Eskolanmäen liikuntahallin pääurakoitsija valittu

Kaupunginhallitus on valinnut Eskolanmäen liikuntahallin urakoitsijaksi Varte Lappeenranta Oy:n. Elokuussa 2025 valmistuva liikuntahalli tarjoaa monipuoliset tilat liikuntaan kaikille kuntalaisille ja toimii Eskolanmäen koulun sisäliikuntatilana.

Eskolanmäkeen, puretun Haanojan Haalin tilalle rakennettava liikuntahalli toteutetaan kokonaisvastuurakentaminen- eli KVR-hankkeena, jossa valittu urakoitsija vastaa suunnittelusta sekä myös suorittaa varsinaisen rakennustyön.

Urakoitsijan kilpailutus järjestettiin loppuvuodesta. Määräaikaan 13.12.2023 mennessä hyväksyttyjä tarjouksia saatiin yksi; Varte-konserniin kuuluva Varte Lappeenranta Oy. Varte Oy:n kotipaikka on Kouvola.

Urakalle on asetettu kattohinta 4,37 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 kaupungin talousarviossa on hankkeen kokonaiskustannusarvioksi määritetty 5,0 miljoonaa euroa, joka sisältää urakkahinnan lisäksi mm. hankkeessa aiemmin syntyneet kustannukset, rakennuttamisen ja riskivaraukset.

Alkuvuoden aikana, ennen sopimuksen allekirjoitusta käydään neuvotteluvaihe valitun urakoitsijan kanssa. Siinä sovitaan hankkeen yksityiskohdat, laaditaan pääpiirustustasoiset suunnitelmat ja sovitaan hankkeen aikataulusta. Lisäksi sovitaan KVR-urakalle kiinteästä hinnasta, joka ei voi ylittää urakalle asetettua kattohintaa. Tulevien käyttäjien edustajat ovat mukana sekä neuvottelu- että suunnitteluvaiheessa.

Hallin rakentaminen on tarkoitus alkaa kesällä 2024. Näin ollen urakka olisi valmis kokonaisuudessaan viimeistään elokuussa 2025.

Liikuntahallin rakentamiseen on haettu liikuntapaikkarakentamisen avustusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Päätöstä ei vielä ole tehty.

Liikuntahalli kaikkien kuntalaisten käyttöön

Päivisin liikuntahalli palvelee viereistä Eskolanmäen yhtenäiskoulu, jossa opiskelee kuluvana vuonna vuosiluokilla 0–9 noin 490 oppilasta. Urheiluseurat sekä muut käyttäjäryhmät voivat käyttää liikuntahallia arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Liikuntahallissa voidaan järjestää myös satunnaisia yleisötapahtumia.

Lisätietoa:

Kaupunginhallituksen kokousasiakirjat Dynasty tietopalvelussa

Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(a)kouvola.fi

Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(a)kouvola.fi

Sivun alkuun