Ajankohtaista

Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan voimaantulo

Kouvolan tekninen lautakunta on 30.11.2021 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan Kauppaoppilaitoksen asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee n. 800…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi syksynä. Myös tulevien 1. luokan oppilaiden kouluun ilmoittautuminen on alkanut. Päätökset lähikoulusta ja -esikoulusta julkaistaan viikoilla 2-3. Sähköisen asioinnin hyväksyneille tieto päätöksestä sekä toimintaohjeet tulevat Wilman kautta, muuten kirjeitse.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristösuojelulain mukaisessa valitusasiassa / Ympäristöluvan myöntäminen kalliolouheen sekä betonijätteen murskaukseen Kouvolan RRT-hankealueella Kullasvaarassa, Kouvola

Vaasan hallinto-oikeusDiaarinumero 586/2020 Julkinen kuulutusVaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla21.12.2021 Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n…

Sivun alkuun