Kulttuurivirta - Ikäihmisten, kulttuurisen seniori- ja vanhustyön ohjelma, mukana kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Kymsoten
Koti-, asumis- ja hoivapalvelut sekä Varhaisen tuen palvelut. Kotona asuvien ryhmätoiminnassa mukana vapaaehtoistyön Kulttuuriveturit. Digitaalisia palvelutuotteita kehitetään parhaillaan.

Virkistystä ikääntyneille – #Kesä 2020

Kouvolalaisille ikäihmisille sekä koko perheelle, tilaisuudet onnistuivat kesällä Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkonäyttämöillä.
Tapahtumia pyritään jatkamaan ensi kesänä.

Kesä on perinteisesti Kouvolassa tapahtumien kulta-aikaa.
Tapahtumat järjestetään viranomaisten antamien turvallisuusohjeiden mukaan.

Kulttuuritalojen kahvilat ja galleriatilat sekä Poikilo-museoiden näyttelyt ovat samalla kertaa yleisön koettavissa! Tapahtumia markkinoimme kaupungin toimesta.

Taiteilijavierailut jatkuvat yhteistyössä Kymsoten kanssa
Asumispalvelut (tehostettu laitoshoito), Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu, Asiakas ja palveluohjaus sekä Varhaisen tuen palvelut ns. hyvinvointia ennalta ehkäisevät palvelut sekä vertaisryhmätoiminta.

Tilaamisessa hyödynnetään Kymsoten henkilöstön kanssa kaupungin kulttuurikasvatuskoordinaattorin tekemää Kulttuurin tuotetarjotinta, jossa yhteensä 45 tekijää ovat kuvattuina tuotteineen ja yhteystietoineen.

Digitaalisia palvelutuotteita kartoitetaan ja kehitetään parhaillaan. Kulttuurivirta – ohjelma tukee uuden vanhuspalvelulain sisältöjä. Palautteiden anto vierailuista edesauttaa kehittämistä, vuorovaikutuksen todentamista. Myönteisiä yhteisiä kokemuksia on tilastoitu runsaasti toimintavuosien aikana.

Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, on kaikkien yhteinen asia. Kulttuurinen oikeus, palveluiden saavutettavuus kuuluu jokaiselle. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toimintaan osallistuminen tuo elämään mielekkyyttä, tukee terveyttä pidentäen eliniän odotusta, luo hyvinvointia.
Kulttuurikasvatus tuottaa palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten kulttuuriseen toimintaan palvelutuotteita.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin edesauttaa hoitohenkilöstön jaksamista perus- ja hoitorutiineissa. Kulttuurikirjaamisen menetelmiä kehitetään yhteistyössä hankkeilla.

Kulttuurivetureitten vetämät ryhmät Jaalassa ja Huhdasjärvellä.
Tule mukaan toimintaan! Kulttuurivetureille järjestetään maksutonta koulutusta ja virkistystoimintaa. Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Kulttuuriveturit Villa Ruths, Eveliina Lätin harjoitus

Päivitetty 25.9.2020