Kouvolassa on kulttuurikasvatusohjelmia: Lennokki - taidekasvatuksen menetelmien tuotettuja työpajoja sekä taidelaitosvierailuita oppimistavoitteiden tukemiseen perusopetuksen oppilaille ja opettajille. Pikku Lennokki - taidekasvatusta päivähoidon lapsille. Kulttuurivirta - kulttuurisen seniori- ja vanhustyön palveluja ikääntyneille.

Tarkista Kouvolassa voimassa olevat koronavirusrajoitukset ja –ohjeet.

Kaupungin järjestämät yleisölle avoimet kulttuuri- ja taidetapahtumat järjestetään ajantasaisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Verkossa pyritään myös tarjoamaan kulttuuripalveluita, niistä tiedotetaan erikseen.

Taidelaitoksiin vierailut ajantasaisia viranomaisohjeita noudattaen.

Päivitetty 15.6.2021