+
-+ Tulosta

Muutoksenhaku päätöksiin

Kunnallishallinnon päätöksiin voi yleensä hakea muutosta. Jäljempänä mainitun oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, jota päätös koskee eli asianosainen sekä myös kunnan jäsen.

Asianosaiselle päätöksestä ilmoitetaan lähettämällä hänelle pöytäkirjanote oikaisuvatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Pöytäkirjanote lähetetään myös päätöstä erikseen pyytäneelle.

Muilta kuin asianosaisilta pöytäkirjanotteesta voidaan periä kunnan päättämä lunastusmaksu.

Kuntalain mukainen muutoksenhaku:

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätöksestä saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdään asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus

Kaupunginvaltuuston päätökseen ja muun toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Valittaa ei saa päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta vaan ainoastaan laillisuudesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Erityislain mukainen muutoksenhaku:

Kaupungin viranomaiset tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla mm. perusturvassa, sivistystoimessa ja ympäristötoimessa. Erityislait sisältävät kuntalaista poikkeavia muutoksenhakusäännöksiä, jotka menevät kuntalain säännösten edelle.

Oikaisuvaatimus

Erityislakien oikaisuvaatimusta tai vastaavaa menettelyä koskevat säännökset poikkeavat toisistaan ja ne on selvitettävä kunkin säännöksen osalta erikseen.

Hallintovalitus

Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen. Hallintovalituksen valitusperusteita ei yleensä ole rajoitettu ja valituksen saa tehdä myös päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Hallintokantelu

Hallintokantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino.

Hallintokantelulla tarkoitetaan viranomaisen virheellisestä virkatoimesta ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle eli valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamihelle tehtyä ilmoitusta.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Kantelulle ei ole määrämuotoa eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme