Liikunta- ja kulttuurilautakunta voi myöntää avustuksia kouvolalaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai järjestöille, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Repoveden kansallispuisto

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia. Avustusta ei myönnetä työpaikkayhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilöstölle.

Avustusanomukset on jätettävä määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Alle 100 €:n avustuksia ei myönnetä, vaan ne sisällytetään muiden järjestöjen avustuksiin.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää vuosittain siitä, mihin eri avustusmuotoihin avustuksia jaetaan ja kuinka paljon eri avustusmuotoihin osoitetaan määrärahoja. Samoin lautakunta päättää avustusten yleiset jakoperusteet.

Toiminta-avustuksista päättää liikunta- ja kulttuurilautakunta. Tilavuokra-avustuksista, tapahtuma-avustuksista ja kartta-avustuksista päättää liikunta- ja kulttuurijohtaja lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.

Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä liikunta- ja kulttuurilautakunnalta.

Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot toimitetaan täydellisenä

Avustushakemukset määräaikaan mennessä – myöhemmin voi täydentää

Kouvolan kaupungille osoitettavat avustushakemukset, joiden määräaika päättyy 31.3.2020 klo 15, on toimitettava kaupungille määräajan kuluessa.
Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä.

Hakemusten toimittaminen

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti määräajassa osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi
Postitse lähetettävät hakemukset: Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola.

Hakemusten tulee olla perillä määräpäivänä klo 15.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.Päivitetty 21.9.2020