+
-+ Tulosta

Logistiikka-alueen kehittäminen

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) suunnitelma tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on Euroopan tasolla merkittävän logistiikka-alueen kehittäminen Kullasvaaran ja Tykkimäen alueelle. Alue on määritelty Suomen ainoaksi Euroopan liikenteen (TEN-T) -ydinverkon RailRoad -terminaaliksi. Yleissuunnitelma täydentää Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maankäyttöä.

Nykyinen logistiikka-alue:
Pinta-ala n. 170 ha
Rakennettua alaa 266 000 m2, pistoraiteita n. 10 km
Alueella 90 toimialan yritystä (seudulla n. 200, joissa työpaikkoja yhteensä n. 1700)

Terminaalialueen yleissuunnitelma ja kaavarunko

Aikataulu: 3/2016–2/2017

Kouvola RRT yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko raportti [pdf, 13 MB]
Tavoitteet:

  • Tarkentaa tarveselvityksessä esitettyjä teknisiä ratkaisuja ja varmistaa niiden toteuttamiskelpoisuus.
  • Esittää mahdolliset toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi.
  • Esittää investoinnin laajuus, toteutusaikataulu, vaiheittain toteuttaminen ja kustannusvastuut.
  • Laatia alueelle toteuttamiskelpoinen kaavarunko.

Logistiikka-alueen laajennuksen suunnitteluaineisto nähtävillä

RRT-alueen kaavarunko ja yleissuunnitelmaselostus ovat nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 3.5.-1.6.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja tällä Internet-sivuilla www.kouvola.fi/rrt

RRT opaskartta Kouvola RRT -hankkeen alue rajattuna kartalle.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana kirjallisena suunnittelijalle tai osoitteeseen viimeistään 15.6.2017 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja:
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169 marko.luukkonen@kouvola.fi,
suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta@kouvola.fi

Kouvolassa 3.5.2017 Tekninen lautakunta

Intermodaaliterminaalialueen yksityiskohtainen suunnittelu

  • Aikataulu: 10/2017–11/2018

Yhteystiedot

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi
Tapani Vuorentausta
Suunnittelupäällikkö
020 615 7096
tapani.vuorentaustakouvola.fi
Petteri Portaankorva
Kehitysjohtaja
020 615 1287
petteri.portaankorvakouvola.fi

Liitteet

Kouvola RRT yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko [pdf, 13 MB] Kouvola RRT kaavarunkokartta [pdf, 3 MB] Kouvola RRT havainnekuva [jpg, 3 MB] Kouvola RRT opaskartta [jpg, 795 KB]