+
-+ Tulosta

Liikunnan avustukset

Aikuisväestön lautakunta voi myöntää avustuksia kouvolalaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai järjestöille, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia. Avustusta ei myönnetä työpaikkayhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilöstölle.

Avustusanomukset on jätettävä määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Alle 100 €:n avustuksia ei myönnetä, vaan ne sisällytetään muiden järjestöjen avustuksiin.

Toiminta-avustuksista päättää aikuisväestön lautakunta. Tilavuokra-avustuksista, tapahtuma-avustuksista ja kartta-avustuksista päättää aikuisväestön palvelujen johtaja lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.

Avustusten jakoperusteet [pdf, 314 KB]

Avustusmuodot
Kartta-avustus
Tapahtuma-avustus
Tilavuokra-avustus
Toiminta-avustus

Hakemus liitteineen tulee toimittaa

  • postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Yhteisöllisyyden edistäminen, Porukkatalo, Savonkatu 23, 45100 Kouvola
  • käyntiosoitteeseen Porukkatalo, Savonkatu 23, 2. krs
  • toiminta-avustukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon

Kuoreen merkintä mitä avustus koskee.

Hakemusten tulee olla perillä määräpäivänä klo 15.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Yhteystiedot

Yhteisötyökoordinaattori
Leena Järvenmäki,
puh. 020 615 4032

Palvelupäällikkö
Anne Eriksson
puh. 020 615 8492

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi