+
-+

Päätöksenteko

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä muissa johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi mm. siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Hallintosääntö sisältää määräyksiä organisaatiosta, toimielinten tehtävistä, henkilöstöasioista ja kokousmenettelystä.

Hallintosääntö 1.1.2017 [PDF, 336 KB]

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi muita johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toimivallasta ja tehtävistä.

Tietoja päätöksenteosta saa internetin lisäksi myös kaupungin kirjaamosta sekä johtavilta viranhaltijoilta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävissä kotisivuilla kahden vuoden ajan.

Asukas voi vaikuttaa kuntansa asioihin äänestämällä kunnallisvaaleissa ja tekemällä kuntalaisaloitteita.

Yhteystiedot


Torikatu 10
45100 Kouvola
puh. 020 61 511 (vaihde)
faksi 020 615 3054

Postiosoite
Kouvolan kaupunki
PL 85
45101 Kouvola

Sähköposti
info(at)kouvola.fi
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi