Kaupungin peruskouluissa oppimistavoitteiden tukena toimii Lennokki - kulttuurikasvatusohjelma, kulttuuripolku. Taiteilijoiden, taidekasvattajien toteuttamat työpajat peruskouluissa sekä oppilaille järjestetyt kulttuurivierailut paikkakunnan taidelaitoksiin.

Lennokki – lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma

Lennokki – Kouvolan lapsille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma (KUVATULKATTU)

Toiminnassa pedagoginen ote yhteistyössä peruskouluihin lukuvuosittain nimettyjen kulttuuriyhdysopettajien kanssa, toteuttaen uudistunutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja ilmiöpainotteista oppimista. Toiminta toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen.

Taidelajit vuosiluokittain

  • 1-2 lk:t kulttuuriperintö
  • 3 lk:t kirjallisuus
  • 4 lk:t musiikki
  • 5 lk:t teatteri
  • 6 lk:t arkkitehtuuri
  • 7 lk:t kuvataide
  • 8 lk:t elokuva- ja mediakasvatus sekä Taidetestaajat -hanke
  • 9 lk:t tanssi sekä K9 kortit, Kouvolan taidelaitosten Tunne -ryhmä

Kulttuuripolku ideana on valtakunnallinen, Lastenkulttuurikeskusten liiton suosittelemana. Kulttuurikasvatustoiminta sisältyy nykyiseen uudistuneeseen kulttuuritoimintalakiin.

Lennokki -nimi ja logo on oppilaille järjestetyn kilpailun tuloksena saatu. Kouvolan ohjelmasisältöä on esitelty Peda.netissä, Kouvolan perusopetus, Toimintakulttuuri.

Ohjausryhmä

Kulttuurikasvatusohjelman toteutuksen tukena ja integroimiseksi peruskouluille osaksi uudistunutta peruskoulujen opetussuunnitelmaa, toimii Lennokin ohjausryhmä, jossa mukana on kaupungin kulttuuripalveluiden edustajien lisäksi kouluhallinnon, peruskoulujen, kirjastotoimen sekä varhaiskasvatuksen että nuorisopalveluiden edustajia.

Utelias luokka

Utelias luokka -hanke oli OKM:n tukemana uutta lukuvuodelle 2018-2019, mukana Kouvolassa kuusi peruskoulua: Saviniemen koulu, Elimäen yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, Viialan koulu,  Jaalan koulu, Valkealan yläkoulu. Tavoitteenaan kartoittaa taidelähtöisiä toimintamalleja integroiden kouluopetusta ja eri oppiainekokonaisuuksia sekä ilmiöoppimisen sisältöihin erilaisia oppimisympäristöjä. Lähtökohtana oli, että taidekasvattajat ja opettajat työskentelivät yhteistyöparina suunnittelusta lähtien toteutukseen. Hanketta arvioitiin ja tilastoitiin taidekasvattajien raporttien ja oppilaiden vanhempien palautteiden avulla.

Koulut valitsivat kukin omat taidelajinsa sekä osallistuvat oppilasryhmät  opettajineen, joiden työpareina olivat taidekasvattajat Kouvolasta kulttuurikasvatuskoordinaattorin tuella. Mukaan lähti kaikkiaan yhdeksän taidekasvattajaa: tanssin, valokuvauksen, draaman, kuvataiteen, musiikin, kädentaitojen, sanataiteen alueilta. Ryhmiä kouluissa oli kaikkiaan 12.

Kulttuurikerhot kouluilla

OKM:n avustuksella Kulttuurin harrastekerhojen hanke jatkoi syksyllä 2019 taidekasvatuslähtöisten menetelmien käyttöönottoa eri oppiaineissa mm. ympäristökasvatus ja historia. Mukaan hankkeen toteutukseen lähti Kouvolasta kolme peruskoulua: Niinistön koulu, Saviniemen koulu ja Jaalan koulu. Taidekasvattajia saatiin mukaan kolme: kuvataiteilija, ympäristötaiteilija sekä draamaohjaaja. Opettajia ja avustajia oli kaikkiaan kymmenkunta. Oppilasryhmiä oli neljä esikouluryhmistä 1-2 luokkiin, 4-luokkaan ja 5-luokkaan. Taidekasvattajien raportit kertoivat toteutuksien onnistumisista, oppilaiden innosta uusiin asioihin sekä oppimistuloksista.

Suomen malli – Kouvolan malli

Keväällä 2021 saatiin OKM:n myöntämä avustus Suomen malli – Kouvolan malli – hankkeelle, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastekerho.
Koululaisten omia toiveita kerhosisällöistä kuultiin viime vuoden syksyllä valtakunnallisella kyselyllä. Niitä pyritään hankkeen avulla huomioimaan.
Pilottivaiheessa mukana Kouvolasta olivat Elimäen yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, Tähteenkadun koulu ja Kouvolan yhteiskoulu, joiden tiloissa koululaisten harrastekerhot toimivat.

Lukuvuodelle 2021-2022 on saatu OKM:n myöntämä avustus Suomen malli – Kouvolan malli hankkeelle.
Kouvolassa on nyt mukana jo 17 peruskoulua. Tavoitteena saada kaikki peruskoulut mukaan!
Moniammatillinen ohjausryhmä toimii hankkeen tukena sekä nimetty koordinaattori.

Päivitetty 24.5.2022

Sivun alkuun