Kouvolan kaupunki myöntää vuosittain Kulttuuripalkinnon sekä lisäksi kaupunki jakaa kolmen vuoden välein Kuvataiteilijapalkinnon ja Tietoteospalkinnon.

Kouvolan kuvataiteilijapalkinto 2023 – 2025

Kouvolan kuvataiteilijapalkinto (rahapalkinto sekä näyttely taidemuseo Poikilossa) jaetaan kolmen vuoden välein. Kouvolan kuvataiteilijapalkinnon saajan valinnan tarkoitus on lisätä kaupungin kuvataide-elämän tunnettavuutta ja arvostusta valtakunnallisesti, nostamalla esille seutukuntaan kytköksissä olevia merkittäviä kuvataiteilijoita.

Palkintotyöryhmä tekee valintapäätöksen ja kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnan hyväksynnän jälkeen Kouvolan kuvataiteilijan valinta julkistetaan tammikuussa 2023.

Kuvataiteilijapalkinto -työryhmä:
Poikilo-museoiden edustajana intendentti Mari Lehtosalo.
Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnan edustajat: Anne Hasu, Janita Rahikainen.
Asiantuntijajäsen läänintaiteilija, tohtori Aura Seikkula.
Työryhmän sihteeri ja kokoonkutsuja – kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa.

Kuvataiteilijapalkinto 2020-2022: Eeva-Liisa Puhakka

Kuva: Kouvolan Sanomat

Kuvataiteilija Eeva-Liisa Puhakalle myönnettiin Kuvataiteilijapalkinto 2020-2022. Puhakka on kouvolalainen taiteilija, joka työskentelee Ruotilassa ja Berliinissä. Koulutukseltaan Eeva-Liisa Puhakka on diplomi-insinööri ja taiteen maisteri. Hän tekee installaatioita, kineettisiä veistoksia ja videoita. Teoksissa yhdistyvät fiktio ja todellisuus, tarkoitukset muuttuvat ja menneisyys ja nykyisyys sekoittuvat. Eeva-Liisa Puhakka on Kouvolan taiteilijaseura Kouta ry:n jäsen ja hän kuuluu Scent Club Berliini kollektiiviiin, joka keskittyy tuoksun ja hajujen tieteeseen ja taiteeseen ilmaisun ja kokeilun avulla. Eeva-Liisan teoksia on ollut esillä Suomen mm. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Puolassa, Bulgariassa, Ukrainassa, Venäjällä, Ranskassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Kuvataiteilijapalkinto -työryhmä:
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan ja työryhmän pj Sinikka Rouvari, jäsen Sari Porvari. Poikilo-museosta museonjohtaja Anu Kasnio, sihteerinä kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa.
Kutsuttuina asiantuntijoina: Taideyliopiston Kuvataideakatemian professori, taidegraafikko Annu Vertanen sekä taidekriitikko, galleristi, kuraattori Veikko Halmetoja.

Kuvataiteilijapalkinnon saajat 2011-2022
2011-2013 taidegraafikko Jouni Salonen
2014-2016 valokuvataiteilija Raakel Kuukka
2017-2019 kuvataiteilija Sirkka-Liisa Lonka
2020-2022 kuvataiteilija Eeva-Liisa Puhakka

Kulttuuripalkinto

Kouvolan kulttuuripalkinnolla palkitaan taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä ja tekoja. Kulttuuripalkinto jaetaan tunnustuksena merkittävästä kulttuurisesta tai taiteellisesta urasta tai saavutuksesta kulttuurin alalla ansioituneelle henkilölle tai ryhmälle.

Palkintosummasta ja sen rahoituksesta päättää kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta. Palkinnon saajan hyväksyy kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta nimeämänsä työryhmän esityksen pohjalta. Kulttuuripalkinto julkistettiin 8.5.2022 Kouvola-päivänä.

Kulttuuripalkinto-työryhmä:
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan edustajat Anne Hasu ja Janita Rahikainen sekä kaupungilta kirjastojohtaja Selja Kunttu, sihteerinä kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa.
Järjestöjen edustajana Kouvolan Kameraseura ry:stä Jaana Ahola.

Kouvolan kulttuuripalkinto 2022: Jättömaa ry

Kuusankoskitalo 8.5.2022

Jättömaa ry on järjestänyt poikkitaiteellista ja valtakunnallisestikin tunnettua Jättömaa-kulttuurifestivaalia Kouvolassa vuodesta 2010 lähtien lähes vuosittain. Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnan myöntämä vuosittainen kulttuuripalkinto sekä kunniamaininta julkistettiin Kouvola-päivän tapahtumassa Kuusankoskitalon puistossa sunnuntaina.

