Kulttuurivirta on ikääntyneille, kulttuurisen seniori- ja vanhustyön ohjelma. Kotona asuvien ryhmätoiminnassa mukana vapaaehtoiset Kulttuuriveturit. Kulttuurikasvatus tarjoaa kulttuurivierailuja palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten iloksi.

Taiteilijavierailut yhteistyössä Kymsoten vanhuspalveluiden kanssa, mukana Asumispalvelut (tehostettu laitoshoito), Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu, Asiakas- ja palveluohjaus sekä Varhaisen tuen palvelut ns. hyvinvointia ennalta ehkäisevät palvelut sekä vertaisryhmätoiminta.

Tilaamisessa Kymsoten vanhuspalveluiden henkilöstö hyödyntää kaupungin kulttuurikasvatuksen päivittämää Kulttuurin tuotetarjotinta, jossa tällä hetkellä on kouvolalaisten taiteilijoiden 53 kulttuurituotetta selostettuna yhteystietoineen.

Kaupungin rahasto myönsi toimintaan avustusta tänäkin 2021 vuonna. Kesän ja syksyn toiminnasta ilmoitetaan erikseen. Toimintaa toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen.

Digitaalisia kulttuurituotteita tuotetaan keväällä palvelutuotteiden tekijöiden kanssa. Kulttuurivirta -ohjelma tukee vanhuspalvelulain sisältöjä. Palautteiden anto vierailuista edesauttaa vuorovaikutuksen todentamista. Myönteisiä kokemuksia on aiemmin tilastoitu runsaasti.

Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, on kaikkien yhteinen asia. Kulttuurinen oikeus, palveluiden saavutettavuus kuuluu jokaiselle. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toimintaan osallistuminen tuo elämään mielekkyyttä, tukee terveyttä pidentäen eliniän odotusta, luo hyvinvointia.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin edesauttaa myös hoitohenkilöstön jaksamista perus- ja hoitorutiineissa. Kulttuurikirjaamisen menetelmiä kehitetään yhteistyössä eri hankkeilla.

Kulttuurivetureitten vetämät ryhmät Jaalassa ja Huhdasjärvellä.
Tule mukaan toimintaan! Kulttuurivetureille järjestetään maksutonta koulutusta ja virkistystoimintaa. Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Kulttuuriveturit Villa Ruths, Eveliina Lätin harjoitus

Virkistystä ikääntyneille – kesätapahtumat

Kouvolalaisille ikäihmisille sekä koko perheelle, tilaisuudet kesällä heinäkuun ja elokuun aikana Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkonäyttämöillä. Ilmoittautumisesta mukaan esiintymään voi tehdä jo keväällä. Kulttuuriyhdistykset, esiintymisryhmät ja taiteilijat rohkeasti mukaan!

Tilaisuudet yleisölle järjestetään viranomaisten antamien turvallisuusohjeiden mukaan. Kulttuuritalojen kahvilat ja galleriatilat sekä Poikilo-museon näyttelyt ovat samalla kertaa yleisön koettavissa!

Päivitetty 29.3.2021