Liikuntahalli palvelee päivisin Eskolanmäen yhtenäiskoulua, arki-iltaisin ja viikonloppuisin urheiluseuroja ja muita käyttäjiä. Liikuntahallissa voidaan järjestää myös satunnaisia yleisötapahtumia. Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2024. Halli otetaan käyttöön syyslukukauden käynnistyessä elokuussa 2025.

Liikuntahallin rakentaminen on alkanut maanrakentamisella viikolla 24. Rakennuksen paalutus ajoittuu heinäkuulle.

Työmaa-alue on rajattu selkeästi ja suljettu ulkopuolisilta. Myös työmaan läheisyydessä on syytä olla tarkkaavainen, koska alueella liikkuu isoja työkoneita.

Maanrakentamisesta ja paalutuksesta aiheutuu melua lähiympäristöön arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7–16. Työt tehdään Kouvolan Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Rakennuttaja Kouvolan kaupungin tilapalvelut sekä urakoitsija pahoittelevat väliaikaista haittaa.

Liikuntahallin pääurakoitsijana toimii Varte Lappeenranta Oy, joka on osa kouvolalaista Varte -konsernia. Elokuussa 2025 valmistuva liikuntahalli tarjoaa monipuoliset tilat liikuntaan kaikille kuntalaisille ja toimii Eskolanmäen koulun sisäliikuntatilana. 

Liikuntahalli kaikkien kuntalaisten käyttöön

Päivisin liikuntahalli tulee palvelemaan viereistä Eskolanmäen yhtenäiskoulua, jossa opiskelee noin 490 oppilasta vuosiluokilla 0–9 .

Urheiluseurat sekä muut käyttäjäryhmät voivat käyttää liikuntahallia arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Liikuntahallissa voidaan järjestää myös satunnaisia yleisötapahtumia.

Paikallisuus näkyy rakennusurakassa

Rakennusurakka toteutetaan kokonaisvastuu- eli KVR-hankkeena, jossa valittu urakoitsija Varte Lappeenranta Oy vastaa suunnittelusta ja suorittaa varsinaisen rakennustyön. Yritys on osa kouvolalaista Varte -konsernia. Pääsuunnittelijana toimii kouvolalainen Arkkitehtitoimisto Käppi Oy.  

Paikallisuus näkyy myös urakkasopimuksessa, jossa korostetaan paikallisten yritysten ja työvoiman käyttöä. Urakoitsijalta edellytetään seurantaa sellaisista paikallisten alikonsulttien ja aliurakoitsijoiden käytöstä, jotka eivät ole suorassa sopimussuhteessa Kouvolan kaupunkiin. Seurannan avulla tuodaan näkyville rakentamisen todelliset vaikutukset paikallisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi urakoitsijavalinnan tammikuussa 2024

Urakan kattohinnaksi on sovittu 4,37 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 kaupungin talousarviossa on hankkeen kokonaiskustannusarvioksi määritetty 5,0 miljoonaa euroa, joka sisältää urakkahinnan lisäksi mm. hankkeessa aiemmin syntyneet kustannukset, rakennuttamisen ja riskivaraukset.

Hankkeen aikataulu

  • urakoitsijan kilpailutus ja valinta joulu-tammikuu 2023-2024
  • rakennustyöt alkavat, kesäkuu 2024
  • uuden hallin käyttöönotto, elokuu 2025

Päivitetty 14.6.2024

Sivun alkuun