Kulttuurivirta - Ikäihmisten kulttuuripolku, kulttuurisen vanhus- ja seniorityön ohjelma, mukana kulttuuripalveluiden kanssa Kymsotesta 1.1.2019 alkaen Koti- asumis ja hoivapalvelut mm. Varhaisen tuen palvelut ja Asumispalvelut. Lisäksi kotona asuvien ryhmätoiminnassa mukana vapaaehtoistyön Kulttuuriveturit.

Kouvolan taiteilijat ja luovien alojen toimijat vierailevat ikäihmisten luona. Tilaamisessa hyödynnetään kulttuurikasvatuspalveluiden tuottamaa Kulttuurin tuotetarjotinta. Kulttuurikasvatusohjelma tukee uuden vanhuspalvelulain sisältöjä.

Taide ja kulttuuri on osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, mikä on meidän kaikkien yhteinen asia.

Kulttuurisen vanhustyön toimintaan osallistuminen luo elämään mielekkyyttä, tukee terveyttä ja pidentää eliniän odotusta, hyvinvointia. Kulttuuripalvelut tuottavat palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten kulttuuriseen toimintaan palveluja.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin hyödyttää myös hoitohenkilöstön jaksamista perus- ja hoitorutiineissa.

Kulttuurivetureitten ryhmät jatkuvat Jaalassa, Huhdasjärvellä ja Kouvolan keskustassa. Tule mukaan toimintaan! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kulttuurikasvatuspalveluihin!

Päivitetty 11.2.2020