Kulttuurikasvatusohjelmat tuovat pedagogista taidekasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen lapsille ja nuorille sekä kulttuurista seniorityötä ikäihmisille.

Kulttuurikasvatusohjelmilla tarjotaan oppimistavoitteiden saavuttamisen tukea perusopetuksen oppilaille Lennokki sekä virkistystä ja laadukasta hoivatyötä päivähoidon lapsille Pikku Lennokki. 

Lisäksi erityislapsille ja -nuorille on teatterin ja musiikin kulttuurikerhot.

Kulttuurivirta ikäihmisille tarjoaa kulttuurista senioritoimintaa yhteistyössä Kymsoten toimijoiden kanssa.

Kulttuurikasvatuskoordinaattorin tukena toiminnassa ovat
Pikku Lennokin kulttuuriyhdyshenkilöt sekä Lennokin kulttuuriyhdysopettajat.
Erityislasten ja nuorten tukena toimivat musiikki- ja teatterikerhot.
Kulttuurikasvatuksen Kulttuurivirran kulttuuritarjotin tarjoaa taiteilijoiden ja luovien alojen toimijoiden vierailuita ikäihmisille. Kulttuuriveturit toimivat vapaaehtoistyönä ikäihmisten vertaisryhmien vetäjinä.


Päivitetty 6.3.2019