Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut on ohjeistanut kaupungin liikuntatilojen käyttäjiä, kuten liikunta- ja urheiluseuroja, sähkökatkoihin varautumisesta ja toiminnasta niiden aikana. Infokirje on lähetetty viikolla 50 sähköpostitse. Tälle sivulle on koottu kirjeen pääkohtia.

Infokirjeessä todetaan, että kaupungin työntekijät auttavat asiakkaita sähkökatkon sattuessa tiloista poistumisessa ja asiasta informoinnissa niissä liikuntatiloissa, joissa työskentelee kaupungin työntekijöitä. 

Kaupunki ohjeistaa infokirjeessä liikuntaseuroja, että niiden tulee suunnitella seuran valmentajien ja ryhmänvetäjien kanssa etukäteen, miten toiminta tai poistuminen järjestetään sähkökatkon tullessa. Ryhmien vetäjien tulee tutustua liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmiin, ja jokaisen ryhmänvetäjän tulee olla tietoinen vara- ja hätäpoistumisteistä sekä kokoontumisasemista liikuntapaikoilla.   

Toimintaohjeita sähkökatkotilanteissa ja niitä ennakoitaessa:

1. Kaupunki tiedottaa mahdollisista tulevista sähkökatkoksista liikuntapaikoilta vuoroja varanneita tahoja etukäteen, mikäli sen on aikataulullisesti mahdollista.  

2. Sähkökatkojen aikana liikuntatilat ovat suljettuja ja niistä tulee poistua ennen katkosten alkua, ellei tilanne synny erityisen lyhyellä varoitusajalla.  

3. Vuoron vastuuhenkilön – valmentaja, ohjaaja, joukkueenjohtaja jne. – tulee ohjata vuoroa käyttävät henkilöt ulos liikuntatiloista, joissa ei ole kaupungin työntekijöitä. Esimerkki tällaisista tiloista ovat koulujen liikuntasalit.  

4. Liikuntatilojen käyttäjiä ei saa jättää yksinään ulos pakkaseen. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi junioriryhmän vetäjän on sähkökatkon sattuessa odotettava ryhmäläistensä kanssa, että vanhemmat saapuvat noutamaan niitä lapsia, jotka kulkevat harjoituksiin autokyydillä. 

Toimintaohjeita sähkökatkon ajaksi:

  • Vältä hissin käyttöä, mikäli sellainen löytyy tilasta.  
  • Vältä veden turhaa käyttöä: käyttöveden lämpötilan säätö ei kuitenkaan toimi ja vesi voi olla todella kuumaa. 
  • Vältä wc:n käyttöä, ellei hätä ole kiireinen.
  • Kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen. 

Tilaisuuksien järjestäjien tulee lisäksi muistaa seuraavat asiat äkillisissä, ottelu- ja kilpailutilanteissa sattuvissa sähkökatkoissa: 

  • Yleisö on ohjattava turvallisesti tiloista ulos (järjestyksenvalvojat).
  • Käytetään kenttäkuulutusta asiasta tiedottamisessa. Kuulutuksessa pyrittävä rauhoittavaan tilanteen kuvaamiseen.  

Muuta sähkökatkoihin liittyvää:

  • Liikuntapaikka avataan käyttöön, kun liikuntapalvelut ja liikuntatoimen henkilökunta ovat todenneet sen käytön turvalliseksi.  
  • Perutuista harjoitus- ja otteluvuoroista ei peritä maksuja. Uudet ottelu-, kilpailu- ja harjoitusvuorovaraukset on tehtävä uudelleen. 

Päivitetty 22.12.2022

Sivun alkuun