Eskolanmäen liikuntahallin rakentaminen alkaa alkukesällä 

poikien urheilujoukkue harjoituksissa

Sopimus pääurakoitsijan Varte Lappeenranta Oy:n kanssa allekirjoitettiin torstaina 11.4.2024. Elokuussa 2025 valmistuva liikuntahalli tarjoaa monipuoliset tilat liikuntaan kaikille kuntalaisille ja toimii Eskolanmäen koulun sisäliikuntatilana.

Urakka toteutetaan kokonaisvastuu- eli KVR-hankkeena, jossa valittu urakoitsija Varte Lappeenranta Oy vastaa suunnittelusta ja suorittaa varsinaisen rakennustyön. Yritys on osa kouvolalaista Varte -konsernia. Pääsuunnittelijana toimii kouvolalainen Arkkitehtitoimisto Käppi Oy.  

Paikallisuus näkyy myös urakkasopimuksessa, jossa korostetaan paikallisten yritysten ja työvoiman käyttöä. Urakoitsijalta edellytetään seurantaa sellaisista paikallisten alikonsulttien ja aliurakoitsijoiden käytöstä, jotka eivät ole suorassa sopimussuhteessa Kouvolan kaupunkiin. Seurannan avulla tuodaan näkyville rakentamisen todelliset vaikutukset paikallisesti.  

Kouvolan kaupungin tilapalvelut ja Varte toivovat paikallisten yritysten aktiivisuutta siinä, että tarjoavat osaamistaan valitulle KVR-urakoitsijalle. ”Yksi helpoista väylistä tähän on ilmoittaa kiinnostuksestaan elinkeinoyhtiö Kinnon hankinta-asiamiehelle,” kertoo rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen. Yhteystiedot löytyvät hankinta-asiamiespalvelun verkkosivulta (kinno.fi). 

Liikuntahalli koululiikuntaan ja palloilulajeille 

Uuden liikuntahallin pääpainona on koululiikunta ja sisäpalloilulajit. Päivisin liikuntahalli palvelee viereistä Eskolanmäen yhtenäiskoulua, jossa opiskelee kuluvana vuonna vuosiluokilla 0–9 noin 490 oppilasta.  

Urheiluseurat sekä muut käyttäjäryhmät voivat käyttää liikuntahallia arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Liikuntahallissa voidaan järjestää myös satunnaisia yleisötapahtumia. 

Hallin tarkempi suunnittelu käynnistyy sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Varusteluissa tullaan huomioimaan monikäyttöisyys mm. seuroilta saadun palautteen perusteella. 

Kattohinta 4,37 miljoonaa euroa 

Kaupunginhallitus hyväksyi urakoitsijavalinnan tammikuussa. Ennen sopimuksen allekirjoitusta käytiin neuvotteluja yhdessä urakoitsijan ja tulevien käyttäjien edustajien kanssa. Neuvotteluissa sovittiin hankkeen yksityiskohdista, laadittiin pääpiirustustasoiset suunnitelmat ja sovittiin hankkeen aikataulusta. KVR-urakkasopimus solmittiin urakkakilpailutuksen kattohinnalla 4,37 miljoonaa euroa. 

Liikuntahallin rakentamiseen on haettu liikuntapaikkarakentamisen avustusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Päätöstä ei vielä ole tehty.  

Liikuntahallin rakennustyöt alkavat alkukesällä 2024 ja uusi halli otetaan käyttöön elokuussa 2025.  

Lisätietoa: 

Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(a)kouvola.fi 

Sivun alkuun