+
-+ Tulosta

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutusten ongelmia. Arvion perusteella puheterapia toteutetaan ohjauksena, yksilöllisenä terapiana tai ryhmässä.

Aikuisten puheterapia

Puheterapeutin palveluja annetaan Kouvolan terveyskeskussairaalassa kolmella osastolla, kun asiakkaalla on neurologisesta sairaudesta tai vammasta/traumasta johtuva puheen tai nielemisen ongelma.

Puheterapeutin avovastaanotolle asiakkaat tulevat pääsääntöisesti jatkoterapiaan terveyskeskussairaalan osastoilta tai erikoissairaanhoidosta, osa ohjautuu lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän kautta. Puheterapeutin avovastaanotto on Kouvolan terveysasemalla, Marjoniementie 10 C.

Lasten puheterapia

Lasten puheterapia toteutuu pääsääntöisesti poliklinikalla yksilöterapiana. Puheterapia sisältää terapiatarpeen arviointia ja toteutusta sekä lähiyhteisön ohjausta esim. lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta.

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan neuvolan, Hattu-kehitysneuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Lasten puheterapiaa tuotetaan myös ostopalveluina lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän kautta. Osa lasten puheterapiasta ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta kunnallisen puheterapeutin ja hoitavan lääkärin suosituksesta.

Äännevirheisille lapsille järjestetään ryhmäkuntoutusta. Lastenneuvolasta annetaan perheille kirjallisia kotiohjeita r- ja s-äänteiden harjoitteluun sekä ohjataan vanhempia ahkeraan kotiharjoitteluun (5-vuotiaat lapset). Osa lapsista ohjautuu puheterapia-arvioon ja kuntoutukseen Kouvolan perheneuvolaan.

Lasten puheterapiapalveluja annetaan Kouvolan terveysasemalla Marjoniementie 10 C:ssä.

Palautetta Äännekoulusta

Keräämme palautetta Äännekoulusta.
Kyselyyn pääset tästä.