Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen kuntavaalien kotiäänestykseen

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse puh. 020 615 7191 tai lähettämällä täytetty kotiäänestyslomake suojatulla sähköpostilla kirjaamo(at)kouvola.fi.s sähköpostiin tai kirjeitse osoitteella Keskusvaalilautakunta, PL 85, 45101 Kouvola.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Sandås Päivi

Kaupunginlakimies
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158212
0404831393
Hallintopalvelut
Kaupungintalo

Päivitetty 16.4.2021