Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Jatke Oy

Vt. valvontainsinööri on päätöksellään 5/2019 12.9.2019 hyväksynyt Jatke Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kausalan S-Marketin paalutusta 16.9. – 4.10.2019 välisenä aikana Iitissä osoitteessa Kauppakatu 13, 47400 Kausala. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2019.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Jaalan Sora ja Murske Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 4.9.2019 käsitellyt Jaalan Sora ja Murske Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ja moreenin ottamiselle Sappisen materiaalialueelle kiinteistöille Kalliomäki 286-470-2-3 ja Moreenimäki 286-470-2-356. Päätöksen mukainen toiminta koskee 100 000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve vaihtelee tarpeen mukaan. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.9.2019.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Saaramaan Sora Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 4.9.2019 käsitellyt Saaramaan Sora Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiselle Saaramaan kylässä kiinteistölle Mustakorvenvuori 286-421-3-1. Päätöksen mukainen toiminta koskee 144 500 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 7 000 – 15 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.9.2019.