Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Valkealan Urheiluautoilijat ry

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 1/2020 22.1.2020 hyväksynyt Valkealan Urheiluautoilijat ry:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee rallin harjoituskilpailun järjestämistä 1.2.2020 Kouvolassa reitillä Mietunahontie-Anttilantie_Pihlajasuontie_Nokankorventie.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Leca Finland Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 15.1.2020 käsitellyt Leca Finland Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan saven ottamiselle Kouvolan Myllykoskelle Lossitien savenottoalueelle kiinteistöille Auermaa RN:o 286-423-7-56 ja Jokivarsi RN:o 286-423-20-20.

Eläinsuojelupäätös

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin valvontaeläinlääkäri on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.