota kuntalaisille tietoa palveluista ajantasaisesti ja helposti. Kaupungin www-sivuista toteutetaan ajoittain käyttäjäkysely, jonka tulokset otetaan huomioon www-sivujen kehittämisessä.

Www-sivuista voi antaa palautetta osoitteeseen viestinta@kouvola.fi tai palautepalvelun kautta.

2017

Kouvolan kaupunki kysyi kokemuksia Kouvola.fi-sivustosta [pdf, 9 MB] 2.10.–6.11.2017. Kyselyyn osallistui yhteensä 1359 vastaajaa, joista 225 oli ulkopaikkakuntalaisia. Sivut saivat keskiarvoksi kouluarvosanan 7,6, mikä on hieman edellistä arviointia parempi.

Kouvolan kaupungin internet-sivuilla kysyttiin käyttäjäkokemuksia 2.10.–6.11.2017. Kyselyyn otti osaa 1359 vastaajaa, joista 84 % on Kouvolan kaupungin asukkaita ja 16 % ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista on 71 % ja miehiä 29 %. Vastaajista merkittävä osa on keski-ikäisiä tai vanhempia.

Sivuilta etsittiin eniten terveydenhoitoon liittyvää tietoa (29 %), ajankohtaisasiaa (23 %), vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (23 %) ja yhteystietoja (17 %). Vastaajista 85 % oli löytänyt hakemansa tiedon, 9 % ei ollut löytänyt etsimäänsä tietoa. Vastaajista 6 % ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kaikista vastaajista 4 % käy Kouvolan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 31 % viikoittain, 25 % kuukausittain, 34 % satunnaisesti, ja 6 % oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Sivuille etsiydytään joko vanhasta muistista (41 %), hakupalvelun kautta (38 %) tai jonkin toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta (6 %). Vastaajista 5 %:lla sivu on aloitussivuna.

Toiveena selkeämmät sivut

Vastaajat arvioivat Kouvola.fi-sivuston hyödylliseksi ja sisällön monipuoliseksi. Vastaajien mielestä sivut toimivat ongelmitta, mutta sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia eikä sivusto erityisemmin erotu edukseen. Edelleen toivottiin lisää selkeyttä sivustolle.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,41 asteikolla 1–5. Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4–10) keskiarvo oli 7,6. Paikkakuntalaiset antoivat sivustosta hiukan matalampia arviointeja kuin ulkopaikkakuntalaiset.

Vastaajien avoimissa kommenteissa ja toiveissa esiintyi mm. seuraavia aiheita:

  • Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista
  • Hakutoimintoon parannuksia
  • Parannuksia sivujen mobiilikäyttöön
  • Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen
  • Sivut ovat hyvät tällaisenaan
  • Ulkoasuun parannusta
  • Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi

Sivujen kehittäminen

Edellisen kerran Kouvola.fi-verkkosivujen käyttäjäkokemuksia kysyttiin vuodenvaihteessa 2015–2016. Tulokset olivat tällöin samansuuntaisia kuin nyt 2017, mutta arvioinnit ovat hiukan parantuneet. Käyttäjätyytyväisyys indeksi nousi 3,35:stä 3,41:een ja kouluarvosana 7,44:stä 7,6:een. Sivustolla on tehty tutkimusten välissä parannuksia, muun muassa hakutoimintoon on lisätty ennakoiva hakutulos.

Vastaajat haluaisivat asioida kunnan kanssa verkon kautta eniten terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (49 %), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (36 %), kirjaston kanssa (22 %), sosiaalitoimen kanssa (22 %), sekä koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (21 %).

Kouvolan kaupungin verkkosivut uudistetaan 2018–2019. Uudistustyössä hyödynnetään kyselyn tuloksia ja toiveissa on myös sivuston testaaminen kuntalaisten kanssa ennen käyttöönottoa. Tavoitteena on muun muassa sähköisen asioinnin ja vuorovaikutteisuuden lisääminen.

Käyttäjäkyselyn toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy.
Tutustu tutkimusraporttiin! [pdf, 9 MB]

2015

Kouvolan kaupungin internet-sivuista kysyttiin käyttäjäkokemuksia [pdf, 349 KB] ajalla 15.1.–10.2.2016. Kouvolan tutkimus osallistuu kuntien verkkosivukyselyn 2015 vertailuun, vaikka kysely toteutettiin vuoden 2016 puolella. Raportti, jossa kaikki tutkimukseen osallistuneet kunnat ovat mukana, julkaistaan maaliskuussa.

Vastaajat kokivat Kouvola.fi-sivuston hyödyllisenä ja sisällöltään monipuolisena. Sivut toimivat heidän mielestään pääasiassa ongelmitta ja sivuston koettiin säästävän aikaa ja vaivaa. Toisaalta vastaajat kokivat, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia, sivusto ei erotu edukseen, ja että sivuston selkeydessä olisi vielä parantamisen varaa. Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,35 asteikolla 1–5. Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,44, kun asteikko oli 4–10.

