Elinvoiman kasvu-ohjelmassa esitetään vastaus, miten talousalueemme yritykset, työpaikat ja yritysten määrä saadaan kasvuun. Ohjelma linjaa neljän vuoden painopisteet kaupunkistrategian elinvoiman kasvu-tavoitteen toteuttamiseksi.

Kaupungin elinvoiman kasvu-ohjelman valmistelu alkoi talousalueen sidosryhmien kanssa Elinvoima- ja Yhteistyö –seminaarissa 25.1.2019. Valmistelu jatkuu elinvoimaverkostojen kanssa kevään 2019 aikana. Katso tilaisuuden materiaalit, esitykset ja ryhmätyökeskustelu 25.1.2019 sivulta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli elinvoiman kasvutekoja valtuustoseminaarissa 1.4. Katso tilaisuuden tulokset seminaarin sivulta.

Ketterä strategian toteuttaminen on edennyt vaiheesta toiseen. Kuvassa esitetään spiraali, jossa ensimmäisena vaiheena on Kaupunkistrategian toteuttamisen ideointi ja ideoiden kokoaminen. Sen jälkeen seuraava vaihe on toteutusideoiden työstäminen ja arviointi. Kolmanneksi toteutusidoita on työstetty verkostossa. Neljänneksi elinvoiman kasvun keskeisistä teemoista ja suunnista on tehty päätös valtuustossa. Tämän jälkeen päädytään spiraalin keskelle ja ohjelman toteutus, mikä tapahtuu verkostotyönä ja tulee ottaa huomioon verkostotoimijoiden vuosittaisessa talousarviosuunnittelussa.
Elinvoiman kasvuohjelmaa on valmisteltu pitkäjänteisesti ja osallistaen.

Päivitetty 28.10.2021

Sivun alkuun