Kaupunki valmistelee osaa puhtauspalveluistaan ulkoistettavaksi

Siivooja pyyhkii tasopintoja

Kouvolan kaupunginhallitus saa päätettäväkseen 8.4. kokouksessaan puhtauspalvelujen osittaisen ulkoistamisen valmistelutyön jatkamisen. Kyseessä on vajaan neljänneksen palvelukokonaisuuden kilpailuttaminen, millä tavoitellaan kustannustehokkuutta. Ulkoistuksessa pyritään hyödyntämään eläköitymistä ja muuta lähtövaihtuvuutta.

Kaupungin talousarvion ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä kaupungin sopeuttamistarpeeksi on määritelty 23 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 toimineen talouden sopeuttamisen ohjausryhmän linjauksen mukaisesti Tekniikka ja ympäristö -toimiala pyrkii jatkossa tuottamaan ei-lakisääteisiä palvelujaan nykyistä enemmän myös ostopalveluina.

Palveluiden kehittämistä ja kustannustehokkuutta on lähdetty hakemaan mm. tarkastelemalla palveluiden tuottamistapoja sekä hyödyntämällä eläkepoistumaa. Osaulkoistamisen kilpailutus antaa myös tietoa markkinahinnasta, alueellisesta kilpailutilanteesta sekä resursseista verrattuna oman tuotannon vastaaviin kustannuksiin. ”Kyseessä on myös oppimisprosessi, miten jatkossa voisimme kehittää omia palvelujamme”, sanoo vt. kiinteistöpalvelujohtaja Pirkko Toropainen.

”Osaulkoistuksessa ei ole kyse henkilöstön osaamisen tai työpanoksen kyseenalaistamisesta. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa yritetään löytää uusia, vaihtoehtoisia ja kustannustehokkaita tapoja tukipalvelujen toteuttamiseen”, Pirkko Toropainen korostaa.

Osaulkoistuksen alueen kohteiden henkilöstövaikutukset ovat 20 siivoojaa. Tavoitteena on saada osaulkoistaminen toteutettua niin, että ei jouduta käynnistämään työvoiman vähentämistä koskevia yt-neuvotteluja. Siivoojien määrän vähentäminen on tarkoitus tehdä hyödyntämällä eläke- ja muuta poistumaa, vapaaehtoisia osa-aikaratkaisuja sekä määräaikaista henkilöstöä vähentämällä.

Valtakunnallisesti kuntapuolen tukipalveluja tuotetaan erilaisilla toimintamalleilla; yhtiöissä, liikelaitoksissa sekä omissa tulosyksiköissä. Puhtauspalveluiden tuottaminen ulkoisesti kokonaan tai osittain, on yleinen toimintamalli Suomessa.

Kohdistuu tietyille alueille

Ulkoistettavien kohteiden valinnassa on huomioitu alueellisuus ja synergian hyödyntäminen. Osaulkoistuksesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi (EVA) sekä järjestetty markkinavuoropuhelu paikallisten yrittäjien kanssa.

Kohteiksi ehdotetaan kahta eri kokoista aluekokonaisuutta: 1. Kouvolan keskusta, 2. Kuusankosken keskusta sekä elokuussa 2025 käyttöön otettava Inkeroisten monitoimitalo. Näin halutaan mahdollistaa paikallisten pientenkin yritysten mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Valittujen alueiden rakennuksiin ei ole lähivuosina tiedossa isoja toiminnallisia muutoksia, ja ne ovat uusia tai valmistuvia rakennuksia.

Kouvolan kaupungin puhtauspalveluissa työskentelee 118 vakituista henkilöä, joista hallinnossa on neljä esihenkilöitä ja toimistosihteeri, kolme ohjaajaa, yksi suunnittelija, siivoojia 109. Määräaikaisia sijaisia on 10 ja palkkatukityöllistettyjä 12. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä on 54,6 vuotta. Tämän vuoden aikana eläköityy kuusi työntekijää. (Tilanne 2.4.2024).

Tällä hetkellä kaupunki ostaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä tehtäviä laajasti. Tilapalvelut ostavat ulkoisilta palveluntuottajilta mm. remontti-, sisäilma-, ilkivalta- ja loppusiivouksia. Kiinteistöpalvelujen kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluiden yksiköllä on voimassa olevia palvelusopimuksia ulkoisten palveluntuottajien kanssa mm. auraus-, hiekoitus- ja hiekanpoisto- sekä vartiointipalveluista.

Lisätietoja:
4.–5.4.2024: puhtauspalvelupäällikkö Jaana Tikkanen, puh. 020 615 4693
8.4.2024 alkaen vt. kiinteistöpalvelujohtaja Pirkko Toropainen, puh. 020 615 8245
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (Dynasty)

Sivun alkuun