Itäradan merkittävin aikasäästö: itäisestä Suomesta 37 minuuttia nopeammin lentokentälle – LVM jätti mainitsematta asian tiedotteessaan

Itäisen Suomen kaupungit pitävät Itärataa merkittävänä alueen kehitykselle ja hankkeelle on koko itäisessä Suomessa vahva tarve ja tahtotila.

Itäisen Suomen kaupungit pitävät Itärataa merkittävänä alueen kehitykselle ja hankkeelle on koko itäisessä Suomessa vahva tarve ja tahtotila.

Liikenne- ja viestintäministeriön 5. huhtikuuta tiedotteessa jätettiin mainitsematta Itäradan merkittävin aikasäästö: uusi Helsinki-Porvoo-Kouvola-rataosuus lyhentää matkaa itäisestä Suomesta Helsinki-Vantaan lentokentälle nopealla junakalustolla 37 minuutilla nykyiseen Tikkurilan vaihtoyhteyteen verrattuna. Matka-aika lähes puolittuisi nykyisestä tunnista ja kahdestakymmenestä minuutista.

– Toteutuessaan Itärata lyhentää Helsingin ja Vantaan sekä itäisen Suomen välistä matka-aikaa merkittävästi. Yhteyksien toimivuus Helsinkiin ja lentokentälle on erittäin tärkeä yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta. Esimerkiksi Vantaalla vuosina 2009–2015 työpaikkamäärä on kasvanut 1,7-kertaisesti verrattuna Oulun, Tampereen, Turun ja Espoon yhteenlaskettuun työpaikkamäärän kasvuun.

– Kehittyvä Aviapoliksen alue työpaikkoineen tulisi Itäradan myötä entistä lähemmäksi itäisen Suomen asukkaita. Nopea junayhteys lentokentälle tarjoaisi samalla kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen kulkutavan myös Kuopion ja Joensuun seuduille, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

Hänen mukaansa on harmillista, että liikenne- ja viestintäministeriö jätti viestimättä tiedotteessaan 37 minuutin aikahyödyn, vaikka asia on mainittu ministeriön taustamuistiossa.

– Ajallinen ero itäisen Suomen saavutettavuudessa vaikuttaa merkittävästi alueen vetovoimaan sekä kehittymismahdollisuuksiin. Liikenneverkon kehittäminen vaikuttaa positiivisesti yritysten sijoittumiseen, työpaikkoihin, asukasmäärään ja sitä kautta myös alueen elinvoiman kasvuun. Itäradalla on huomattava merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehitykseen ja kasvuun, Portaankorva tiivistää.

Lisätiedot:
Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja, Petteri Portaankorva,
puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

Sivun alkuun