Sivuilta haettiin eniten ajankohtaisasiaa (29 %), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (26 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (20 %), yhteystietoja (20 %), sekä tapahtumia (16 %). Vastaajista 81 % oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 10 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. Vastaajista 9 % ilmoitti, ettei ollut hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kehitysehdotukset ja toiveet

Kysyttäessä kommentteja ja kehitysehdotuksia verkkosivuston parantamiseksi, vastaajat mainitsivat usein tiedonhaussa koetut ongelmat. Vastaajat toivoivat sivuille lisää selkeyttä ja helpompaa tietojen löytämistä. Vastaajat toivoivat sivujen yksinkertaistamista ja mm. otsikointien ja tietojen jäsentelyn selkeyttämistä. Myös paikoitellen löytynyttä virastokieltä toivottiin kansantajuisemmaksi.

Lisäksi sivuille toivottiin mm. houkuttelevampaa ulkoasua, tietoja tapahtumista hyvissä ajoin, sivuilla olevien tietojen parempaa päivittämistä, lisää kuvia Kouvolasta, sekä käyttäjäystävällisempiä mobiilisivuja.

Vertailu 2013 tutkimukseen

Vuonna 2013 tehdyssä vastaavassa kyselyssä [pdf, 340 KB] vastaukset noudattelivat kaikissa osioissa pitkälti samaa kaavaa. Yleisarvosana oli nyt (7,44) parantunut hiukan vuoden 2013 arvosanasta 7,3. Vuoden 2013 vastauksiin verrattuna nyt etsittiin aiempaa enemmän tietoa ikäihmisten palveluista ja liikenteestä. Vuoden 2015 vastauksissa tyytyväisyyspisteet olivat keskimäärin aavistuksen nousseet, paitsi tyytyväisyys sivuston ajanmukaisuuteen, ulkoasuun ja erottumiseen edukseen. Kouvola.fi-sivuston ilme uudistettiin viimeksi vuonna 2012 ja tämä alkaa nyt vastauksissakin näkyä. Vuonna 2015 tehty valikkorakenteen uudelleen järjestely on saattanut vaikuttaa arvioon myönteisesti, mutta vaikutus ei ole huomattava.

Tutustu kyselyraporttiin [pdf, 349 KB].

2013

Kouvolan kaupunki osallistui kuntien verkkosivututkimukseen marraskuussa 2013. Tutkimuksessa Kouvola.fi -sivut saivat kouluarvosanakseen 7,3 ja sivuja pidettiin hyödyllisinä ja monipuolisina. Eniten parannettavaa on asioiden löytymisessä ja sivujen selkeyttämisessä.

Verkkosivukyselyyn osallistui 681 vastaajaa, joista Kouvolan asukkaita oli 543 (81 %) ja ulkopaikkakuntalaisia 128 (19 %). Kyselyn mukaan kaupungin verkkosivuilta etsitään eniten tietoa ajankohtaisista asioista (31 %), terveydenhuollon aiheista (24 %), vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyviä tietoja (19 %), yhteystietoja (19 %), sekä esityslistoja, pöytäkirjoja ja päätöksiä (17 %).

Vastaajien kommenteissa nousivat eniten esiin hankaluudet tiedonetsinnässä sivuilta. Lisää selkeyttä toivottiin sekä sivuilla liikkumiseen että asioiden sijoitteluun. Otsikoinnissa käytetyt termit olivat osalle käyttäjistä epäselviä, mikä vaikeutti tiedon etsintää. Sivuston oman hakukoneen ei koettu antavan kovinkaan hyviä hakutuloksia.
Kaikki mielipiteet sivuista eivät suinkaan olleet negatiivisia, vaan myös positiivisia kommentteja sivuista annettiin.

Tutkimus tilattiin Online Tutkimus Oy:ltä ja se toteutettiin 31.10.- 3.12.2013.

Käyttäjäkyselyn raportti 2013 [pdf, 340 KB]

2012

Kouvolan kaupungin www-sivut uudistettiin kesäkuun lopussa 2012. Käyttäjien kokemuksia sivuista kysyttiin heinä-elokuun aikana. Mielipiteet vaihtelivat paikoin laidasta laitaan - uudistus ei jättänyt vastaajia kylmäksi.

Kyselyyn saatiin vain 68 vastausta, johtuen ehkä kyselyn ajoittumisesta parhaisiin kesälomakuukausiin. Sivusto sai paremmat arvosanat hyödyllisyydestä, monipuolisesta tarjonnasta ja ajanmukaisuudesta. Risuja sai tiedon löytyminen sivuilta, sivustoa ei koettu erityisen selkeäksi. Uusi, brändin mukainen ilme sai osakseen sekä kehuja että kauhisteluja.

Www-sivu-uudistus sai ihmiset liikkeelle, sivuja kävi heinäkuussa tutkailemassa 44 600 kävijää (Google Analytics), mikä on kolme kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupungin verkkosivuja kehitetään edelleen, rakennetta kevennetään tammikuussa ja tiedon parempaan löytymiseen kiinnitetään huomiota. Tiedon löytymistä on jo helpotettu mm. hakutoimintoa korostamalla ja palveluhakemistoa uudistamalla. Uusi kysely www-sivuista toteutetaan vuoden 2013 aikana, kun korjauksia on tehty lisää.

Katso käyttäjäkyselyn tulokset! [pdf, 162 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme