Kouvolan sijainti on logistisesti erinomainen: rautatieyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin ja päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan. Kouvola on raidekuljetusten kannalta keskeisin paikka Suomessa ja tavaraliikenteen valtaväylä.

Tavaraliikenteen lisäksi myös henkilöliikenne on vilkasta ja Kouvola-Lahti-Helsinki on yksi Suomen vilkkaimmista rataosuuksista.

Kouvolassa on Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha ja kansainvälinen logistiikkakeskus, joka on valittu Pohjois-Euroopan parhaaksi vuonna 2015. Kouvolassa toimii noin 200 logistiikka-alan yritystä ja ala tarjoaa lähes 2000 työpaikkaa.

Kouvola on portti idän ja lännen välillä. Railgate Finland, nopea konttijunayhteys Kouvolasta Aasiaan sekä rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT vahvistavat Kouvolan asemaa merkittävänä logistiikkatoimijana. Kouvola RRT on Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon
RailRoad –terminaali. Se rinnastetaan EU:n liikenteen ydinverkossa merkittävyydeltään Suomen tärkeimpiin satamiin ja lentokenttiin.

Tulevaisuudessa edistyksellinen Kouvola RRT intermodaaliterminaali mahdollistaa yli kilometrin pituisten junien käsittelyn kokonaisina.

Päivitetty 19.6.2019