Ajankohtaista

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Kymi Kantri ry

Kymi Kantri ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kymi Kantri -musiikkifestivaalin järjestämistä Kulttuuritalo Wanhalla Rautakaupalla osoitteessa Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski. Festivaali ajoittuu ilmoituksen mukaan 5.–6.7.2024 väliselle ajanjaksolle. Tapahtuma alkaa perjantaina klo 15 ja päättyy klo 23. Lauantaina tapahtuma alkaa klo 13 ja päättyy klo 23.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Ritaniemen yksityistiekunta

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 5.6.2024 käsitellyt Ritaniemen yksityistiekunnan maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiseen Kouvolan kaupungin Siikakosken kylässä kiinteistöllä 286-475-3-49. Päätöksen mukainen toiminta koskee 5000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 500 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 5.6.2024 käsitellyt Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta ja päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Veikkolan maankaatopaikan toiminnalle osoitteeseen Veikontie, Inkeroinen, kiinteistöille 286-419-8-467 (Mäntymäki) ja 286-419-8-429 (Kaijala I), myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi.

Ilmoitus ympäristöluvan rauettamismenettelystä

Space Supply Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta ja pyynnön ympäristöluvan rauettamisesta. Rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.4.2016 myöntänyt ympäristöluvan maisemavallin rakentamiselle kiinteistölle 286-463-28-1, osoitteeseen Kasarmintie 1, 45610 Koria.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Valkealan Hevosystäväinseura ry

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 15/2024 4.6.2024 hyväksynyt Valkealan Hevosystäväinseura ry:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee ulkoilmakonserttia Kouvolan raviradan parkkialueella osoitteessa Hevosmiehentie 1, 45160 Kouvola. Kymi Grand Prix:n iltatapahtuma ajoittuu ilmoituksen mukaan perjantaille 14.6. klo 21:30 – 24 väliselle ajalle.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Soolo Max Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 14/2024 3.6.2024 hyväksynyt Soolo Max Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee ulkoilmakonserttia osoitteessa Kouvolankatu 9, The Bankin sisäpihalla 14. – 15.6.2024 välisenä aikana.

Sivun alkuun