Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut on käynnistänyt kaupunkitasoisen liikuntapaikkaverkkoselvityksen laadinnan. Selvityksen tarkoituksena on luoda suuntaviivat kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden palveluverkosta sekä kehittämistyöstä vuosille 2020-2030. Tavoitteena on saada liikuntapaikkaverkkoselvitys valmiiksi alkusyksyllä.

Kaupunginhallitus asetti 11.3.2019 liikuntapaikkaverkkoselvitykselle ohjausryhmän. Työryhmän tehtävänä oli määritellä liikuntaolosuhteiden kehittämisen päämäärät, arvioida niiden kehittämistarpeita sekä laatia liikunnan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2020–2030. Kaupunginvaltuusto päätti liikunnan toimialan palveluverkkoesityksen 11.11.2019 § 120.

Liikuntapaikkaverkkoesityksen lähtökohtana oli, että liikunnan olosuhteita kehittämällä edistetään fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja liikunnan kansalaistoimintaa. Esitys tukee kaupungin strategian toteutumista sekä ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Liikuntapaikkaverkkoselvityksessä esitetään liikuntapaikkojen tavoitteellinen palveluverkko, nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet liikunnan rakentamistarpeet ja –hankkeet. Selvityksessä esitetään myös ne uimahallit sekä liikuntapaikat ja tilat, joista voidaan luopua.

Selvityksessä kohdistui erityistä huomiota liikuntapaikkojen kuntoon, ylläpitokustannuksiin ja investointitarpeisiin. Käyttäjien tarpeita selvitettiin asukaskyselyllä sekä seuraparlamentin näkemyksillä. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen ohjaava linja oli tuotannollisesti kalliiden liikuntapalveluiden keskittäminen ja samalla lähiliikuntapalveluiden kehittäminen lähipalveluna. Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille. Toimiala ehdotti nopeita, kustannuksiltaan maltillisia parannuksia, joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tarpeisiin ja profiloitaisiin tiloja lajiryhmittäin.

Kyselyt

Osana selvitystyötä kerättiin kaupunkilaisten sekä kaupungissa toimivien yhdistysten ja seurojen vastauksia nettikyselyillä, joissa kartoitettiin liikuntapaikkojen nykyistä käyttöä sekä kerättiin toiveita nykyisten ja uusien liikuntapaikkojen kehittämisestä.

Kuntalais- ja yhdistyskyselyt olivat avoinna 15.4. – 5.5.2019.

Päivitetty 16.1.2023

Sivun alkuun