Kulttuuripalkinto -työryhmän mukaan Jättömaan lähes vuosittain järjestämä festivaali tuo kulttuuria esiin monipuolisesti. Ohjelmisto koostuu musiikki-, teatteri-, video- ja mediataide-, performanssi-, runo- ja tanssiesityksistä sekä kuvataideteoksista. Tapahtuma edistää monipuolisesti kulttuurin harrastamista ja tunnettavuutta kotipaikkakunnalla mutta on tunnettu valtakunnallisestikin. Innostuksen palon voi löytää joko tapahtuman järjestämisestä tai tapahtumassa vierailemalla.

Kulttuuripalkinto -työryhmä toteaa perusteluissaan, että ”Jättömaa kannustaa kulttuurin ja taiteen toimijoita yhteiseen kokoontumiseen ja taiteen ilmaisuun, luo osallistujille foorumin tuoda esille taidetta sekä antaa yleisölle mahdollisuuden kokea omakohtaisesti monen eri taiteen lajin taideteokset samassa festivaalissa. Sen intiimeissä puitteissa ovat esiintyneet akustisesti niin valtakunnallisesti jo menestyneet, kuin aloittelevatkin artistit.

Jättömaa on lähtökohtaisesti ei-kaupallinen tapahtuma, ja aidosti avoin niin uusille kulttuurin muodoille kuin kaiken ikäisille kävijöillekin. Se kokoaa artisteja ja eri alojen taiteilijoita ympäri Suomea ja tuo Kouvolaa positiivisesti esiin.”

Tapahtuma on järjestetty useamman kerran Kasarminmäellä, vuonna 2021 se vieraili muutaman vuoden tauon jälkeen Huhdasjärvellä. Tänä vuonna Jättömaa kylässä II järjestetään 23-24.7.2022 Taidekeskus Antareksen ympäristössä Sippolassa.

Kunniamaininta

Kulttuuripalkinto -työryhmä myönsi kunniamaininnan kauppakeskusjohtaja Monica Kuusiselle. Perusteluiden mukaan Kuusinen on madaltanut kulttuurin harrastamisen kynnystä tuomalla kulttuuria monipuolisesti kauppakeskus Veturissa asioivan yleisön keskelle.

Eri taiteenlajeja, esimerkiksi musiikkia, tanssia, kuvataidetta ja valokuvataidetta on saatu houkuttelevasti ja helposti saavutettavasti kauppakeskusympäristöön. Ostosreissulla on helppo poiketa näyttelyssä tai jäädä seuraamaan musiikkiesityksiä.

Lisätietoja: Jättömaa 2022 (jattomaa.fi)

Kulttuuripalkinnon saajat 2010-2022

2022: Jättömaa ry
2021: Sirkus Bravuuri
2020: Ahvion soittokunta ry
2019: Kirjailija, Jukka Behm
2018: Muusikko, Jouni Sjöblom
2017: Kulttuurineuvos Eero Niinikoski
2016: Galleristi, rehtori ja yrittäjä Vesa Parvinen
2015: Dir. cantus ja Dir. musices Pekka Ainali
2014: viihdetaitelija/taikuri/koomikko Markku Purho
2013: Kouvolan Seudun Oopperayhdistys ry
2012: Muusikko Esa Kotilainen
2011: Kuusankosken Teatterin toiminnanjohtaja Piia Kleimola
2010: Kouvostoliitto-taideyhteisö


Kulttuuripalkinto 2021: Sirkus Bravuuri

Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta kokouksessaan 21.4.2021 päätti myöntää, kulttuuripalkintotyöryhmän ehdotuksesta, vuoden 2021 Kouvolan kulttuuripalkinnon suuruudeltaan 2 000 euroa Sirkus Bravuurille.

Palkinto julkistettiin Kouvolan päivänä 7.5.2021 Kuusankoskitalolla palkintosääntöjen mukaisesti: ”tunnustuksena merkittävästä kulttuurin alalla saavutetusta urasta, taiteellisista saavutuksista tai muulla tavalla kulttuurin ja taiteen alalla ansioituneelle yhdelle tai useammalle henkilölle, yhteisölle, yhdistykselle tai taholle, joka on tehnyt Kouvolalle merkittävän kulttuuriteon ja luonut kaupungille myönteistä julkisuuskuvaa”.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 20210507_175942_resized-681x511.jpg
Sirkus Bravuuri

Sirkus Bravuuri

Esiintymistaiteidenkoulu Bravuuri perustettiin Kuusankoskelle v. 1994 Konsta Nakovin toimesta. Alkuvuosina koulussa opetettiin myös muita taiteenaloja kuten balettia, nukketeatteria ja musiikkia.

Esiintymistaiteidenkoulu siirtyi täysipainoiseksi sirkuskouluksi 2000-luvun vaihteessa ja laajensi toimintaansa joksikin aikaa myös Kouvolan ulkopuolelle. Sirkuskoulu Bravuurin vetovastuu vaihtui 2016, jolloin Konsta vetäytyi nauttimaan eläkepäivistä 74-vuoden iässä ja hänen tyttärensä Maria ”Maru” Hyytiäinen astui tirehtöörin saappaisiin. Tällöin Bravuurissa alettiin järjestää vauvasirkusta ja siitä lähti opetustoiminnan laajeneminen muihin alle kouluikäisten ryhmiin.

