Lennokki – Kouvolan lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma


Kaupungin peruskoulujen oppilaat jokaisella vuosiluokalla saavat oman taiteen lajinsa, taidekasvattajien sekä luovien alojen ammattilaisten pedagogisilla taidetyöpajoilla sekä järjestetyillä taidelaitosvierailuilla.

  • Taidelajit:
  • 1-2 lk:t kulttuuriperintökasvatus
  • 3 lk:t kirjallisuus
  • 4 lk:t musiikki
  • 5 lk:t teatteri/draama
  • 6 lk:t arkkitehtuuri
  • 7 lk:t kuvataide,
  • 8 lk:t elokuva- ja mediakasvatus
  • 9 lk:t tanssi ja K9 kulttuurikortti.

Jokaisessa peruskoulussa toimii nimetty kulttuuriyhdysopettaja yhteistyössä kulttuurikasvatuskoordinaattorin kanssa.
K9 kulttuurikortit jakaa taidelaitosten yhteinen Tunne -ryhmä.

Kulttuuripolku ideana on valtakunnallinen, Kouvolalla on omintakeinen taidekasvatuspaketti, jota toteutetaan kaupungin peruskouluissa. Lennokin lukuvuoden ohjelmasisältö on nähtävissä valtakunnallisessa Peda.netissä.

Utelias luokka

Utelias luokka -hanke on OKM:n tukemana uutta lukuvuodelle 2018-2019, mukana Kouvolassa kuusi peruskoulua: Saviniemen koulu, Elimäen yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, Viialan koulu,  Jaalan koulu sekä Valkealan yläkoulu. Millaisilla toimintamalleilla taidelähtöistä työskentelyä integroidaan kouluopetuksen ja eri ainekokonaisuuksien sekä ilmiöoppimisen sisältöihin erilaisissa oppimisympäristöissä.

Koulut ovat valinneet taidelajinsa ja oppilasryhmät  sekä opettajat, joiden työpareina taidekasvattajat Kouvolasta. Mukana on nyt yhdeksän taidekasvattajaa: tanssin, valokuvauksen, draaman, kuvataiteen, musiikin, kädentaitojen, sanataiteen alueilta.

Kulttuurikerhot

Erityislasten musiikki- ja teatterikerhot ovat myös osa Lennokin toimintaa. Lisäksi varhaiskasvatuksen esikouluikäiset osallistuvat uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti, erityisesti alkuopetukseen suunnattuun toimintaan.Kulttuurikasvatusohjelman tukemiseksi, integroimiseksi osaksi uudistunutta peruskoulujen opetussuunnitelmaa, toimii Lennokin ohjausryhmä, jossa edustajina ovat kaupungin kouluhallinnon, peruskoulujen, kirjastotoimen ja kulttuurikasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden edustajat.


TUNNE-ryhmän K9-kulttuurikortit


Kulttuurin ”ilmaislippuja” lukuvuonna 2018-2019 peruskoulujen 9.-luokkalaisille. TUNNE-ryhmä on jakanut K9-kulttuurikortit syksyn alussa kouvolalaisiin yläkouluihin!
Kortit voi käyntileimoineen (vähintään seitsemän) palauttaa Kouvolan pääkirjastolle, jolloin saa myös Kultakortin, jolla pääsee tapahtumiin vielä maksutta 31.12.2019 asti.

Päivitetty 18.9.2019