Liikuntaneuvonta on tarkoitettu niille, joilla arkiliikunta jää liian vähiin, joille liikunnan aloittaminen tai sen säännölliseksi saaminen on vaikeaa tai joilla terveydentila rajoittaa liikkumista. Lapsille ja nuorille sekä aikuisille ja ikääntyneille on Kouvolassa omat vastaanotot. Toiminta on maksutonta.

Lapset ja lapsiperheet

Lasten liikuntaneuvonta on tarkoitettu lapsille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Neuvontaan ohjaudutaan joko terveydenhuollon kautta tai varaamalla ajan itse.

Lasten liikuntaneuvonta tarjoaa tukea ja neuvontaa perheille sekä ideoita perheen aktiiviseen arkeen. Lisäksi neuvonnassa voidaan etsiä lapselle mielekäs liikuntaharrastus tai kokeilla yhdessä joitakin liikuntalajeja. Myös kotiohjelman ja liikuntaohjelman suunnittelu kuuluu palveluun. Neuvonta on yksilöllistä ja muokkautuu aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä p. 020 615 6374 tai heidi.haapiainen(at)kouvola.fi

Nuoret

Nuorten liikuntaneuvonta on tarkoitettu alle 20-vuotiaille nuorille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Neuvontaan ohjaudutaan joko terveydenhuollon kautta tai varaamalla ajan itse.

Nuorten liikuntaeuvonta tarjoaa tukea ja opastusta aktiivisempaan arkeen, sekä vinkkejä mielekkään liikuntamuodon tai -lajin löytymiseen. Lisäksi palveluun kuuluu liikuntaohjelman suunnittelu. Neuvonta on aina yksilöllistä ja muokkautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä p. 020 615 6374 tai heidi.haapiainen(at)kouvola.fi

Nuorten liikuntaneuvonnasta voi ohjautua myös nuorten kuntosaliryhmään, joka on suunnattu 13-19-vuotiaille nuorille.

Aikuiset ja ikääntyneet

Aikuisten ja ikääntyneiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu yli 20-vuotiaille terveytensä kannalta liian vähän liikkuville ja kakkostyypin diabetesriskissä oleville.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat

Aikuisille suunnatusta liikuntaneuvonnasta saat konkreettisia vinkkejä sopivan liikuntamuodon sekä lajin löytymiseksi sekä tukea liikkumisen aikatauluttamiseen. Liikuntaneuvoja tukee elämäntapojen muuttamisessa ja auttaa laatimaan tavoitteita, jotka ovat järkeviä ja mahdollisia toteuttaa. Neuvonta on yksilöllistä ja muokkautuu omien tarpeidesi mukaan. Ikääntyneiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kuntalaisille toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen. Asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä suunnitelma mikä tukee arkiliikkumista, kotivoimistelua sekä ulkoilua.

Täytä ennen liikuntaneuvontaan tuloa esitietolomake ja ota se mukaan ensikäynnille. Mikäli tulostus mahdollisuutta ei ole, voit täyttää lomakkeen ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

Tyypin 2 diabetesriskissä olevat

Liikuntaneuvonnasta saat neuvontaa ja tukea kohti parempaa ja terveellisempää elämää. Liikunnanmäärän ja laadun lisäämisen ohella toiminnan keskiössä ovat ravitsemus sekä uni. Tyypin 2 diabetes riskitestin voit tehdä tästä. Jos saat testistä 12 pistetta tai enemmän, ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvojaan!

Liikuntaneuvonta tapahtuu Terveys- ja hyvinvointipiste Virtaamossa Valtarissa (Kouvolankatu 15). Ajanvaraus p. 020 615 7625

Terveysasemat (Elimäki ja Keltakangas)

Liikuntaneuvojan vastaanotolle pääsee Elimäen ja Keltakankaan terveysasemilla.

Terveysasemilla tapahtuva liikuntaneuvonta on tarkoitettu lähipalveluksi kaikenikäisille lähialueiden asukkaille. Terveysasemilla tapahtuvaan liikuntaneuvontaan tullaan joko lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin tekemän ajanvarauksen kautta tai asiakas voi itse varata ajan p. 020 615 8248.

Liikuntaneuvontaa on vuoroviikoin Elimäellä ja Keltakankaalla. Elimäellä on parilliset viikot ja Keltakankaalla parittomat. Liikuntaneuvontaa terveysasemilla on keskiviikkoisin.

Liikuntaneuvontaa kotiin

Liikuntaneuvontaa on mahdollista saada Teams- ja Skype-sovelluksen välityksellä. Ota yhteyttä sähköpostilla etunimi.sukunimi@kouvola.fi. Neuvontaa voit saada myös puhelimitse. Ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvojiin!

Kolme liikuntaneuvojaa seisoo peräkkäin Terveys- ja hyvinvointipiste Virtaamon edustalla.
Liikuntaneuvojat: Eila Vanhala, Heidi Haapiainen ja Johanna Partanen

Päivitetty 18.10.2021