Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään lapsille, nuorille.

Taiteen perusopetus antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittää valmiuksiaan ilmaista itseään ja hakeutua taiteen alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kouvolassa taiteen perusopetusta järjestävät

Kaupunki voi hakemuksesta myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan. Kaupungilla on oikeus ja velvollisuus seurata ja arvioida opetusyksiköiden toimintaa.

Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvista päättää liikunta- ja kulttuurilautakunta.

Voit hakea taiteenperusopetuksen toimilupaa erillisellä lomakkeella. 
Toimita liitteineen 6 kk ennen toiminnan aiottua alkamista Kouvolan kaupungille, PL 85, 45101 Kouvola.

Päivitetty 15.12.2020

Sivun alkuun