Kiinteistöjen katselmukset tuovat säästöä

Kouvolan kaupungin kiinteistöihin tehdyistä energiakatselmuksista on saatu hyviä tuloksia. Katselmuksissa syntyneiden parannusehdotusten myötä energian- ja vedenkulutusta on saatu vähennettyä. Jo pienillä muutoksilla saadaan vuositasolla merkittävää säästöä. Kustannuksiin saadaan Business Finlandin energiatukea 50%, joka oli viime vuonna 64 020 euroa.

Katselmukset ovat osa yhteishanketta Motivan kanssa, jossa Kouvola on ainoana kaupunkina mukana. Kolmen vuoden aikana katselmoidaan 60 kiinteistöä. Katselmusten kautta saadaan selville lisää energiaa säästäviä toimenpiteitä, lisätään henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvää osaamista sekä tehostetaan energianhallintaa. Katselmusmalli on kehitetty pk-yrityksen tarpeisiin, mutta Kouvolassa sen toimivuutta kokeillaan ensimmäistä kertaa myös kuntasektorilla. Katselmusten tekemiseen kaupunki on kilpailuttanut kolme palveluntuottajaa.

Vuoden 2023 aikana katselmoitiin yhteensä 20 kiinteistöä mm. useita kouluja ja päiväkoteja, Hovioikeudentalo, Mansikka-ahon liikuntahalli ja kaupungintalo. Eniten parannettavaa on ollut kohteiden ilmanvaihdossa, jota säätämällä parannetaan olosuhteita mutta saadaan myös säästöä energiankulutukseen. Vedenkulutusta on saatu vähennettyä ja valaistuksessa siirrytty LED-valoihin. Työ jatkuu ja tänä vuonna katselmointikohteena on 21 kiinteistöä.

Pienilläkin toimenpiteillä suuri merkitys

Hankkeen kustannukset viime vuonna olivat 128 040 euroa ja siihen saatiin Business Finlandin energiatukea 64 020 euroa. Valtaosa katselmuksissa syntyneistä parannuksista liittyy rakennusautomaation ohjausten muutoksiin, joilla optimoidaan lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Usein toimenpiteet eivät vaadi lainkaan rahallisia panostuksia.

”Yllättävän pienilläkin toimenpiteillä olemme pystyneet parantamaan energiatehokkuutta. Esimerkiksi automaation säätö optimaaliseksi tuottaa vuositasolla selkeää säästöä. Ja se tietysti kertautuu tulevina vuosina. Monessa kohteessa löytyy parannettavaa ilmanvaihdossa, jota säätämällä saadaan sekä säästöä energian kulutukseen että parannetaan olosuhteita,”, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola.

Hankkeen myötä on tarkoitus kehittää kaupungille toimintamalli, jossa energiakatselmukset saadaan olennaiseksi osaksi toimintaa. ”Näin energiatehokkuutta parantavat toimet tulevat tiiviisti mukaan esimerkiksi kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmiin”, Katja Ahola toteaa.

Energiatehokkuudella merkittävä kustannusvaikutus

Kouvolan kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) ja laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman. Sen tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuosina 2017–2025. ”Kaupungilla on noin neljäsataa kiinteistöä, joten energiatehokkuudella on merkittävä kustannusvaikutus”, Katja Ahola painottaa.

Merkittävimpiä parannustoimia ovat lämmitysjärjestelmämuutokset. Esimerkiksi maakaasukohteita muutetaan kaukolämpöön, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisää uusiutuvan energian osuutta kaupungin kokonaisenergiankulutuksessa. Energiatehokkuusinvestointeihin on varattu tälle vuodelle miljoona euroa, josta lämmitystapamuutoksien osuus on 600 000 €. Vuonna 2024 korostuu erityisesti Valkealan alueen kaasukohteiden muutos kaukolämpö. Viime vuonna kaukolämpöverkko laajeni Myllykoskella ja Jaalassa.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Sivun alkuun