Ajankohtaista

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Asfalttikallio Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 13.2.2024 käsitellyt Asfalttikallio Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta ja päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Asfalttikallio Oy:n polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle osoitteeseen Huovilantie 34, 46900 Inkeroinen (RN:o 286-419-3-331), myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Destia Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 4/2024 1.2.2024 hyväksynyt Destia Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Vt6 Koria -hankkeen louhintaa ja paalutustöitä Korialla, välillä Hevossuo-Nappa. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan 1.3.2024 – 30.6.2025 väliselle ajanjaksolle.

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 31.1.2024. Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitun ajoneuvon vastaanottopisteeseen: Kuljetus Tuuri Oy, Kullasvaarantie 2, 45200 KOUVOLA. Tämä…

Sivun alkuun