Ajankohtaista

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Peab Industri Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 5.5.2021 käsitellyt Peab Industri Oy:n maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen sekä ylijäämälouheen, betonijätteen ja pilaantumattomien maiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn Keltti I -toiminta-alueella Kouvolassa kiinteistöllä Pekankulma RN:o 286-409-6-90, Lahdentie 1215 a. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 9/2021 11.5.2021 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee louhintaa ja murskausta viikoilla 19 – 20 Kouvolan Enäjärvellä osoitteessa Sanijärventie 480, 46450 Enäjärvi. Kyseessä on toiminta-ajan jatkaminen 14.4.2021 § 5 tehtyyn päätökseen.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Kreate Rata Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 8/2021 10.5.2021 hyväksynyt Kreate Rata Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee vaihteen V002 ja raiteiden 002 ja 003 päällysrakenteen uusimista Kouvolan rautatieasemalla, osoitteessa Hallituskatu 3. Vaihteen V002 tarkempi sijainti on Kymenlaaksontien alikulun kohdalla ja raiteet 002 ja
003 ovat rautatieaseman ratapihalla. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan
5.6.–20.6.2021 väliselle ajanjaksolle. Työajoiksi on ilmoitettu ma–su klo 23–
06.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilipäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 7/2021 10.5.2021 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee maanrakennusta ja raiteiston kunnossapitotöitä Kouvolan ratapihalla. Tarkempi sijainti on Tunnelikadun alikulun itäpuolella eli Halkotarhantien puolella, lähellä ns. Kivipussin aluetta. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan 31.5.–4.6.2021 väliselle ajalle ja toimintaa on ympäri vuorokauden.

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireillä olosta

Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluissa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee uuden eläinsuojan toimintaa kiinteistöllä Toivola 286-425-4-131, osoitteessa Rompuntie 132, 46230 Valkeala.