Käsittelemme henkilötietojasi rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Tietoja luovutetaan eteenpäin vain lakisääteisten velvoitteiden tai oman suostumuksesi perusteella.

Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään, millä perusteella ja miten tietoja suojataan. Rekisteri muodostuu silloin, kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta.

Tietoa Kouvolan tietosuojasta ja evästeistä.

Päivitetty 23.3.2021