Pikku Lennokki, varhaiskasvatuksen kulttuuripolku rikastuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa kulttuuripalvelujen ja eri kulttuurituottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Kulttuurikasvatusohjelma alle kouluikäisille

Kulttuurikasvatus edistää elämänlaatua sekä hyvinvointia ja terveyttä sekä myös vahvistaa lapsen ajattelua ja mielikuvitusta sekä rohkaisee toimimaan luovasti.

Varhaiskasvatuksessa toimii Pikku Lennokkiin liittyvä kulttuurikasvatuksen yhteyshenkilöiden verkosto. Jokaisessa päiväkodissa toimii nimetty kulttuurihenkilö, joka huolehtii taidekasvatustyöpajoista, kulttuurisista toimintatavoista sekä osallistuu kulttuurikasvatuksen järjestämille koulutus- ja virkistyspäiville.

Satuviikon ohjelma lokakuussa ulottuu kirjastoissa ja kulttuuritaloilla järjestettävien maksuttomien lapsiperheille suunnattujen yleisötilaisuuksien lisäksi myös kaupungin päivähoidon lapsille. Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on, että jokainen Kouvolan päivähoidon lapsi kylvetetään kulttuurissa.


Päivitetty 11.3.2019