Ajankohtaista

Päätös ilmoituksenvaraisesta eläinsuojatoiminnasta / Näkkimistön Maito Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 1/2019 yt/UR 20.11.2019 hyväksynyt Näkkimistön Maito Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee olemassa olevan ympäristöluvan saaneen (KAS-2006-Y-94-113) eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista Kouvolan Anttilassa kiinteistöillä 286-425-4-117 ja 286-425-2-120.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Enerkon Ympäristöpalvelut Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 33/2019 yt/JT 13.11.2019 hyväksynyt Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 25.11.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana tapahtuvaa rakennuksen purkamista ja murskausta osoitteessa Kustaa III tie 10, Valkeala. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019.