Ajankohtaista

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 1.11.2022. Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitun ajoneuvon vastaanottopisteeseen: Kuljetus Tuuri Oy, Kullasvaarantie 2, 45200 KOUVOLA. Tämä…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Louhintahiekka Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 20/2022 26.10.2022 hyväksynyt Louhintahiekka Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee patomuurien kunnostustöitä vesipiikkaamalla ja injektointiporaamalla Inkeroisten voimalaitoksella osoitteessa Kuitutie 2, 46900 Inkeroinen. Toiminta liittyy alun perin 10.6.2021 saapuneeseen ilmoitukseen ja siitä 11.6.2021 tehtyyn päätökseen (§ 11). Toiminnalle on jo aikaisemmin haettu uudella meluilmoituksella jatkoaikaa ajalle 1.12.2021–30.10.2022 (päätös 30.11.2021 § 25). Uusimmalla meluilmoituksella on haettu jatkoaikaa toiminnalle ajalle 1.10. - 30.12.2022. Toiminta säilyy pääosin alkuperäisen mukaisena.

Sivun alkuun