Kaupungin myöntämät avustukset

Kouvolan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista. Lue lisää eri toimialojen myöntämistä avustuksista ja hakuperusteista.

Muita avustuksia ja apurahoja

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahat vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Hakuaika vuosittain tammikuussa

Jaalan, Elimäen ja Valkealan (JEV) apuraha.
Apurahaa voidaan myöntää toiminnalle, joka vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaa ja edistää niiden asukkaiden viihtyvyyttä entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella.

Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiön apurahat.
Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti yleistoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä erityisprojekteihin.

SKR:n Kymenlaakson rahaston apurahat
Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto jakaa apurahoja kymenlaaksolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

EkspSäätiön avustukset
Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat hakea avustuksia säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen.

Päivitetty 12.1.2022

Sivun alkuun