Kouvolan seudun ammattiopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ksao.fi-verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Ksao.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Yleistä

 • Tekstin suurentaminen: Sivun lopussa olevat evästeasetukset ovat vaikeasti luettavia, jos pelkkää tekstiä suurentaa 200%. (WCAG 1.4.4)

Linkit ja navigointi

 • Uuteen välilehteen avautuvat linkit: Näkeville käyttäjille uuteen välilehteen/palveluun avautumisesta ei aina kerrota, sillä kaikissa linkeissä ja painikkeissa ei ole käytetty kuvaketta. Lisäksi joidenkin linkkien kohdalla ruudunlukija ei lainkaan mainitse linkin nimeä tai puheohjaus ei välttämättä toimi, sillä saavutettavana nimenä on “null”. (WCAG 2.4.4, 2.5.3)
 • Liitetiedostoja avaavat linkit: Linkkien saavutettavassa nimessä kerrotaan niiden avautuvan uuteen välilehteen, mutta linkkien itsensä nimeksi luetaan joskus ”null”. (WCAG 2.4.4)

Sivustohaku

 • Navigointi: Ruudunlukijalla ja sarkaimella pääsee ensimmäiseen hakutulokseen, mutta silloin jäävät haun ohjeet ja hakutulosryhmän otsikko välistä. (WCAG 1.3.2)
 • Ohjeet: Haun dynaamisuudesta ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle etukäteen. Ruudunlukijakäyttäjälle suunnatut ohjeet haun toimintaperiaatteesta löytyvät vasta hakutuloksista pääotsikon jälkeen. (WCAG 1.3.2, 3.3.2).
 • Hakusanan muokkaus: Hakusanan muokkaaminen tai vaihtaminen ei onnistu hakutuloksista käsin näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ilman hakutulosten sulkemista. (WCAG 2.4.3)
 • Otsikointi: Hakutulosten osio ja siihen kuuluvien hakutulosten määrä on merkitty erillisiksi otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)

Kuvat ja videot

 • Videot: Sivustolla on 23.9.2020 jälkeen julkaistuja videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Erilliseen ikkunaan avautuvat kuvat: Näppäimistö- tai ruudunlukijan kohdistus ei siirry suoraan avautuvaan ikkunaan, kohdistus jää piiloon alla olevalle sivulle (WCAG 2.4.3, 2.4.7).

Etusivun sosiaalisen median julkaisut

 • Tekstivastineet: Kuvien tekstivastineet eivät ole riittävän informatiivisia (WCAG 1.1.1).
 • Näppäimistönavigointi: Julkaisuissa navigointi näppäimistöllä ei ole selkeää, eikä selausjärjestys ole looginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) Sosiaalisen median julkaisuja ei voi ohittaa näppäimistöllä (WCAG 2.4.1).

Yhteystiedot-sivu

 • Painikkeet: Yhteystietohaussa olevan Toimipisteet-otsikon alla olevan Kaikki-painikkeen saavutettavasta nimestä puuttuu näkyvä nimi. (WCAG 2.5.3) Kaikki-painikkeen toimintaa on hankala hahmottaa ruudunlukijakäytössä. (WCAG 4.1.2)
 • Valintaruudut: Valintaruudut luetaan tekstielementteinä, jolloin ruudunlukijakäyttäjän on vaikeaa päätellä kuinka niiden kanssa pitäisi toimia. (WCAG 4.1.2)
 • Tyhjennä hakuehdot -linkki luetaan tekstinä, jonka tarkoitusta voi olla vaikea hahmottaa ruudunlukijakäytössä. (WCAG 4.1.2)
 • Avainsanahaku: Avainsanahaun toiminta mobilissa on epävarmaa, koska hakupainike puuttuu. (WCAG 3.2.2) Hakukentän tyhjennysrasti on päällekkäin suurennuslasikuvakkeen kanssa. (WCAG 1.4.11)
 • Haun tulokset: Ruudunlukijalla ei saa palautetta hakurajauksen tuloksista eikä avainsanahauista (WCAG 4.1.3).

Muut yksittäiset toiminnallisuudet

 • Chat: Suljettua chat-ruutua ei voi avata näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla. (WCAG 2.1.1) Ruudunlukija ei pysty lukemaan mahdollisia chatissa tulevia vastauksia.  (WCAG 4.1.3, 1.3.1) Avattu Chat-ikkuna vaikeuttaa alla olevan sisällön näkemistä. (WCAG 2.4.7) Chatin sulkeminen ei onnistu esc-nappulaa painamalla. (WCAG 2.1.1)
 • Työpaikkaohjaajakoulutus-sivulle upotetussa interaktiivisessa Thinglink-elementissä on runsaasti saavutettavuuteen vaikuttavia virheitä mm. kontrasteissa (WCAG 1.4.3), animaatioissa (WCAG 2.2.2) ja navigointijärjestyksessä (WCAG 2.3.4). Elementin voi kuitenkin ohittaa hyppylinkin avulla.
 • Virtuaalikävelyiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Liitetiedostot

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka eivät ole kaikin osin saavutettavia.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

Videot

Sivustolla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

Liitetiedostot

Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

[Ilmoita kohtien yhteydessä, jos saatavilla on vaihtoehtoinen, saavutettavuusvaatimukset täyttävä versio].

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.2.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Kouvolan seudun ammattiopiston verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen ksao(at)ksao.fi tai lomakkeella Webropolissa. Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Kouvolan seudun ammattiopisto on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä on koulutettu syksyn 2020 aikana. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan vuoden 2021 aikana.

Päivitetty 13.10.2021