Vuonna 2017 perustettiin sirkuskoulu Bravuurin kannatusyhdistys tukemaan koulun toimintaa. Tällä hetkellä sirkuskoulussa järjestetään ryhmiä vauvoista – aikuisten ryhmiin saakka ja oppilaita on koulussa noin 100.

Taiteenlajina sirkus on erittäin taitoa vaativa esittävän taiteen laji, jossa tarvitaan oman kehon ja välineiden hallintaa, ilmaisu- ja koordinaatio-kykyä sekä rytmitajua. Sirkus Bravuuri on esiintymisillään ihastuttanut ja tuonut lavoille ympäri suomea viihdyttävää ja taiteellista sirkusta. Bravuuri on esiintynyt vuosien varrella monissa erilaisissa tilaisuuksissa, televisio-ohjelmissa ja lukuisten sirkusleirien yhteydessä järjestetyissä gaalanäytöksissä ja sirkusfestivaaleilla sekä ilahduttanut hienoilla esityksillään monia Kouvolan kaupungin kulttuuritapahtumia. Kouvolan peruskouluissa Lastenkulttuuriviikoilla tehdyt koulukiertueet, show’t ja työpajat ovat ihastuttaneet ja tuoneet lisää sirkustaiteen ystäviä. Talent Suomi kilpailun keväinen voitto osoitti koko Suomelle Sirkus Bravuurin taitavuuden.

www.bravuuri. net

Tietoteospalkinto

Tietoteospalkinto 2023 – 2025

Kouvolan tietoteospalkinto (1.500 euroa) jaetaan kolmen vuoden välein.

Tietoteospalkinto 2023 – 2025 julkistetaan 7.2.2023 klo 18:00 pääkirjastossa. Palkintoehdotukset julkistetaan palkintotyöryhmän 16.12. kokouksen jälkeen kulttuuripalveluiden ja kirjaston verkkosivuilla.

Tietoteospalkinto -työryhmä:

Kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu sekä kaupunginkirjaston tietokirja-asiantuntija Anna-Mari Andersson

Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsen Timo Mankki

Kaupungin työntekijäedustajana kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

Työryhmän sihteeri ja kokoonkutsuja – kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa.

Tietoteospalkinto 2020

Seppo Aalto ja Edla Mäkelä juhlatilaisuudessa Kouvolan pääkirjastolla.
Edla Mäkelä ja Seppo Aalto pääkirjastossa tietoteospalkintojuhlassa.

Kouvolan tietoteospalkinto 2020 myönnettiin Runebergin päivänä 5.2.2020 Seppo Aallon teokselle Kapina tehtailla: Kuusankoski 1918

Teoksen aihe on keskeinen Euroopan laajuisesti, valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kouvolan alue oli sisällissodan keskeinen tapahtumapaikka. Kirjassa taustoitetaan ansioituneesti sisällissodan puhkeamiseen liittyviä syitä ja yhteiskunnallista taustaa. Aiheesta on ollut ammennettavissa huomattavasti uutta historiatietoa, jota Aalto on myös tehnyt. Haastatteluaineistojen ja arkistolähteinen laajamittainen käyttö tekee teoksesta aihettaan valaisevan suurtyön, joka lisää ymmärrystä sadan vuoden takaisesta murhenäytelmästä.

Kirja tuo hyvin esiin sen, että sota on ennen kaikkea ihmiskohtaloita, enimmäkseen traagisia. Teos on ensi lauseista lähtien kirjoitettu jännittävästi. Jo ensimmäisiltä sivuilta lähtien lukija tempautuu mukaan vuoden 1918 tapahtumiin, kun ”keittäjä Verneri Granqvist juoksee henkensä edestä pakoon teloituspartioita. Verneri juoksee, vaikka ei ole koko sodassa ampunut yhtään laukausta”.

Tuula Mälkiä on suunnitellut teoksesta graafisesti tyylikkään kokonaisuuden. Teoksen kansallinen arvo on merkittävä. Kouvola on tehtaiden kaupunki ja teos tuo arvokkaan lisän paikallisen historian ymmärtämiseen. Teos avaa sisällissodan tapahtumia kummankaan osapuolelle asettumista.

Palkintotyöryhmä päätti ensimmäistä kertaa osoittaa kunniamaininnan tietoteokselle. Vuonna 2020 kunniamaininnan saa Edla Mäkelän teos Elimäen kirkko. (2016).

Tietoteospalkinto -työryhmä:
liikunta- ja kulttuurilautakunnasta työryhmän pj Jutta Hartikainen, jäseninä Juha Jormanainen, Selja Kunttu ja Anna-Mari Andersson, sihteerinä kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa. Kutsuttuna asiantuntijana tietoteoskirjailija Terhi Pietiläinen.

Päivitetty 11.11.2022

Sivun alkuun