Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Enerkon Ympäristöpalvelut Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 5/2020 21.2.2020 hyväksynyt Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee vko 10-13/2020 välisenä aikana tapahtuvaa rakennuksen purkamista ja siinä syntyneen betonin murskausta osoitteessa Kustaa III tie 10, Valkeala. Kyseessä on toiminta-ajan jatkaminen 13.11.2019 § 33 tehtyyn päätökseen.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040, Kaavaehdotus

KUULUTUSKymenlaakson maakuntakaava 2040Kaavaehdotus Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 17.2.2020 päättänyt asettaa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65…

Ympäristölupahakemus / Saaramaan Sora Oy

Saaramaan Sora Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta, murskeen varastointia, kierrätysbetonin ja -asfaltin vastaanottoa, murskausta ja varastointia sekä puhtaiden maiden vastaanottoa maisemointia varten Saaramaan kylässä tilalla Mustankorvenvuori 286-421-3-1, osoite Koirinvuorentie 140, 54590 Kaitjärvi. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupahakemus / Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniset palvelut

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee kalliolouheen murskausta rakennekerrosmateriaaliksi sekä betonijätteen murskausta Kouvolan RRT-hankealueella Kullasvaarassa (Tykkimäentie). Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.