Lennokki – Kouvolan lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma

Tutustu 4 min. videossa Lennokki – kulttuurikasvatusohjelman kohteisiin.


Kaupungin peruskouluissa jokaisella vuosiluokalla on oma taiteen lajinsa, oppilaiden oppimistavoitteiden tukena Lennokki – kulttuuripolkua toteutetaan kulttuurikasvatuskoordinaattorin johdolla yhteistyössä paikkakunnan taiteilijoiden ja taidekasvattajien suunnittelemilla ja toteuttamilla taidekasvatustyöpajoilla peruskouluissa sekä oppilaille järjestetyillä opastetuilla kulttuurivierailuilla paikkakunnan taidelaitoksiin. Pedagoginen ote yhteistyössä peruskouluihin nimettyjen kulttuuriyhdysopettajien kanssa toteuttaen uudistunutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja ilmiöpainotteisia oppimistapoja.

  • Taidelajit vuosiluokittain:
  • 1-2 lk:t kulttuuriperintö
  • 3 lk:t kirjallisuus
  • 4 lk:t musiikki
  • 5 lk:t teatteri
  • 6 lk:t arkkitehtuuri
  • 7 lk:t kuvataide
  • 8 lk:t elokuva- ja mediakasvatus
  • 9 lk:t tanssi
  • K9 kulttuurikortit jakaa taidelaitosten yhteinen Tunne -ryhmä

Kulttuuripolku ideana on valtakunnallinen, Lastenkulttuurikeskusten liiton suosittelema. Kouvolalla on omintakeinen taidekasvatuspaketti, jota toteutetaan kaupungin peruskouluissa. Nimenä Lennokki nimikilpailun tuloksena. Lennokin ohjelmasisältö on nähtävissä Peda.netissä, Kouvolan perusopetuksen sivulla, kohdassa Toimintakulttuuri.

Utelias luokka

Utelias luokka -hanke oli OKM:n tukemana uutta lukuvuodelle 2018-2019, mukana Kouvolassa kuusi peruskoulua: Saviniemen koulu, Elimäen yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, Viialan koulu,  Jaalan koulu, Valkealan yläkoulu. Tavoitteenaan kartoittaa taidelähtöisiä toimintamalleja integroiden kouluopetusta ja eri oppiainekokonaisuuksia sekä ilmiöoppimisen sisältöihin erilaisia oppimisympäristöjä. Lähtökohtana oli, että taidekasvattajat ja opettajat työskentelivät yhteistyöparina suunnittelusta lähtien toteutukseen. Hanketta arvioitiin ja tilastoitiin taidekasvattajien raporttien ja oppilaiden vanhempien palautteiden avulla.

Koulut valitsivat kukin omat taidelajinsa sekä osallistuvat oppilasryhmät  opettajineen, joiden työpareina olivat taidekasvattajat Kouvolasta kulttuurikasvatuskoordinaattorin tuella. Mukaan lähti kaikkiaan yhdeksän taidekasvattajaa: tanssin, valokuvauksen, draaman, kuvataiteen, musiikin, kädentaitojen, sanataiteen alueilta. Ryhmiä kouluissa oli kaikkiaan 12.

Kulttuurikerhot kouluilla

OKM:n avustuksella Kulttuurin harrastekerhojen hanke jatkoi syksyllä 2019 taidekasvatuslähtöisten menetelmien käyttöönottoa eri oppiaineissa mm. ympäristökasvatus ja historia. Mukaan hankkeen toteutukseen lähti Kouvolasta kolme peruskoulua: Niinistön koulu, Saviniemen koulu ja Jaalan koulu. Taidekasvattajia saatiin mukaan kolme: kuvataiteilija, ympäristötaiteilija sekä draamaohjaaja. Opettajia ja avustajia oli kaikkiaan kymmenkunta. Oppilasryhmiä oli neljä esikouluryhmistä 1-2 luokkiin, 4-luokkaan ja 5-luokkaan. Taidekasvattajien raportit kertoivat toteutuksien onnistumisista, oppilaiden innosta uusiin asioihin sekä oppimistuloksista.

Kulttuurikerhot

Erityislasten ja -nuorten musiikki- ja teatterikerhot kouluilla ovat myös osa Lennokin toimintaa. Lisäksi esikouluikäiset osallistuvat uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti, alkuopetuksen toimintaan.

Ohjausryhmä

Kulttuurikasvatusohjelman tukena ja integroimiseksi osaksi uudistunutta peruskoulujen opetussuunnitelmaa, toimii Lennokin ohjausryhmä, jossa kaupungin kulttuuripalveluiden edustajien lisäksi ovat kouluhallinnon, peruskoulujen, kirjastotoimen sekä varhaiskasvatuksen että nuorisopalveluiden edustajia.

Päivitetty 25.9.2020