Elinvoiman kasvu – ohjelma 2020-2023 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2019. Elinvoiman kasvu -ohjelmassa etsitään keinot, joilla lisätään talousalueen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua.

Elinvoiman kasvu -ohjelma antaa lähtökohdat elinvoiman verkostotyölle. Laadintaa, toteutusta ja seurantaa varten on tarpeellista kehittää verkostotyön malleja ja seurantatapoja. Työ perustuu toimijoiden kiinnostukseen ja yhteistyöhön. Toimenpidekooste Elinvoiman kasvu -ohjelman toteutussuunnittelun käyttöön kuvaa tarvittavia kasvutekoja. Elinvoiman toimenpidekoosteen laadinnassa on ollut mukana laaja verkosto. Katso lisää Elinvoiman kasvu -ohjelman valmistelusta.

Kouvolan kaupunkistrategia tähtää talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta: Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Hyvinvoinnin ja Elinvoiman kasvu -ohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Kasvuohjelmat koostuvat johdanto-osasta, nykytila-analyysistä ja tavoitteista vuoteen 2023 asti. Keskeisiä yhteisiä teemoja ovat työpaikkojen luominen, työllisyys, ympäristö ja osallisuus käsitellään molemmissa ohjelmissa. Teemakohtaiset strategiset suunnitelma-asiakirjat syventävät näitä ohjelmia teemakohtaisesti.

Lisätietoja

Valtonen Katariina

Kehittämispäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157033
0400349920
Kaupungistrategia
Kaupungintalo

Päivitetty 28.10.2021

Sivun alkuun