Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 7/2020 2.4.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 30.3.–10.4.2020 välisenä aikana tapahtuvaa louhintaa ja murskausta Kouvolan Selänpäässä osoitteessa Impivaarankuja 72 B (tila 286-444-15-48).

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on jätetty maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien kallion louhintaa ja murskausta sekä kiviaineksen ottamista Kouvolan Inkerilän kylästä, kiinteistöiltä 286-429-1-156 ja 286-429-1-169, osoitteesta Uuden-Maunontie 98, 46110 Tuohikotti. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 10.2.2020 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavan (RRT2, kaava nro 10/006) ja Lumon…