Pikku Lennokki - kulttuuripolku rikastuttaa taidekasvatuksen keinoin toimintaa yhteistyöllä.

Kulttuurikasvatusohjelma alle kouluikäisille

Pikku Lennokki – kulttuuripolun tavoitteena on edistää elämänlaatua sekä hyvinvointia ja terveyttä että vahvistaa lapsen itsenäistä ajattelua, mielikuvitusta. Rohkaista lasta toimimaan luovasti.

Päivähoidon lapsille sekä esikouluikäisille tarjotaan kulttuuri- ja taidetapahtumia, työpajoja sekä vierailuita taidelaitoksiin, kulttuuriperintökohteisiin Kouvolassa, erityisesti lokakuun Satuviikolla sekä helmikuun Lastenkulttuuriviikoilla. Toiminta toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen.

Varhaiskasvatuksen päivähoidon nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä. Tavoitteena, että huolehditaan yhdessä sovituista kulttuurisista toimintatavoista.

Päivitetty 3.3.2021