+
-+ Tulosta

Kouvola RRT Rautatie- ja maantieterminaalin kehittäminen

Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT tuo uuden konseptin kansainväliseen logistiikkaan: Tehola–Kullasvaaran alueelle rakentuu eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali joka tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän Aasiasta Pohjois-Eurooppaan raiteilla.

Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua yhden luukun periaatteella. Kouvola RRT synnyttää uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Kouvola RRT -hankkeen tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä ja tehdä Kouvolasta nykyistä merkittävämpi kansainvälinen rahtiliikenteen keskus. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus.

Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT on rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.

Kouvolan kaupunki toimii rautatie- ja maantieterminaalin mahdollistajana ja luo osaltaan toimintaedellytyksiä logistiikka-alueen kehittämiselle. Kouvola Innovation Oy (Kinno) panostaa alueen toiminnallisuuden, vetovoiman ja toimijayhteistyön kehittämiseen. Logistiikka-alueen suunnittelua ja toteutusta edistetään yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

  • Euroopan unionin osittain rahoittama kehityshanke käynnistyi Kouvolan kaupungin osalta helmikuussa 2016.
  • Tähän mennessä on saatu valmiiksi logistiikka-alueen yleissuunnitelma ja kaavarunko, terminaalin hallintomalli sekä selvitys pitkien junien hyödyntämisestä ja lastinkäsittelymenetelmistä.
  • Terminaalialueen tekninen suunnittelu on käynnistymässä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.
  • Hanke on saanut EU:n rahoitusta 1,695 milj. euroa vuosille 2016-2018. Hankkeen toteutukseen on haettu EU:n rahoitusta vuosille 2019-23 on haettu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Rahoituspäätös saadaan marraskuun lopussa. Valtio osallistuu myös hankkeeseen.
  • Kouvola RRT -terminaalialueen kehittämisen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Terminaalialueen kehittäminen toteutetaan vaiheittain.

Euroopan unioni on asetuksellaan määrittänyt Kouvolan ainoaksi liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network - Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunnaksi Suomessa. Kouvola RRT -kehittämiseen on myönnetty Euroopan unionin rahoitusta vuosille 2016–2018.


Katso uutiset hankkeesta:


25.10.2017 Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen asemakaavoitustyö etenee

5.10.2017 Ensimmäinen RRT-uutiskirje on julkaistu

30.6.2017 Suomi hakee EU:n rahoitusta liikennehankkeille – Kouvolan RRT-hanke mukana

22.6.2017 Kouvolan RRT-alueen asemakaavoitustyö käynnistyy

15.6.2017 Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalihanke etenee suunnitellusti

20.4.2017 Kouvolan logistiikka-alueen suunnittelu etenee

17.2.2017 Kouvolan intermodaaliterminaalia kehitetään yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa

19.1.2017 Kouvolan logistiikan kärkihanke Kouvola RRT etenee

27.6.2016 Euroopan komissio esittää 1,7 miljoonan euron CEF-rahoitusta Kouvolan RRT-hankkeelle

17.2.2015 Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämishankkeelle haetaan rahoitusta


Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki
Petteri Portaankorva, edunvalvontapäällikkö
puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Yhteystiedot

Petteri Portaankorva
Kehitysjohtaja
020 615 1287
petteri.portaankorvakouvola.fi
Tarja Hurtta
Vuorovaikutussuunnittelija
020 615 8858
tarja.hurtta kouvola.fi

Ajankohtaista

RRT Uutiskirje 1/2017

Tilaa RRT-uutiskirje

Logistinen keskus Kouvola (video) Kouvola_RRT_in_English [pdf, 965 KB] Kouvola Railgate Finland (video)

Väliseminaarin 27.9.2017 aineisto:

Kouvola_RRT_avaus.pdf [pdf, 5 MB] Kouvola_RRT_Destia.pdf [pdf, 2 MB] Maankayton_suunnittelu.pdf [pdf, 3 MB] Hallintomalli.pdf [pdf, 1 MB] Pitkista_junista_tehoa.pdf [pdf, 2 MB] Kouvola_RRT_VR_Track.pdf [pdf, 3 MB] Verkostoituminen_ja_markkinointi.pdf [pdf, 870 KB] Saantelyn_purkamisen_vaikutukset_ja_hallinnolliset_rajoitteet.pdf [pdf, 1 MB]

Kuulemistilaisuuden 5.6.2017 aineisto:

RRT_Kouvola_yleisesittely.pdf [pdf, 2 MB] RRT_kuulemistilaisuus__5_6_2017.pdf [pdf, 141 KB] RRT Maankäyttö 05062017 [pdf, 6 MB]

Liitteet

Kouvola RRT yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko_raportti [pdf, 13 MB] Kouvola RRT yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko_liitteet [pdf, 22 MB] Kouvola RRT kaavarunkokartta [pdf, 3 MB] Kouvola RRT opaskartta [jpg, 795 KB] Kouvola RRT havainnekuva [jpg, 3 MB] MUISTIO_RRT_keskustelutilaisuus_05062017.pdf [pdf, 301 KB]