Kouvolan kaupunki tarjoaa monenlaista ilmaista tai lähes ilmaista toimintaa ja tekemistä.Kaupungin lisäksi monet säätiöt ja rahastot tukevat erilaisin apurahoin, avustuksin ja stipendein kaupunkilaisten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia ja -toimintaa.

Erityisavustus lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi vuonna 2023

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myönsi Kouvolan kaupungille Erityisapurahaa 25 000 € vuodelle 2023 vähävaraisten perheiden 7-15 vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseen. Kaupunki jakaa summan edelleen kohdeavustuksina liikuntaseuroille. Avustus tulee kohdentua lasten ja nuorten harrastustoiminnan kausimaksuihin. Kyseistä rahaa jaetaan kahdessa haussa, riippuen avustushakemusten rahallisesta määrästä verrattuna käytettävään rahaan.

Hakuajankohdat vuonna 2023:
1. haku, 30.6.2023 mennessä
2. haku, 27.10.2023 mennessä


Liikuntaseura arvioi perheen taloudellisen tuen tarpeen ja päättää tuen hakemisesta Kouvolan kaupungilta. Kouvolan kaupunki antaa liikuntaseuroille viitteellisen kriteeristön vähävaraisuuden arvioimisen tueksi. Pääkriteerinä on, että perheellä on todellinen taloudellinen tarve. Kouvolan kaupunki tekee liikuntaseuran kanssa sopimuksen, jossa ilmenee tarkemmat käyttötarkoitukset ja ehdot tuelle.

Tuella voidaan rahoittaa puolet lapsen harrastusmaksusta (kausimaksusta) tai enintään 50€/kk. Yhtä lasta kohden avustusta voi hakea 10 kuukaudelle kausimaksuun, joka kohdentuu vuoden 2023 toimintaan.

Liikuntaseuran tulee järjestää kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata vuoden 2023 kirjanpidosta luotettavasti.

Hakemuslomake liikuntaseuran täytettäväksi

Lisätietoja:
Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö
teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi, p. 020 615 8228

Toimintaa ja tekemistä

Tapahtumia ja tekemistä -esitteestä löydät paljon vinkkejä ja linkkejä maksuttomiin ja/tai edullisiin toimintoihin ja tapahtumiin.

Virta-kortilla pääset osallistumaan moniin kaupungin palveluihin maksutta tai lähes maksutta.

Kirjaston kotipalvelu. Kirjaston kotiinkuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi eivät itse eivätkä läheisen avustamana voi käyttää kirjastopalveluita. Kotiinkuljetuspalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Stipendejä

Opiskelijan kulttuurityönrahaston stipendit ovat tarkoitettu tukemaan opiskelijoiden ja koululaisten hyvin alkanutta kulttuuriharrastusta. Haku 24.10.2021 saakka.
Hakuaika on päättynyt. Päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.

Tukea opiskeluun

Pohjois-Kymen musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen (ei koske avointa osastoa) mahdollisuuden opiskella joko täysi- tai puolivapaaoppilaana. Vapaaoppilaspaikan myöntämisen perusteita sekä hakukaavakkeita voi kysyä musiikkiopiston toimistosta. Vapaapaikan hakuaika koko lukuvuotta varten on syyskuussa ja vain kevätlukukautta koskien tammikuussa.

Kouvolan Kansalaisopisto tukee erityisryhmien opiskelua. Opetushallitukselta on saatu opintoseteliavustusta erityisryhmien opintojen tukemiseen. Rahoituksen turvin mm. ikääntyneille, maahanmuuttajille ja oppimisvaikeuksia kokeville suunnattujen kurssien maksuja on alennettu. Lisäksi työttömille jaetaan opintoseteleitä vapaavalintaisen kurssin maksuihin käytettäväksi.

Avustukset ja apurahat

Kouvolan kaupungin kulttuuriapurahat

Kohdeavustus. Myönnetään kouvolalaisille järjestöille ja yhteisöille muun muassa taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen.
Toiminta-avustus. Tarkoitettu kulttuurijärjestöjen ja kulttuuriharrastusyhdistysten toimintaan.
Tilavuokra-avustus. Suunnattu Kouvolan kaupungin alueella toimiville kulttuurijärjestöille.
Dorrit ja August Fuchsin rahaston apurahat. Myönnetään musiikin opiskeluun.

JEV – Säätiö. Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta. Apurahoja voidaan myöntää entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueiden asukkaille ja yhdistyksille

Kymin 100 – vuotissäätiö. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tarkoituksena on edistää vapaa-ajalla tapahtuvaa ammattiin liittyvää opintotoimintaa sekä avustaa opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa.

SKR:n Kymenlaakson rahasto tukee Kymenlaakson maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muuta kulttuuritoimintaa toimialueensa 7 kunnan alueella.

Jaalan Kotiseutusäätiö
Jaalan kotiseutusäätiö myöntää avustuksia eri tarkoituksiin. Avustukset ovat ensisijaisesti tarkoitettu Jaalan kylien kulttuuriperinnön ja – työn tukemiseen.

Kansan Sivistysrahaston Kymin maakuntarahasto.
Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa. Ensisijaisesti maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa hankkeita.

Päivitetty 23.3.2023

Sivun alkuun