Kouvolan sijainti on logistisesti erinomainen. Maantieverkko ja rautatieverkko yhdistyvät Kouvolassa ainutlaatuisella tavalla: rautatieyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin ja päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan. Kouvola on raidekuljetusten kannalta keskeisin paikka Suomessa ja tavaraliikenteen valtaväylä.

Tavaraliikenteen lisäksi myös henkilöliikenne on vilkasta ja Kouvola-Lahti-Helsinki on yksi Suomen vilkkaimmista rataosuuksista.

Kouvolassa on Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha ja kansainvälinen logistiikkakeskus, joka on valittu Pohjois-Euroopan parhaaksi vuonna 2015. Kouvolassa toimii noin 200 logistiikka-alan yritystä ja ala tarjoaa lähes 2000 työpaikkaa.

Kouvola on portti idän ja lännen välillä. Railgate Finland, nopea konttijunayhteys Kouvolasta Aasiaan sekä rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT vahvistavat Kouvolan asemaa merkittävänä logistiikkatoimijana. Kouvola RRT on Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon Rail-Road–terminaali. Se rinnastetaan EU:n liikenteen ydinverkossa merkittävyydeltään Suomen tärkeimpiin satamiin ja lentokenttiin.

Parhaillaan Kullasvaaran logistiikka-alueelle rakennetaan uuttar rautatie- ja maantieterminaalia. Tulevaisuudessa edistyksellinen Kouvola RRT intermodaaliterminaali mahdollistaa yli kilometrin pituisten junien käsittelyn kokonaisina. Kouvola RRT -hanke toteuttaa kaupunkistrategian keskeistä tavoitetta vahvistaa logistiikka-alan kasvua. Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita ja mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kouvola on osa Euroopan Unioinin liikenteen ydinverkkoa (TEN-T) ja sen kehittämistä. EU on asettanut verkon infrastruktuurille tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. EU rahoittaa ydinverkon kehittämistä.

Päivitetty 15.11.2019