Sairauden tai vamman perusteella voit hakea erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia. Kortti on voimassa vuoden lunastuspäivästä ja sillä voit käyttää kaupungin uimahalli- ja kuntosalipalveluja rajoituksetta.

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin lunastaneilla on mahdollisuus käyttää Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan, Inkeroisten ja Korian uimahalleja sekä niiden yhteydessä olevia kuntosaleja ilman kertamaksuja.
Avustaja pääsee maksutta, mikäli avustustarve on sekä pukeutumis- että allas- ja kuntosalitiloissa. Avustajan tarpeesta oltava viranomaislausunto.

Kortin myöntämisperusteet

Kortti voidaan myöntää kouvolalaisille henkilöille, joilla

  • sairauden tai vamman kokonaishaittaluokka on vähintään 11, lääkärintodistus haittaluokasta (sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituyksesta 23.12.1986/1012) TAI
  • henkilöille, joilla on voimassaoleva vammaisen pysäköintilupa TAI
  • henkilöille, jotka saavat Kelan myöntämää 16 v. täyttäneen vammaistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea, joka on myönnetty sairauden tai vamman aiheuttaman haitan, avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnantarpeen perusteella TAI
  • henkilöille, jotka saavat Kelan myöntämää alle 16-vuotiaan korotettua tai ylintä vammaistukea, joka on myönnetty kun lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuva rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa ja vie päivittäin huomattavasti aikaa tai lapsen perheelle aiheutuu vaativaa ja ympärivuorokautista rasitusta ja sidonnaisuutta.
Kortin hakeminen

Erityisryhmien uinti-ja-kuntosalikorttihakemuksen löydät tämä sivun oikeasta reunasta kohdasta liittet, uimahalien kassoilta sekä liikuntapalveluiden toimistolta.

Hakemus toimitetaan Liikuntapalvelujen toimistoon os. Liikuntapalvelut, Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola ja sen liitteenä tulee olla:

  • lääkärintodistus haittaluokasta TAI
  • päätös Kelan myöntämästä vammaistuesta TAI
  • eläkkeensaajan hoitotuesta TAI
  • kopio voimassaolevasta vammaisen pysäköintiluvasta
  • lausunto avustajan tarpeesta
Kortin hinta ja lunastaminen

Kortin hinta on 42,00 € aikuisilta ja 29,00 € alle 16-vuotiailta. Lisäksi sähköisestä kortista peritään ensimmäisellä kerralla 6,00 €:n panttimaksu. Hyväksytyn kortin tiedot toimitetaan asiakkaan haluamaan uimahalliin (poislukien Korian uimahalli) ja se maksetaan uimahallin kassalle.
Kortti on voimassa vuoden maksupäivästä.

Päivitetty 9.1.2020