Sairauden tai vamman perusteella voit hakea erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia. Kortti on voimassa vuoden lunastuspäivästä. Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin lunastaneilla on mahdollisuus käyttää Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan ja Inkeroisten uimahalleja sekä niiden yhteydessä olevia kuntosaleja ilman kertamaksuja.

Kortin myöntämisperusteet

Kortti voidaan myöntää kouvolalaisille henkilöille, joilla

  • sairauden tai vamman kokonaishaittaluokka on vähintään 11, lääkärintodistus haittaluokasta TAI
  • henkilöille, joilla on voimassaoleva liikkumisesteisen pysäköintitunnus TAI
  • henkilöille, jotka saavat Kelan myöntämää 16 v. täyttäneen vammaistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea, joka on myönnetty sairauden tai vamman aiheuttaman haitan, avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnantarpeen perusteella TAI
  • henkilöille, jotka saavat Kelan myöntämää alle 16-vuotiaan korotettua tai ylintä vammaistukea, joka on myönnetty kun lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuva rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa ja vie päivittäin huomattavasti aikaa tai lapsen perheelle aiheutuu vaativaa ja ympärivuorokautista rasitusta ja sidonnaisuutta.

Kortin hakeminen

Erityisryhmien uinti-ja-kuntosalikorttihakemuksen voi täyttää sähköisesti
Sähköinen hakemuslomake (Webropol, vahva tunnistautuminen).

Voit myös hakea hakemuksen uimahallien kassoilta sekä liikuntapalveluiden toimistolta, tai tarvittaessa voit tulostaa hakemuslomakkeen.
Tulostettava hakemuslomake (pdf, 26 kt)
Hakemus toimitetaan Liikuntapalvelujen toimistoon os. Liikuntapalvelut, Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola ja sen liitteenä tulee olla:

  • lääkärintodistus haittaluokasta TAI
  • päätös Kelan myöntämästä vammaistuesta TAI
  • eläkkeensaajan hoitotuesta TAI
  • kopio voimassaolevasta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta

Kortin hinta ja lunastaminen

Kortin hinta on 44 € aikuisilta ja 30 € alle 16-vuotiailta. Lisäksi sähköisestä kortista peritään ensimmäisellä kerralla 6,00 €:n panttimaksu. Hyväksytyn kortin tiedot toimitetaan asiakkaan haluamaan uimahalliin ja se maksetaan uimahallin kassalle.
Kortti on voimassa vuoden maksupäivästä.

Avustaja uimahallissa

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin haltijalla on mahdollisuus hakea avustajalleen vapautusta uimahallimaksusta. Avustajan tarpeen määrittää kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstö.

Mikäli asiakkaalla on käytössä erityisuimakortti ilman avustajaoikeutta, avustajan tarpeen voi osoittaa uimahallin kassalla myös A-tunnuksellisella EU:n vammaiskortilla.

Jos avustettava on yli 7-vuotias, avustajan on oltava samaa sukupuolta, jotta hän voi avustaa myös suihkutiloissa.
Jos avustettava sekä avustaja ovat eri sukupuolta, heidän on mahdollista varata Kuusankosken uimahallin tilaussauna käyttöönsä.
Tilaussaunan varaukset Kuusankosken uimahallin kassalta puh 02061 54121 tai kuusankosken.uimahalli(at)kouvola.fi

Päivitetty 28.9.2023

Sivun alkuun