Kouvola ei hyväksy Ratamon yöpäivystyksen lakkautusta

Kouvolan Ratamo-sairaalan päivystyksen sisäänkäynti. Punatiilinen rakennus, jossa valkoiset ovet ja katos.

Yöpäivystyksen lopettaminen Kouvolasta lisää kustannuksia ja heikentää sekä palvelutasoa että potilasturvallisuutta. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 22. huhtikuuta kannanottoa koskien Kouvolan ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen lakkauttamista. Kouvolan Ratamon päivystyksessä asioi vuodessa noin 45 000 potilasta.

Maan hallituksen kehysriihessään 16.4. linjaama Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttaminen ei tuo säästöjä, vaan lisää kuluja.

”Kouvolan kaupunki ei hyväksy lakkautusta. Tällä tavoitellaan säästöjä, mutta ne eivät toteudu, vaan päinvastoin. Yhteiskunnan kustannukset kasvavat monella tavalla ja kuntalaisten palvelut heikentyvät. Myös inhimillisestä näkökulmasta päätös on kestämätön”, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Lakkautuspäätös on soteuudistuksen perusajatuksen vastainen ja rikkoo asukkaiden yhdenvertaisuutta. Hallituksen esitys on epäoikeudenmukainen ja vaarantaa ihmisten perusoikeudet, potilasturvallisuuden ja palvelujen saatavuuden Kouvolassa.

Kouvola on Suomen 11. suurin kaupunki ja maantieteellisesti laaja. Asukkaita on lähes 80.000. Kaupunki on kooltaan aivan toisessa mittaluokassa kuin muut kaupungit, joissa yöpäivystys lakkaa. (Iisalmi 20 801 asukasta, Jämsä 19 347, Raahe 24 073, Varkaus 19 759).

Potilaiden hoitoonpääsyyn viiveitä, lisää liikennettä VT 15:lle

Kaupunginhallituksen käsittelyyn 22.4. tulevassa kannanotossa todetaan, että päivystyksen keskittäminen Kotkaan lisää kustannuksia useaa kautta: sairaankuljetusten ja Kela-kyytien määrä kasvaa. Kotkan keskussairaalan päivystystiloja on laajennettava, sillä päivystystä ei ole rakennettu nykyistä isompien potilasmäärien varalle.

Mikäli ympärivuorokautiseen päivystykseen tukeutuva psykiatrinen sairaala joudutaan siirtämään Kotkaan, uusien tilojen rakentaminen sairaalalle tuo 15–20 miljoonan euron lisäkustannukset. Lisäksi psykiatrisen sairaalan nykyisistä tiloista on solmittu pitkä, 20 vuoden vuokrasopimus, joka rasittaisi hyvinvointialueen taloutta entisestään. Nykyinen hyväkuntoinen sairaalakiinteistö jää tyhjilleen.

Yöpäivystyksen keskittäminen Kotkaan lisää myös huomattavasti liikennettä huonokuntoisella ja tilastollisesti yhdellä Suomen vaarallisimmalla valtatiellä 15. Se on jo nyt äärimmilleen kuormittunut suurteollisuuden kuljetusreittinä sekä työmatkaliikenteen vuoksi. Potilaskuljetusten lisääntyminen lisää myös tarvetta ambulanssikapasiteetin lisäämiselle. Kustannukset potilaille ja valtiolle kasvavat (Kela-korvaukset).  

Mikäli Kouvolan yöpäivystys lakkautetaan, potilaiden hoitoon pääsy akuuteissa sairaustapauksissa viivästyy, mikä lisää hoidollisia riskejä. Myöskään laboratorio ja kuvantamisen palvelut eivät toimisi virka-ajan ulkopuolella.

Teollisuuskeskittymä ja Suomen suurin varuskuntakaupunki             

Yöpäivystyksen säilyttämistä puoltaa lisäksi muun muassa Kouvolan asema Suomen suurimpana varuskuntakaupunkina. Varusmiehiä on vuosittain noin 4300. Varuskunta tukeutuu lähes päivittäin sairaanhoidon palveluihin. Ratamon päivystys on kriittinen palvelu myös poliisin kannalta: monet poliisin tehtävistä nojaavat osaltaan terveydenhuollon palveluihin. Poliisivankiloiden n. 1500 vuotuisessa asiakaskäynnissä tarvitaan hyvin usein terveydenhuoltoa. Toiminnat on tarkoitus keskittää ensi vuonna Kouvolaan. Päivystyksen sulkeminen lisää kuljetustarpeita merkittävästi ja usein vaativat potilaskuljetukset sitovat ambulanssin lisäksi poliisin resursseja turvaamaan kuljetuksen.

Kymenlaaksossa on suuronnettomuuden riskitekijöitä enemmän kuin missään muualla Suomessa. Suomen suurin vientisatama HaminaKotka, Kouvolan ratapiha sekä teollisuuslaitokset edellyttävät laajaa varautumista.

– Asiaa on tarkasteltava myös inhimillisestä näkökulmasta: Kouvolan Ratamon päivystyksessä asioi vuodessa noin 45 000 potilasta, mikä on noin 1 000 potilasta enemmän kuin Kotkan keskussairaalassa. Näiden potilaskäyntien osalta yöpäivystyksen lakkauttaminen Ratamosta merkitsee valtavaa palvelutason laskua ja potilasturvallisuuden heikentymistä”, Toikka muistuttaa.

Kaupunginhallituksen esityslistalla oleva kannanotto (Dynasty)

Sivun alkuun