Kulttuurivirta on ikäihmisten, kulttuurisen seniori- ja vanhustyön ohjelma. Kotona asuvien ryhmätoiminnassa on mukana vapaaehtoiset Kulttuuriveturit. Kulttuurikasvatus tarjoaa kulttuurivierailuja palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten iloksi.

Taiteilijavierailut yhteistyössä Kymsoten vanhuspalveluiden kanssa, mukana Asumispalvelut (tehostettu laitoshoito), Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu, Asiakas- ja palveluohjaus sekä Varhaisen tuen palvelut ns. hyvinvointia ennalta ehkäisevät palvelut sekä vertaisryhmätoiminta.

Tilaamisessa hyödynnetään Kymsoten vanhuspalveluiden henkilöstön kanssa kaupungin päivittämää Kulttuurin tuotetarjotinta, jossa on tällä hetkellä jo 53 kulttuurivierailua tuotekuvattuina ja yhteystietoineen.

Kevään toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin kaupungin rahastoavustuksien päätösten jälkeen helmikuussa. Toiminta toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen.

Digitaalisia kulttuurituotteita kartoitetaan palvelutuotteiden tekijöiltä. Kulttuurivirta – ohjelma tukee uuden vanhuspalvelulain sisältöjä. Palautteiden anto vierailuista edesauttaa vuorovaikutuksen todentamista. Myönteisiä kokemuksia on tilastoitu runsaasti toimintavuosina.

Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, on kaikkien yhteinen asia. Kulttuurinen oikeus, palveluiden saavutettavuus kuuluu jokaiselle. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toimintaan osallistuminen tuo elämään mielekkyyttä, tukee terveyttä pidentäen eliniän odotusta, luo hyvinvointia.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin edesauttaa myös hoitohenkilöstön jaksamista perus- ja hoitorutiineissa. Kulttuurikirjaamisen menetelmiä kehitetään yhteistyössä eri hankkeilla.

Kulttuurivetureitten vetämät ryhmät Jaalassa ja Huhdasjärvellä.
Tule mukaan toimintaan! Kulttuurivetureille järjestetään maksutonta koulutusta ja virkistystoimintaa. Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Kulttuuriveturit Villa Ruths, Eveliina Lätin harjoitus

Virkistystä ikääntyneille – kesätapahtumat

Kouvolalaisille ikäihmisille sekä koko perheelle, tilaisuudet kesällä Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkonäyttämöillä. Ilmoittautumisesta mukaan esiintymään ilmoitetaan keväällä.

Tilaisuudet yleisölle järjestetään viranomaisten antamien turvallisuusohjeiden mukaan. Kulttuuritalojen kahvilat ja galleriatilat sekä Poikilo-museon näyttelyt ovat samalla kertaa yleisön koettavissa!

Päivitetty 11.1.2021