+
-+ Tulosta

Päätöksenteko

Kaupunginhallituksen, -valtuuston, jaostojen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävissä kotisivuilla kahden vuoden ajan. Vanhempia pöytäkirjoja voi tarvittaessa tiedustella kaupungin kirjaamosta.

Sidonnaisuusilmoitus (Kuntalaki 410/2015 § 84)

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät (toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja). Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielimen jäsenyyttä (hallitus, hallintoneuvosto tai niihin rinnastettava toimielin, myös kunnan tytäryhtiön johtotehtävät ja luottamustoimet).

Ilmoitusvelvollisuus varallisuudesta koskee omaisuutta ja omistuksia, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Merkitystä voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Maan ja metsän omistaminen kunnassa voi tulla ilmoitettavaksi, mikäli henkilö kuuluu toimielimeen, joka käsittelee kaavoitukseen liittyviä asioita tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa-asioita.

Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja korjattava virheelliset tiedot.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu oma-aloitteisesti selvittää henkilöiden sidonnaisuuksia.

Muutokset ja täydennykset viedään viivytyksettä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Valtuustolle tiedoksi ne viedään Kouvolan kaupungin hallintosäännön (§ 76) mukaisesti kerran vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kaupungin keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja esittelijä
  • teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • muiden lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijä
  • kaupunginjohtaja.

Ilmoitukset sidonnaisuuksista eivät poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyyksistä kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset on käsitelty hallintosäännön § 77 mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksessa 26.9.2018 ja saatettu valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuudet

Yhteystiedot


Torikatu 10
45100 Kouvola
puh. 020 61 511 (vaihde)
faksi 020 615 3054

Postiosoite
Kouvolan kaupunki
PL 85
45101 Kouvola

Sähköposti
info(at)kouvola.fi
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme