Pikku Lennokki - kulttuuripolku rikastuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa kulttuuripalvelujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Kulttuurikasvatusohjelma alle kouluikäisille

Pikku Lennokki – kulttuuripolun tavoitteena on edistää elämänlaatua sekä hyvinvointia ja terveyttä että vahvistaa lapsen itsenäistä ajattelua, mielikuvitusta. Rohkaista lasta toimimaan luovasti.

Varhaiskasvatuspalveluiden päivähoidon kulttuuriyhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä kulttuurikasvatuskoordinaattorin kanssa. Tavoitteena on, että päiväkodeissa toimivat nimetyt henkilöt huolehtivat yhdessä sovituista kulttuurisista toimintatavoista sekä osallistuvat kulttuurikasvatuspalveluiden järjestämille koulutus- ja virkistyspäiville.


Päivitetty 29.4.2020