Kulttuurivirta on ikääntyneille suunnatttu kulttuuriohjelma. Kotona asuvien ryhmätoiminnassa ovat mukana vapaaehtoiset "Kulttuuriveturit". Kulttuurikasvatuspalvelut tarjoaa maksuttomia kulttuurivierailuja ikääntyneiden asumispalveluiden, päiväkeskusten sekä kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi ja iloksi.

Taiteilijavierailut toteutetaan yhteistyössä Kymsoten vanhuspalveluiden kanssa, mukana
asumispalvelut (tehostettu laitoshoito),
kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu, asiakas- ja palveluohjaus sekä
varhaisen tuen palvelut ns. hyvinvointia ennalta ehkäisevät palvelut sekä vertaisryhmätoiminta.

Kymsoten vanhuspalveluiden henkilöstö voi käyttää kaupungin kulttuuripalveluiden päivittämää Kulttuurin tuotetarjotinta, jossa tällä hetkellä on kouvolalaisten taiteilijoiden 53 kulttuurituotetta selostettuna kustannus- ja yhteystietoineen. Kaupungin rahasto myönsi avustusta tänäkin 2021 vuonna. Toimintaa toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen. Digitaalisia kulttuurituotteita, konsertteja on tuotettu vanhuspalveluiden käyttöön.

Kulttuurivirta -ohjelma tukee vanhuspalvelulain sisältöjä. Palautteiden anto vierailuista edesauttaa vuorovaikutuksen todentamista. Myönteisiä kokemuksia on tilastoitu runsaasti.
Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, on kaikkien yhteinen asia.
Kulttuurinen oikeus, palveluiden saavutettavuus kuuluu jokaiselle.
Kulttuurisen vanhustyön toimintaan osallistuminen tuo elämään mielekkyyttä, tukee terveyttä pidentäen eliniän odotusta, luo hyvinvointia.
Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin edesauttaa myös hoitohenkilöstön hyvinvointia.

Kulttuurivetureitten vetämät ryhmät toimivat tällä hetkellä Jaalassa ja Huhdasjärvellä.
Tule mukaan toimintaan! Kulttuurivetureille järjestetään maksutonta koulutusta ja virkistystoimintaa. Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!


Kuva kulttuurivetureiden ryhmästä ja Eveliina Lätin harjoituksesta.

Kulttuurista virkistystä kesään

Kesätapahtumien sarja

Koko perheen vuorovaikutteiset yleisölle avoimet, maksuttomat kesän kulttuuritilaisuudet järjestetään Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkonäyttämöillä kesä- ja elokuussa. Tilaisuudet toteutetaan esiintyjien kanssa ennalta sovittuina päivinä ja kellonaikoina, kulttuuritalojen aukioloaikoina. Tilaisuudet yleisölle järjestetään viranomaisten ajantasaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti.
Galleriatilat Kuusankoskitalossa sekä Poikilo-museon näyttelyt Kouvolatalossa ovat samalla kertaa yleisön koettavissa!

Päivitetty 12.10.2021