Liikuntaneuvonta on tarkoitettu niille, joilla arkiliikunta jää liian vähiin, joille liikunnan aloittaminen tai sen säännölliseksi saaminen on vaikeaa tai joilla terveydentila rajoittaa liikkumista. Lapsille ja nuorille sekä aikuisille ja ikääntyneille on Kouvolassa omat vastaanotot. Toiminta on maksutonta.

Tule liikuntaneuvonta tapaamisiin vain terveenä ja muista noudattaa yleistä hygieniaohjeistusta. Tapaamisilla noudatetaan myös 1-2 metrin turvaväliä.

Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta

Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Liikuntaneuvontaan ohjaudutaan terveydenhuollon kautta tai varaamalla ajan itse.

• Maksutonta neuvontaa ja tukea hyvinvoinnin edistämiseksi perheille
• Ideoita perheen aktiiviseen arkeen
• Tukea ja neuvoja vähän liikkuville lapsille ja nuorille
• Vinkkejä mielekkään liikuntaharrastuksen tai lajin löytymiseen

Ota rohkeasti yhteyttä p. 020 615 6374

Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnasta ohjaus myös nuorten kuntosaliryhmään, joka on suunnattu 13-18 -vuotiaille liikuntaneuvonnan asiakkaille.

Aikuisten ja ikääntyneiden liikuntaneuvonta

Aikuisten ja ikääntyneiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille terveytensä kannalta liian vähän liikkuville ja kakkostyypin diabetesriskissä oleville.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat

Aikuisille suunnatusta liikuntaneuvonnasta saat konkreettisia vinkkejä sopivan liikuntamuodon sekä lajin löytymiseksi sekä tukea liikkumisen aikatauluttamiseen. Liikuntaneuvoja tukee elämäntapojen muuttamisessa ja auttaa laatimaan tavoitteita, jotka ovat järkeviä ja mahdollisia toteuttaa. Neuvonta on yksilöllistä ja muokkautuu omien tarpeidesi mukaan. Ikääntyneiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kuntalaisille toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen. Asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä suunnitelma mikä tukee arkiliikkumista, kotivoimistelua sekä ulkoilua.

Täytä ennen liikuntaneuvontaan tuloa esitietolomake ja ota se mukaan ensikäynnille. Mikäli tulostus mahdollisuutta ei ole, voit täyttää lomakkeen ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

Tyypin 2 diabetesriskissä olevat

Liikuntaneuvonnasta saat neuvontaa ja tukea kohti parempaa ja terveellisempää elämää. Liikunnanmäärän ja laadun lisäämisen ohella toiminnan keskiössä ovat ravitsemus sekä uni. Tyypin 2 diabetes riskitestin voit tehdä tästä. Jos saat testistä 12 pistetta tai enemmän, ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvojaan!

Liikuntaneuvonta tapahtuu Terveys- ja hyvinvointipiste Virtaamossa Valtarissa (Kouvolankatu 15). Ajanvaraus p. 020 615 7625

Liikuntaneuvonta terveysasemilla (Elimäki ja Keltakangas)

Liikuntaneuvojan vastaanotolle pääsee Elimäen ja Keltakankaan terveysasemilla.

Terveysasemilla tapahtuva liikuntaneuvonta on tarkoitettu lähipalveluksi kaikenikäisille lähialueiden asukkaille. Terveysasemilla tapahtuvaan liikuntaneuvontaan tullaan joko lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin tekemän ajanvarauksen kautta tai asiakas voi itse varata ajan p. 020 615 8248.

Liikuntaneuvontaa on vuoroviikoin Elimäellä ja Keltakankaalla. Elimäellä on parilliset viikot ja Keltakankaalla parittomat. Liikuntaneuvontaa terveysasemilla on keskiviikkoisin.

Liikuntaneuvontaa kotiin

Liikuntaneuvontaa on mahdollista saada Teams- ja Skype-sovelluksen välityksellä. Ota yhteyttä sähköpostilla etunimi.sukunimi@kouvola.fi. Neuvontaa voit saada myös puhelimitse. Ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvojiin!

Liikuntaneuvojat: Eila Vanhala, Heidi Haapiainen ja Johanna Partanen

Päivitetty 2.2.2021