Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden liikuntajulkaisuissa on julkaistu kaupungin liikuntakulttuuria eri lähtökohdista tarkastelevia strategioita, tutkimuksia, selvityksiä, tietoiskuja ja arviointeja.

Liikuntapaikkaverkkoselvitys 2020-2030

Kouvolan kaupungin liikuntapalveluissa on tehty kaupunkitasoisen liikuntapaikkaverkkoselvitys. Selvityksen tarkoituksena on luoda suuntaviivat kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden palveluverkosta sekä kehittämistyöstä vuosille 2020-2030.

Tutustu tarkemmin liikuntapaikkaverkkoselvitykseen ja siihen liittyviin kyselyihin.

Liikuntaohjelma

Vuonna 2023 valmistunut Kouvolan liikuntaohjelma 2023-2032 luo suuntaviivat sille, kuinka kaupunkistrategian erilaisia liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun kytkeytyviä tahtotiloja ja linjauksia viedään käytännön toimenpiteiksi. Liikuntaohjelman jalkautumista ja seurantaa ohjaa ohjausryhmä, joka vastaa ohjelman konkretisoimisesta vuositasoisiksi toimenpidesuunnitelmiksi.


Liikuntaohjelma pähkinänkuoressa.

Liikuntaselvitykset eri kohderyhmille

Kouvolassa toteutettiin liikuntakyselytutkimus täysi- ikäisille kouvolalaisille tammi- helmikuussa 2017. Tutustu tarkemmin liikuntaselvitykseen.

Liikuntaselvitys työikäisille kouvolalaisille toteutettiin marraskuussa 2020. Tuloksia voidaan verrata vuonna 2017 toteutetun liikuntaselvityksen työikäisten vastaajien tuloksiin. Tutustu työikäisten liikuntaselvitykseen 2020.

Kouvolassa toteutettiin syys-lokakuun 2017 aikana kysely paikallisten liikuntaseurojen toimintaedellytyksistä. Tutustu tarkemmin seurakyselyyn.

Kouvolassa toteutettiin 2018 kysely varhais- ja esikouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä. Tutustu tarkemmin varhais- ja esikouluikäisten liikuntakäyttäytymiskyselyyn.
Syksyllä 2022 kysely toteutettiin uudelleen. Kyselystä saa vertailutietoa joiltain osin edelliseen vastaavaan kyselyyn. Tutustu varhais- ja esikouluikäisten liikuntakyselyyn 2022.

Kouvolassa toteutettiin syys- lokakuussa 2019 koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvitys. Tutustu tarkemmin koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvitykseen.

Tammikuussa 2024 koululaiset 3. luokkalaisista aina toisen asteen opiskelijoihin, vastaavat Kouvolan liikuntaselvitykseen. Tulosraportti päivitetään tälle sivulle sen valmistuttua talven aikana.
Kouvolan 5. ja 8. luokkien Move!-testien tuloksiin 2023 voi tutustua täältä.

Elo- syyskuussaa 2021 toteutettiin yli 65- vuotiaiden kouvolalaisten liikuntaselvitys. Tutustu tarkemmin yli 65-vuotiaiden liikuntaselvitykseen.

Liikunnan asiakastyytyväisyyskyselyt

Liikuntapalvelut haluaa kehittää jatkuvasti toimintaansa. Siksi toivomme että annat toiminnastamme palautetta asiakastyytyväisyyskyselyn kautta. Kaikkiin toiveisiinne emme pysty vastaamaan, mutta palautteisiin on aina pyrkimys reagoida.

Liikunnan tilavarauksen asiakaskyselyn loppuraportti, 2016

Liikunnan tiedotuslehden julkaisut

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut julkaisee 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvää liikunnan tiedotuslehteä. Lehti jaetaan jokaiseen kotiin ja lehteä on saatavilla maksuttomasti mm. uimahalleissa, liikuntahalleissa, terveysasemilla ja kirjastoissa. Lehdet luettavissa myös sähköisesti:

Päivitetty 31.1.2024

Sivun alkuun