Asukkailta paljon ideoita Kuusankosken urheilupuiston kehittämiseen

Urheilupuiston kehittämistä koskevaan karttakyselyyn vastanneiden paikannuksia Kuusankosken keskustasta otetun ilmakuvan päällä.

Tulevaisuudessa Kuusankosken urheilupuisto on yksi kaupungin aktiivipuistoista, joissa kaikenikäiset voivat liikkua monipuolisesti myös maksutta. Asukkailta kyselyn kautta saatu tieto auttaa vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja kehittämään liikuntapaikkoja sekä virkistysalueita asukaslähtöisesti ja kestävästi.

Kouvolan kaupunki kyseli joulukuussa asukkaiden mielipiteitä Kuusankosken urheilupuiston ja sen lähialueiden nykytilasta sekä ideoita alueen kehittämiseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 248 asukasta. Eniten tietoa saatiin asukkaiden harrastus- ja ajanviettopaikoista ja niiden joukossa olevista suosikkikohteista.  

Kyselyssä pyydetyt karttamerkinnät alueelle saapumisesta, siellä liikkumisesta ja kehittämiskohteista hajautuivat melko tasaisesti koko kyselyalueelle. Suosituin kulkutapa alueelle saavuttaessa on henkilöauto, ja sen jälkeen kävely ja pyöräily. Liikkuminen alueen sisällä ei keskity selkeästi mihinkään tiettyyn reittiin, mutta alueen kadut Naukiontie ja Uimahallintie nousivat hieman muita suosituimmiksi kulkuväyliksi. Kehittämiskohteista sai eniten paikkamerkintöjä uimahalli. Eniten alueelle toivottiin lisää ulkoliikuntapaikkoja ja virkistysalueita ja -puistoja, vähiten paikoitusalueita. Uusia toimintoja toivottiin paljon oleskeluun, luonnosta nauttimiseen sekä liikuntaan liittyen. Alueelle toivottiin myös jonkin verran uusia reittejä ja kulkuyhteyksiä, jotka sijoittuivat enimmäkseen alueen keskiosaan, mutta myös sen laitamille.

Kyselyn perusteella asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä nykytilanteeseen, ja toiveet kehittämistoimenpiteistä olivat pääasiassa realistisia suhteessa niiden laajuuteen ja hintaan. 

Kehittämissuunnitelma valmis keväällä 

Kyselyä hyödynnetään parhaillaan käynnissä olevan alueen kehittämissuunnitelman laadinnassa sekä pienemmissä parantamistoimenpiteissä, joita alueella tehdään. Kehittämissuunnitelma valmistuu kevään 2021 aikana. Se palvelee sekä asemakaavoitusta, liikenneväylien suunnittelua että liikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä. Kuusankosken urheilupuistosta on tarkoitus kehittää aktiivipuistomallin mukainen monipuolinen alue, jossa on mahdollista liikkua koko perheen voimin myös maksutta ja tilaa varaamatta. 

Lisätietoja:  

Yhteenveto kyselytuloksista: www.kouvola.fi/kyselyt 

kysely ja kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, 020 615 7404 

aktiivipuistomalli ja liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi, 020 615 8228 

Sivun alkuun