Ajankohtaista

Käytä ääntäsi eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.–28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Kouvolassa äänestäminen on tehty helpoksi ja siihen on useita tapoja ja paikkoja. Käytä ääntäsi ja vaikuta – Kouvolan parhaaksi.

Yleistiedoksianto

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt henkilöä Yong Tang koskevan päätöksen. Päätös annetaan tiedoksi…

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 15.3.2022. Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitun ajoneuvon vastaanottopisteeseen: Kuljetus Tuuri Oy, Kullasvaarantie 2, 45200 KOUVOLA. Tämä…

Maa-ainesten ottamislupapäätös / LT Granit Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.3.2023 käsitellyt LT Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen Kouvolan kaupungin Pihlajasaaren kylässä kiinteistöillä 286-439-1-203 ja 286-439-1-131. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Kuulutus vireillä olevista jätehuoltomääräyksistä

Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten muuttaminen jätelainsäädännön muutoksia vastaavaksi. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä.

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus päätöksestä ympäristönsuojelulain mukaisessa tarkkailusuunnitelmaa koskevassa asiassa / Karhunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Vaasan hallinto-oikeus Diaarinumero20167/03.04.04.04.19/2020 JULKINEN KUULUTUS Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa tarkkailusuunnitelmaa koskevassa asiassa Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla06.03.2023 Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain…

Sivun alkuun