Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa palkkaa. Tältä sivulta löydät sekä vapaaehtoistehtäviä että vapaaehtoisten tarjoamia palveluja.

Vuoden 2020 Valovoimainen vapaaehtoinen

Kouvolan kaupunki palkitsee vuoden 2020 valovoimaisen vapaaehtoisen Vapaaehtoisten Kiitosgaala -palkitsemisjuhlassa keskiviikkona 18.11.2020 klo 18.00 Kuusankoskitalon Voikkaasalissa.

Kaupunki pyytää ehdotuksia Kouvolan valovoimainen vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi. Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle, yhteisölle tai yhdistykselle tai muulle taholle, joka on tehnyt Kouvolassa merkittävän vapaaehtoisteon tai -tekoja tai luonut kaupungille myönteistä julkisuuskuvaa vapaaehtoistoiminnallaan. Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee jättää 8.10.2020 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Leena Järvenmäki, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola tai sähköisesti.

Sähköiseen lomakkeeseen pääset tästä

Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiltä pyydetään esityksiä palkittavista vapaaehtoistoiminnan jäsenistä 06.11.2020 mennessä.

Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto Voimarinki pyytää sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä toimittamaan 06.11. mennessä esitykset jäsenistään, jotka yhdistys haluaa palkita ansiokkaasta
vapaaehtoistoiminnasta.
– yhdistys voi esittää palkittavaksi korkeintaan 3 jäsentään
– palkitsemisesitykseen tulee liittää
lyhyet perustelut palkinnon myöntämisestä (korkeintaa 5 asiaa)
millaisen huomionosoituksen yhdistys luovuttaa
kuka/ketkä palkinnon luovuttavat

Lisäksi tulee ilmoittaa yhdistyksen yhteyshenkilön sekä palkinnon luovuttajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero).

Esitykset palkittavista lähetetään sähköpostitse osoitteeseen voimarinki(a)gmail.com

Palkitseminen tapahtuu marraskuussa Kuusankoskitalossa pidettävässä Vapaaehtoisten Kiitosgaala -palkitsemisjuhlassa.
Juhlassa noudatetaan Kouvolan kaupungin ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen koronaohjeistuksia.


Vapaaehtoisten tarjoama tuki

Ikä-ihmisille

Kuusankosken Apuva ry
Lähipalveluja alueen vanhuksille ja vammaisille.
Tiedustelut: ma-pe klo 9-15, puh. 044 292 0807

Seuraksi tapahtumiin

Kouvola-kaveri
Pyydä Kouvola-kaveri seuraksi tapahtumiin, teatteriin, konserttiin, kirjastoon jne. Kouvola-kaverin seura on ilmaista. Tutustu palveluun.

Ystävätoiminta

SPRn ystävätoiminnat tarvitsevat jatkuvasti uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Lapsiperheille

MLL tarjoaa lapsiperheille monimuotoista varhaista tukea, tutustu tarjolla oleviin palveluihin.


Tule vapaaehtoiseksi

Kouvolan Mielenterveysseura
Kiinnostaako sinua mielenterveyden edistäminen ja hyvinvointi? Tule vapaaehtoiseksi monipuolisiin Hyvän Mielen tehtäviin! Tutustu tehtäviin.

Kulttuuripaja Kulta
Kulttuuri- ja liikuntapaja Kullassa koulutetaan vertaisohjaajia, jotka ohjaavat toiminnallisia vertaisryhmiä. Jos on jotain mitä osaat, tule opettamaan se muillekin!
Pajan toiminta on suunnattu 18 – 35 vuotiaille nuorille aikuisille.
Seuraa tiedottelua seuraavasta koulutuksesta ja tutustu muuhun toimintaan: www.kulttuuripajakulta.com

MLL:n Kymen piiri
MLL:ssa on mahdollisuus monipuoliseen vapaaehtoistyöhön. Tutustu tehtäviin ja kerro millaisesta vapaaehtoistyöstä sinä olet kiinnostunut. 

Vapaaehtoistyo.fi
Kirkko Kouvolassa läheisine yhteistyötahoineen tarjoaa erilaisia vapaaehtoistehtäviä. Tutustu avoimiin tehtäviin.

Vuoroveto-kriisikeskus
Vuoroveto kriisikeskuksessa koulutetaan kaikki vapaaehtoiset Suomen Mielenterveysseuran ohjeiden ja arvojen mukaan. Järjestämme myös jatkokoulutuksia sekä huolehdimme vapaaehtoisten jaksamisesta mm. työnohjauksen ja virkistystoiminnan keinoin. Lue lisää vapaaehtoisten kriisitukihenkilöiden koulutuksesta.

Päivitetty 21.9.2020