Kouvolan sijainti on logistisesti erinomainen. Maantieverkko ja rautatieverkko yhdistyvät Kouvolassa ainutlaatuisella tavalla: täältä on rautatieyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin ja päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan. Kouvola on raidekuljetusten kannalta keskeisin paikka Suomessa ja tavaraliikenteen valtaväylä.

Tavaraliikenteen lisäksi myös henkilöliikenne on vilkasta ja Kouvola-Lahti-Helsinki on yksi Suomen vilkkaimmista rataosuuksista.

Kouvolan logistinen vaikutusalue ja lähijakelun potentiaali on suuri: parhaimmillaan Kouvola palvelee yli 650 000 asukkaan aluetta. Kouvolassa on Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha ja kansainvälinen logistiikkakeskus, joka on valittu Pohjois-Euroopan parhaaksi vuonna 2015 ja 2020.

Kouvolassa toimii noin 300 logistiikka-alan yritystä ja ala tarjoaa lähes 1900 työpaikkaa. Kouvolan Teholan logistiikka-alue on kehittynyt 20 vuodessa tehokkaaksi logistiikkakeskukseksi. Alueelle on rakennettu uutta kerrosalaa n. 140 000 kerrosneliömetriä.

Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alueen kehitys 20 vuodessa.
Asfaltoitu rahtiterminaali ilmasta katsottuna, etualalla lastausraiteet.

Kouvola RRT on Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon Rail-Road–terminaali. Se rinnastetaan EU:n liikenteen ydinverkossa merkittävyydeltään Suomen tärkeimpiin satamiin ja lentokenttiin.

Kouvola RRT vastaa EU:n tavoitteisiin

Parhaillaan Kullasvaaran logistiikka-alueelle rakennetaan uutta rautatie- ja maantieterminaalia. Tulevaisuudessa edistyksellinen Kouvola RRT intermodaaliterminaali mahdollistaa yli kilometrin pituisten junien käsittelyn kokonaisina. Kouvola RRT on osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla oleva RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

Kouvola RRT -hanke toteuttaa kaupunkistrategian keskeistä tavoitetta vahvistaa logistiikka-alan kasvua. Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita ja mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kartta Etelä-Suomesta, jossa näkyy EU:n rahoittamat ydinverkkokäytävät: n. 400km pitkä Turku-Helsinki-Kouvola-Vainikkala rautatielinja sekä n. 580km pitkä Turku-Helsinki-Hamina-Kotka-Vaalimaa maantieyhteys. Lisäksi näkyy yhteydet Skandinavia-Välimeri -käytävään Tukholmaan ja Pohjanmeri-Itämeri -käytävään Tallinnaan.
Kouvola on osa Euroopan Unioinin liikenteen ydinverkkoa (TEN-T) ja sen kehittämistä. EU on asettanut verkon infrastruktuurille tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. EU rahoittaa ydinverkon kehittämistä.
Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovationin sekä Euroopan unionin logot.

Päivitetty 29.2.2024

Sivun alkuun