+
-+ Tulosta
Havainnekuva RRT-alueesta

Logistiikka-alueen kaavoitus

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) suunnitelma tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on Euroopan tasolla merkittävän logistiikka-alueen kehittäminen Kullasvaaran ja Tykkimäen alueelle. Alue on määritelty Suomen ainoaksi Euroopan liikenteen (TEN-T) -ydinverkon RailRoad -terminaaliksi.

Hankkeen toteutus edellyttää riittäviä aluevarauksia, maanhankintaa sekä alueiden kaavoittamista ja infrastruktuurin rakentamista alueen tarpeisiin. Kaavoittaminen alkaa terminaalialueen kaavarungon ja sitä täydentävän yleissuunnitelman laatimisella.

Sijainti

RRT opaskarttaRRT-alueen rajaus opaskartalla

Nykyinen logistiikka-alue:

  • Pinta-ala n. 170 ha
  • Rakennettua alaa 266 000 m2, pistoraiteita n. 10 km
  • Alueella 90 toimialan yritystä (seudulla n. 200, joissa työpaikkoja yhteensä n. 1700)

Vaihe 1: Terminaalialueen yleissuunnitelma ja kaavarunko

Aikataulu

3/2016–2/2017

Sisältö

Yleissuunnitelmassa esitetään Kullasvaaran maankäytöllinen ratkaisu eli iso kuva siitä, miten alueen katuverkko ja korttelirakenne on suunniteltu rakentuvan, miten hulevedet hoidetaan sekä miten parhaiten huomioidaan alueen luontoarvot ja pohjavesien suojelunäkökulmat.

Kaavarunko on yleispiirteinen suunnitelma Kullasvaaran logistiikka-alueen tavoiteltavasta maankäytöstä. Kyse ei ole juridisesta kaavasta, vaan voimassa olevia yleiskaavoja täydentävästä tarkemmasta maankäyttösuunnitelmasta. Hyväksytty suunnitelma antaa eväitä ja reunaehtoja alueen maanhankinnalle, kaavoitukselle ja kuntatekniselle suunnittelulle ja sen perusteella voidaan arvioida tulevia investointitarpeita. Esitetty maankäyttö palvelee ensisijaisesti kaupungin elinkeinoelämän kehittämisen tarpeita luoden pohjan alueen profiloinnille ja markkinoinnille

Kaavarunko on tarkoitettu noudatettavaksi keskeisiltä osiltaan kaupungin omassa toiminnassa ja suunnittelussa selvitystasoisena ohjeena silloin, kun alueelle laaditaan asemakaavoja ja muita toteuttamissuunnitelmia.

Tavoitteet

  • Tarkentaa tarveselvityksessä esitettyjä teknisiä ratkaisuja ja varmistaa niiden toteuttamiskelpoisuus.
  • Esittää mahdolliset toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi.
  • Esittää investoinnin laajuus, toteutusaikataulu, vaiheittain toteuttaminen ja kustannusvastuut.
  • Laatia alueelle toteuttamiskelpoinen kaavarunko.

Yleissuunnitelma täydentää Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maankäyttöä.

Suunnitteluaineisto nähtävillä ja yleisötilaisuus

RRT-alueen kaavarunko ja yleissuunnitelmaselostus (kts. liitteet) olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 3.5.-1.6.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja tällä verkkosivuilla.

Yleissuunnitelman hyväksyminen

Kaavarunko ja sitä täydentävä yleissuunnitelma ovat olleet hyväksyttävänä teknisessä lautakunnassa 28.2.2018., kaupunginhallituksessa 9.4.2018 ja kaupunginvaltuustossa 23.4.2018. (pöytäkirja).

Alueen asemakaavoitus

RRT-alue, 1. vaihe (kaava nro 10/004)

Kaavassa tarkennetaan yleissuunnitelmassa esitettyä maankäyttöratkaisua alueen eteläosan tavaraliikenneterminaalialueelle ja siihen liittyville teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille. Asemakaava toimii pohjana alueen tarkemmalle kunnallistekniikan toteutussuunnittelulle.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 (pöytäkirja) ja se lainvoiman 11.8.2018.

Lue lisää suunnitelmasta kaavan verkkosivuilta.

RRT-alue, 2. vaihe (kaava nro 10/005)

Uudella asemakaavalla osoitetaan golf-kentän itäpuolella ja korttelialueita logistiikalle, teollisuus- ja varastointitoiminnoille sekä katualueita.

Kaava ei ole vielä vireillä. Suunnittelu sisältyy vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan. Seuraa kaavoituksen etenemistä kaavan verkkosivulla.

Vaihe 2: Intermodaaliterminaalialueen yksityiskohtainen suunnittelu

Aikataulu

10/2017–11/2018

Yhteystiedot

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi
Tapani Vuorentausta
Suunnittelupäällikkö
020 615 7096
tapani.vuorentaustakouvola.fi
Petteri Portaankorva
Kehitysjohtaja
020 615 1287
petteri.portaankorvakouvola.fi

Liitteet

Kouvola RRT kaavarunkokartta (päivitetty 22.2.2018) [pdf, 3 MB] Kouvola RRT yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko [pdf, 13 MB] Kouvola RRT yleissuunnitelman täydennys 22.2.2018 [pdf, 926 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme