Kulttuurivirta - Ikäihmisten kulttuuripolku, kulttuurisen seniori- ja vanhustyön ohjelma, mukana kulttuuripalveluiden kanssa Kymsotesta 1.1.2019 alkaen Koti- asumis ja hoivapalvelut mm. Varhaisen tuen palvelut ja Asumispalvelut. Kotona asuvien ryhmätoiminnassa mukana vapaaehtoistyön Kulttuuriveturit. Digitaalisia palvelutuotteita kehitetään parhaillaan.

Ajankohtaista

Virkistystä ikääntyneille – Kouvolan kesä 2020

Eloa ja iloa kouvolalaisille ikäihmisille sekä koko perheelle! Ilmoittaudu ja tule mukaan esiintymään kulttuuritalojen ulkolavoille sekä lähipuistoon laulaen, musisoiden, runoillen, tanssien yms. pienimuotoisella tapahtumalla!

Kesä on perinteisesti Kouvolassa tapahtumien kulta-aikaa. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi moni isompi perinteinen tilaisuus on siirretty syksyyn tai ensi vuodelle. Pienimuotoisia kokoontumisia pystytään kuitenkin taas järjestämään ottamalla huomioon turvallisuusnäkökohdat koronaviruksen ehkäisyssä. Tämä koskee myös alle 50 henkilön tapahtumia. Turvallisuus varmistetaan tapahtuman järjestäjien ja esiintyjien toimesta turvaetäisyyksien sekä käsi- ja yskimishygieniaohjeistuksen kautta.

Kaupungin kulttuuripalvelut haastaa kulttuurijärjestöt, taideryhmät ja taiteilijat mukaan!

20 ensimmäiselle esiintyjälle luvataan huolehtia tila- ja kulukustannuksista kaupungin toimesta. Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti. Mukaan on tullutkin jo ensimmäiset kymmenkunta tilaisuutta.

Tapahtuma on mahdollista järjestää jatkossa Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkonäyttämöillä elokuussa ti-pe klo 18 mennessä sekä la-su klo 17 mennessä. Kulttuuritalojen kahvilat ja galleriatilat sekä Poikilo-museoiden näyttelyt ovat samalla kertaa yleisön koettavissa! Tapahtumia markkinoimme kaupungin toimesta.

Ilmoittaudu mukaan sähköisellä lomakkeella!

Lisätietoja:
kulttuurikasvatuskoordinaattori
Jaana Vuorio-Palmumaa
Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 8591
jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi

—–

Taiteilijavierailut ikäihmisten luona jatkuvat syksyllä, tämänhetkisen tiedon mukaan, yhteistyössä Kymsoten Asumispalvelut (tehostettu laitoshoito), Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu, Asiakas ja palveluohjaus sekä Varhaisen tuen palvelut ns. hyvinvointia ennalta ehkäisevät palvelut sekä vertaisryhmätoiminta.

Tilaamisessa hyödynnetään Kymsoten henkilöstön kanssa kaupungin kulttuurikasvatuskoordinaattorin tekemää Kulttuurin tuotetarjotinta, jossa tekijät ja tuotteet ovat kuvattuina yhteystietoineen.

Keväälle 2020 on päivitetty 45 tuotteen tarjotin. Digitaalisia palvelutuotteita kartoitetaan ja kehitetään myös parhaillaan. Kulttuurivirta – kulttuurikasvatusohjelma tukee uuden vanhuspalvelulain sisältöjä. Palautteiden anto vierailuista järjestäjille edesauttaa edelleen kehittämistä sekä tämänkaltaisen vuorovaikutuksen todentamista. Myönteisiä yhteisiä kokemuksia on tilastoitu runsas määrä aikaisempien vuosien aikana.

Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, on meidän kaikkien yhteinen asia. Ikääntyneiden kulttuurinen oikeus, palveluiden saavutettavuus kuuluu jokaiselle. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toimintaan osallistuminen tuo elämään mielekkyyttä, tukee terveyttä pidentäen eliniän odotusta, luo hyvinvointia. Kulttuurikasvatus tuottaa palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten kulttuuriseen toimintaan palvelutuotteita.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin hyödyttää myös hoitohenkilöstön jaksamista perus- ja hoitorutiineissa. Kulttuurikirjaamisen menetelmiä kehitetään yhteistyössä koulutuksilla.

Kulttuurivetureitten ryhmät jatkuvat Jaalassa, Huhdasjärvellä ja Kouvolan keskustassa. Tule mukaan toimintaan! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kulttuurikasvatuspalveluihin!

Kulttuuriveturit Villa Ruths, Eveliina Lätin harjoitus

Päivitetty 18.6.2020