Tältä sivulta löydät vastauksia 16. tammikuuta järjestetyssä uimahallin esittelytilaisuudessa esitettyihin yleisökysymyksiin. Osion aluksi on avattu hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun käsitteet, joihin monissa tämän sivun vastauksissa vastauksissa viitataan. Uuden uimahallin hankesuunnitelma menee liikunta- ja kulttuurilautakunnan käsiteltäväksi maaliskuussa. Mikäli lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman, alkaa yksityiskohtaisempi toteutussuunnittelu.

Hankesuunnittelu = hankkeen laajuus, toimivuus, laatu, kustannus, ajoitus ja ylläpitoa koskevien tavoitteiden asettaminen. Tämän jälkeen tehdään investointipäätös.  

Toteutussuunnittelu= Suunnitelmat kehitetään mitoitetuksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi, jotka sisältävät tuote – ja järjestelmäosasuunnittelut.  

(Lähde: Rakennustieto, ohjekortti RT 103253)  

Uimahallin palvelut

 1. Voiko hyppyaltaan viistoreunat katsomon ja kahluualtaan puolelta poistaa? Tämä edistäisi altaan monipuolisempaa käyttöä esimerkiksi uppopallossa.
 • On haasteellista, mutta asiaa tutkitaan. 
 1. 12 suihkua per puoli vaikuttaa vähäiseltä. Voiko suihkuja lisätä? 
 • Hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen eli toteutussuunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella suihkujen määrää tarkemmin.  
 1. Onko uuteen uimahalliin tulossa erikoissaunoja, kuten höyrysauna? 
 • Ei ole.
 1. Havainnekuvissa näyttäisi, että 50 metrin altaan toinen reuna on turhan kapea, jotta valmentajat ja henkilöstö voisivat liikkua siinä turvallisesti . 
 • Asiaa selvitetään. Reunoja on todennäköisesti mahdollista leventää. 
 1. Monitoimialtaaseen on suunnitelman mukaan tulossa erilaisia hierontasuihkuja. Voiko altaaseen saada myös jalkahierontasuuttimet, kuten Valkealan uimahallissa?  
 • Asiaa selvitetään. 
 1. Uudessa uimahallissa tulee olemaan erilaisia kokoustiloja ja erillinen selostamo. Voiko tiloja käyttää kaupungin ulkopuolisten koulutuksiin tai muihin tapahtumiin?  
 • Voi käyttää. Tilat tulevat varattavaksi WebTimmi-tilavarausjärjestelmän kautta. 
 1. Mikä tulee olemaan altaiden veden lämpötila? 
 • Ei tiedetä vielä varmuudella. Altaat tulevat olemaan eri vesikierroissa, mikä tarkoittaa sitä, että altaiden veden lämpötiloja voidaan säätää toisistaan erillään. 
 1. Mitä tapahtuu nykyiselle ulkoaltaalle?  
 • Ulkoallas jää pois. Ulkoallasta varten voidaan suunnitella varaus piha-alueelle, mutta tässä hankkeessa sitä ei valitettavasti pystytä toteuttamaan.   
 1. Uudisrakennus vaikuttaa kovin kantikkaalta vanhaan verrattuna. Voisiko uudisrakennuksen yläosaan tuoda kaarevia piirteitä ja ikkunoita vanhaa mukaillen? 
 • Tarkempi suunnittelu tapahtuu toteutussuunnittelun aikana. Tässä vaiheessa julkisivuun ei ole otettu vielä kantaa.
 1. Poreallas ja lasten kahluuallas samassa tilassa ei vaikuta kovin toimivalta ratkaisulta. Poreallas kuuluu terapia-altaan yhteyteen, jossa on lämpimämpi vesi ja jossa ei ole vieressä äänekkäitä lapsia. Miksi poreallas ollaan sijoittamassa kahluualtaan viereen? 
 • Poreamme on kahluualtaan vieressä pääosin teknisistä syistä. Näiden altaiden lämpötila on sama ja tulee siis samasta vedenlämmitinkierrosta.  

Esteettömyys uimahallissa 

 1. Uimahalliin on tulossa esteettömät pukuhuoneet ja -saunat, joissa voivat asioida omatoimisesti myös esimerkiksi pyörätuoliasiakkaat. Lisäksi on tulossa pukeutumis-, pesu- ja saunatilat, joissa myös eri sukupuolta oleva avustaja voi asioida avustettavan kanssa. Onko nämä erityistilat tarkoitettu vain yhdelle avustettavalle kerrallaan? Tuleeko erityistiloihin jonkinlainen varausjärjestelmä?  
 • Asiaa selvitetään.
 1. Onko isoon, 50 metrin altaaseen tulossa vain yhdet portaat tai luiska? Havainnekuvassa näyttäisi olevan näin. 
 • Tässä vaiheessa luonnoksessa on yhdet portaat, mutta tarvetta voidaan arvioida vielä toteutussuunnitteluvaiheessa.  
 1. Onko allasosastoilla uudessa ja vanhassa osassa esteettömät wc:t? 
 • Vanhaan osaan on hankala saada wc-tiloja liikuntaesteisille, johtuen lattioiden korkoeroista. Uuteen osaan esteettömät wc:t ovat tulossa. 
 1. Tuleeko altaisiin invahissi ja muut kuin pystyportaat? 
 • Henkilönostin on ollut puheissa mukana ainakin kahteen altaaseen, mutta tämäkin tarkentuu varsinaisen toteutussuunnittelun aikana.  
 1. Kuinka monta invapysäköintipaikkaa uuteen uimahalliin on tulossa? 
 • Hankesuunnitelmassa on tällä hetkellä kolme inva-paikkaa oven vieressä. Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että paikkoja tulee riittävästi lähelle pääsisäänkäyntiä. 
 1. Ikäihmisille ja muille huonosti liikkuville ovat tärkeitä ovien automaattiaukaisut ja apuvälineet, kuten rollaattorit ja suihkutuolit hallissa, toiminnoiltaan helppokäyttöiset suihkut sekä mahdollisuus käyttää käsisuihkuja. Onko näitä otettu huomioitu suunnittelussa? 
 • Uudesta uimahallista pyritään tekemään mahdollisimman esteetön huomioiden kaikki ikäryhmät ja erilaiset tarpeet. Tällaiset yksityiskohdat tarkentuvat varsinaisen toteutussuunnittelun aikana.  

Liikenne 

 1. Uimahallin edestä, asuinalueen läpi, kulkee Palomäenkatu, jota pitkin kuljetaan sekä uimahalliin että viereisiin kouluihin ja Urheilupuistoon. Liikenne on usein vilkasta ja erilaisia hidasteita sekä rajoituksia on vuosien aikana tehty. Miten lisääntyvä liikenne uimahalliin huomioidaan katusuunnittelussa? 
 • Kevään aikana tutkitaan Palomäenkadun katkaisumahdollisuutta muun muassa erillisen liikenneselvityksen avulla. Kadun suunnittelusta tiedotetaan asukkaita ja siitä järjestetään erillinen asukastilaisuutensa.
 1. Minkälaisia bussiyhteyksiä uimahallille on ajateltu? Mihin lähin bussipysäkki on tulossa? 
 • Kalevankadun ja Palomäenkadun risteyksen kautta, josta on noin 300 metriä uimahallille, kulkee jatkossakin useampi bussireitti. Asia on otettu huomioon reitti- ja linjastouudistuksessa. Pysäkkien tarkemmat sijainnit selviävät myöhemmin.  

Päivitetty 31.1.2023

Sivun alkuun