Aktiivipuistot tarjoavat kaikille avoimia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Tavoitteena on, että aktiivipuistoja olisi tulevaisuudessa viisi eri puolilla Kouvolaa.

Aktiivipuistojen suunnittelu käynnistyy kuntalaisille suunnatulla kyselyllä, jossa kartoitetaan nykyisten liikuntapuistojen ja niiden lähialueiden nykytilaa sekä ideoita alueen kehittämiseen. Kyselytuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmassa, joka ohjaa alueen tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta, väylien ja kulkureittien suunnittelua, metsänhoitoa ja liikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäksi vastauksista saadaan tietoa alueella tehtäviin pienempiin parannustoimenpiteisiin.

Kuusankosken aktiivipuisto

Kuusankosken urheilupuistoa ja sen lähiympäristöä koskevaan karttakyselyyn vastasi yhteensä 248 asukasta. Kyselyn perusteella asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä nykytilanteeseen, ja toiveet kehittämistoimenpiteistä olivat pääasiassa realistisia suhteessa niiden laajuuteen ja hintaan. 

Kyselytuloksia ja muuta taustatietoa hyödyntäen Teemu Rantanen teki rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyönään kehittämissuunnitelman Kuusankosken aktiivipuistosta. Suunnittelualue käsitti Kuusankosken urheilupuiston, sekä sen ympärillä olevat virkistysalueet Kettumäen, Hirvimäen ja Lassilanpellot.

Suunnitelman tavoitteena oli alueen kokonaisvaltainen tarkastelu ja tulevaisuuden vision muodostaminen poikkihallinnollisen työryhmän ohjaamana. Tavoitteena oli luoda suuntaviivat aktiivipuistomallin toteuttamiselle vaiheittain asukkaiden näkökulmaa ja toiveita painottaen. Työ tukee myös alueen tulevia kaava- ja rakennushankkeita. Kuusankosken uuden yhtenäiskoulun ja Naukion päiväkodin rakentamiseen liittyy myös läheisten liikenneväylien muutoksia ja piha-alueet tulevat valmistuttuaan toimimaan osana Kuusankosken aktiivipuistoa.

Kuusankosken kolme toteutusmallia

Vaihtoehtoiset toteutusmallit – koko perheen aktiivipuisto, luonnonläheinen virkistyskeidas ja monipuolinen urheilukeskus – esiteltiin tekniselle lautakunnalle sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnalle kesällä 2021.

Kuusankosken aktiivipuistoksi on esillä kolme vaihtoehtoista mallia:
· koko perheen aktiivipuisto, jonka ydintä ovat kaikille avoimet, ilmaiset liikuntapaikat
· luonnonläheinen virkistyskeidas, jossa tärkeintä olisi luontoon perustuva virkistyskäyttö
· monipuolinen urheilukeskus, jossa talouden näkökulma ei rajaisi vaihtoehtoja.

Ensimmäinen vaihtoehto, koko perheen aktiivipuisto, hahmottelee alueelle muun muassa kaikille avoimia liikuntapaikkoja, tekonurmen, ulkoilureitin, kuntoportaat ja kodan. Myös saavutettavuus paranisi, ja paikassa nähdään hyvä retkikohde lähialueen päiväkodeille ja koululle.

Toinen vaihtoehto, luonnonläheinen virkistyskeidas, nostaa keskiöön luonnon, metsiin sijoittuvat liikuntapaikat ja kustannustehokkuuden. Tässä vaihtoehdossa aktiivipuistossa olisi muun muassa metsäpuisto, kiipeilypaikka ja pieni laavu. Suunnitelmissa ovat mukana myös rentouttava terveysmetsä, metsäkuntosali, paikka alamäkipyöräilyyn sekä pitkät kuntoportaat.

Kolmas vaihtoehto, monipuolinen urheilukeskus, visioi, miten aluetta voisi kehittää, jos talous ei asettaisi mitään rajoituksia. Tässä suunnitelmassa paikkansa saisivat niin uusi uimahalli, suuret pallokentät, maauimala kuin lasten puuhapuistokin, tanssitaloa, tekojäätä, tenniskenttiä ja nuorten Superparkkia unohtamatta.

Se, millaiseksi Kuusankosken aktiivipuisto lopulta muotoutuu, jää nähtäväksi. Tehty suunnitelma antaa pohjaa keskusteluille ja tukea päätöksentekoon sekä tarkempaan suunnitteluun. Aktiivipuistoa kehitetään eteenpäin vaiheittain tarpeen ja kaupungin taloustilanteen mukaan.

Valkealan aktiivipuisto

Valkealassa karttakysely toteutettin syksyllä 2021. Siihen vastasi yli 400 asukasta. Vastaukset antoivat tärkeää tietoa alueelle saapumisesta, eniten käytetyistä alueen osista ja siellä tapahtuvista aktiviteeteistä.

Tulokset antoivat myös runsaasti näkemyksiä eniten kehittämistä ja kunnostamista vaativien alueiden ja asioiden osalta. Avovastauksissa nousi eniten esiin seuraavat toiveet: crossfit tyylinen ulkokuntosali, tenniskenttä, yleisurheilukentän ja tekonurmikentän pinnoitteiden uusiminen, reitistöjen järkevöittäminen, jotta frisbeegolfin pelaajat ja lenkkeilijät tai hiihtäjät eivät olisi törmäysvaarassa sekä Valkealatalon kuntosalin uudistaminen. Uutena oheispalveluna vastaajat toivoivat alueelle eniten välineiden vuokrauspalveluita sekä lasten leikkipuistoa liikuntapuiston alueelle.

Kyselytuloksia hyödynnetään vuonna 2022 laadittavassa alueen kehittämissuunnitelmassa sekä pienemmissä alueella tehtävissä parantamistoimenpiteissä. Kehittämissuunnitelma palvelee sekä asemakaavoitusta, kulkureittien suunnittelua, metsänhoitoa että liikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä. Kyselyn yhteenvetoraporttiin pääset tutustumaan tästä (18Mt).

Aktiivipuisto Inkeroinen-Anjala -alueelle

Tulevaisuudessa myös Anjala-Inkeroisten alueella on yksi kaupungin aktiivipuistoista, joissa kaikenikäiset voivat liikkua ja virkistäytyä monipuolisesti.

Alueen kehittämissuunnitelma laaditaan vuoden 2023 aikana 14.3.-17.4.2022 toteutetun asukkaille suunnatun karttakyselyn tulosten pohjalta. Kyselyn yhteenvetoon pääset tutustumaan tästä linkistä (pdf 12Mt) Kyselyyn vastasi 125 asukasta.

Kuusankosken urheilupuiston kehittämissuunnitelman kuvitusta. Kuva: Teemu Rantanen.

Päivitetty 15.1.2024

Sivun alkuun