Lennokki on Kouvolan kaupungin kulttuurikasvatusohjelma perusopetuksen oppilaille oppimistavoitteiden tukemiseksi. Ohjelma perustuu taidemenetelmillä tuotettuihin työpajoihin sekä taidelaitosvierailuihin.

Lennokki – Kouvolan lapsille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma (KUVATULKATTU)

Kulttuuripolku on valtakunnallinen lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma. Sen tarkoitus on tuoda taide ja kulttuuri osaksi koululaisten arkea. Kouvolassa ohjelma on saanut nimekseen Lennokki, ja se on osa kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmaa. Ohjelman puitteissa peruskoululaisille toteutetaan suunnattuja taidekasvattajien toteuttamia työpajoja kouluilla sekä järjestetään kulttuurivierailuja paikkakunnan taidelaitoksiin.

Lennokin tarkoitus on tukea koululaisten oppimistavoitteiden toteutumista taiteen keinoin. Tavoitteena on antaa jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuus tutustua asuinalueensa taidetarjontaan, kulttuuriperintöön sekä taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin.

Lennokki-ohjelma toteutetaan kulttuurikasvatuskoordinaattorin (Kouvolan kaupunki) ja jokaisessa peruskoulussa toimivan nimetyn kulttuuriyhdysopettajan välisen yhteistyön avulla.

Taidelaitosvierailut ja taidetyöpajat kouluilla on tarkoitettu 1.–9. luokkien oppilaille. Vierailukokonaisuudet suunnitellaan yhdessä kulttuurikasvatuspalveluiden, taidelaitosten, taidekasvattajien ja opettajien kanssa, kaupungin hyväksymän kulttuurisuunnitelman mukaisesti.

Taidelajit vuosiluokittain

Lennokki kattaa useat taiteen osa-alueet. Taidelajit ja –teemat vuosiluokittain:

 • 1.-2. lkt kulttuuriperintö
 • 3. lkt sanataide
 • 4. lkt musiikki
 • 5. lkt teatteri
 • 6. lkt arkkitehtuuri
 • 7. lkt kuvataide
 • 8. lkt elokuva- ja mediakasvatus
 • 9. lkt tanssi

K9-kortit

9. luokkien oppilaat saavat lukuvuosittain kaupungin taidelaitosten K9-kortit, joilla he pääsevät kulttuuri- ja taidetapahtumiin ilmaiseksi, mikäli konserteissa ja näytännöissä on tilaa.  K9-kortti toimii lippuna esityksissä, joita järjestävät TUNNE-ryhmän jäsenet: Kouvolan Teatteri, Kymi Sinfonietta, Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Poikilo-museot sekä kaupungin kulttuuripalvelut: kirjastot, kulttuurikasvatus, tapahtumatuotanto, kansalaisopisto. 

Ohjausryhmä

Lennokin moniammatillinen ohjausryhmä koostuu kulttuuri- ja varhaiskasvatuksen, kasvatuksen ja opetuksen, kirjaston ja nuorisopalveluiden edustajista.

Ohjausryhmän jäsenet:

 • Pj. Maija Saksa, kehittämisvastaava, Kasvun tuki
 • Elina Koivisto, kulttuuripäällikkö, Kulttuuripalvelut
 • Anne Patrikainen, pedagoginen informaatikko, Kirjasto
 • Asta Nikander, kehittämisvastaava, Varhaiskasvatuspalvelut
 • Elina Lehtomäki, apulaisrehtori, Myllykosken Yhtenäiskoulu
 • Niina Paavilainen, rehtori, Elimäen yhtenäiskoulu
 • Irja Ahtovirta, yleisötyökoordinaattori, Poikilo-museot
 • Hannes Alatalo, lehtori, kulttuuriyhdysopettaja, Myllykosken Yhtenäiskoulu
 • Antti Leminen, nuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut
 • Jaana Vuorio-Palmumaa, kulttuurikasvatuskoordinaattori, Kulttuuripalvelut

Päivitetty 11.10.2023

Sivun alkuun