Pikku Lennokki - kulttuuripolku rikastuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa kulttuurikasvatuksen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Kulttuurikasvatusohjelma alle kouluikäisille

Pikku Lennokki – kulttuuripolun tavoitteena on edistää elämänlaatua sekä hyvinvointia ja terveyttä että vahvistaa lapsen itsenäistä ajattelua, mielikuvitusta. Rohkaista lasta toimimaan luovasti.

Päivähoidon lapsille tarjotaan kulttuuri- ja taidetapahtumia lokakuun Satuviikolla sekä helmikuun Lastenkulttuuriviikoilla päivähoidon tiloissa sekä esikouluikäisille kulttuurivierailuita taidelaitoksiin sekä kulttuuriperintökohteisiin Kouvolassa. Toiminta toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen.

Varhaiskasvatuspalveluiden päivähoidon nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä kulttuurikasvatuspalveluiden edustajien kanssa. Tavoitteena on, että päiväkodeissa huolehditaan yhdessä sovituista kulttuurisista toimintatavoista sekä mahdollisuutena osallistua kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämille koulutus- ja virkistyspäiville.

Päivitetty 11.1.2021