Ajankohtaista

Kuulutus asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 7.9.2020 (§ 56) Kotkankallion alueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 04/003). Kaavan hyväksymistä koske-vasta päätöksestä jätetty valitus…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Lehto Tilat Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 3/2021 25.2.2021 hyväksynyt Lehto Tilat Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee paalutusta 8.3. – 14.5.2021 välisenä aikana Sarkolan koulun työmaalla osoitteessa Toukotie 31, Kouvola.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Peab Industri Oy

Peab Industri Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista ja murskaamista sekä ylijäämälouheen, betonijätteen ja pilaantumattomien maiden vastaanottamista ja käsittelyä Keltti I -toiminta-alueella Kouvolassa kiinteistöllä Pekankulma RN:o 286-409-6-90, Lahdentie 1215 a. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.