Käyrälammesta kehitetään matkailun ja virkistyskäytön keskus

Käyrälammen kehittäminen on Kouvolan kaupungin kärkihanke. Hankkeessa parannetaan matkailuelinkeinon edellytyksiä ja lisätään virkistyskäytön palveluja kaupunkilaisten suosimalla vapaa-ajan alueella.

Ilmakuva, Käyrälampi kesällä. Vesipuisto, uimaranta, parkkipaikat, metsää ja teitä ympärillä.

Käyrälammen kehittämishankkeen tavoitteena on luoda vetovoimainen ja monipuolinen vapaa-ajan alue, jossa voi harrastaa, ulkoilla ja viihtyä. Uusi asemakaava tulee mahdollistamaan yritystoiminnan laajentumisen ja vapaa-ajan palveluiden kohentumisen Käyrälammella. Uudet toiminnot ja kokonaisvaltainen suunnittelu kasvattavat Käyrälammen houkuttelevuutta ja lisäävät alueen ympärivuotista käyttöä. Käyrälammen kehittyessä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi sen tunnettuus kasvaa paitsi paikallisesti, myös Kymenlaakson ulkopuolella ja kansainvälisestikin.

”Käyrälampi tulee tuomaan lisäarvoa Kouvolan imagolle ja antamaan potkua kaupungin pito- ja vetovoimaisuudelle. Matkailun yritystoiminta tuo alueelle tuloja ja kaupunkilaiset hyötyvät laajentuvasta palvelutarjonnasta”, toteaa kehittämishankkeen projektipäällikkö Anu Hjelt Kouvolan kaupungilta.

Uusia mahdollisuuksia yrittäjille – kiinnostuneita kartoitetaan

Käyrälampi tulee kehittyessään tarjoamaan yrittäjille monipuolisia mahdollisuuksia uusille avauksille ja liiketoimintansa kehittämiselle erityisesti matkailutoiminnassa. Kouvolan kaupunki toivoo vuorovaikutusta alueella toimimisesta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa. ”Haluamme kartoittaa yhteistyössä yrityskentän kanssa näkemyksiä alueen tulevaisuudesta. Pyydän, että kiinnostuneet yrittäjät ottavat minuun yhteyttä, jotta voimme avata keskustelua matkailuelinkeinon kehittämiseksi alueella”, Anu Hjelt kehottaa.

Konkreettisiin toimiin vuonna 2022

Vuoden 2022 aikana Käyrälammella tapahtuu paljon. Kaupunki rakentaa Paaskoskelle asti ulottuvan esteettömän ulkoilureitin, jonka varrella on taukopaikkoja. Reitti yhdistyy teitä pitkin Käyräjoen yli rakennettavaan kevyen liikenteen siltaan, joka valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden lopulla. Lautarontien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä turvaamaan liikkumista. Nämä uudet rakenteet palvelevat paitsi ulkoilijoita, myös mm. ohjelmapalvelutoimintaa ja kouluja.

Käyrälammen uimarannalle valmistuu yleissuunnitelma ja luvassa on mm. uusi esteetön laituri uimavalvontarakennuksen tuntumassa. Vanha laituri on tullut käyttöikänsä päähän ja se puretaan. Tulevina vuosina palvelurakenteet täydentyvät mm. uusilla pelikentillä ja ulkokuntoilupisteellä.

Lisätietoja:   Anu Hjelt, asiantuntija, Käyrälammen kehittämishankkeen projektipäällikkö

Viestintä ja VisitKouvola, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 6642, anu.hjelt@kouvola.fi

Käyrälammen kehittäminen – Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun