Elintavoilla eli terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan yleisimmin liikuntaa, ruokatottumuksia sekä alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Nykyisin joukkoon liitetään myös riittävä laadukas uni, sillä unen terveysvaikutuksista alkaa olla yhä enemmän tutkittua tietoa.

Jokainen meistä vaikuttaa itse omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä omien valintojensa kautta. Kun muistaa syödä säännöllisesti ja monipuolisesti, nukkua riittävästi ja liikkua on jo moni perusasia kunnossa – vähänkin on parempi kuin ei lainkaan! Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen sekä kulttuuri ja liikuntaharrastukset kuuluvat myös terveellisiin elintapoihin.

Kaupunki tarjoaa tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen ja valintojen tekemiseen sekä omilla palveluillaan että yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten ja monien järjestöjen kanssa. Terveys- ja hyvinvointipiste Virtaamo tarjoaa henkilökohtaista terveys- ja liikuntaneuvontaa ja on esimerkki yhteisistä palveluista.

Kymsoten sähköinen elintapaohjaus Elma tarjoaa tukea erityisesti 18–65-vuotiaille, jotka kaipaavat tukea oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Elmasta löydät linkin myös järjestöjen toimintaan ja palveluihin.

Linkkejä

Yhdistysinfo.fi
Elintapaohjaus Elma
Ikäihmisten avoimet kohtaamispaikat
Kouvolan digituki
Kouvolan luontopolut
Kouvolan korttelikodit
Porukkatalo
Päihteettömyys
Ravitsemus, THL
Tapahtumat
Terveys- ja hyvinvointipiste Virtaamo
Uni, THL
Vapaaehtoistoiminta, Kouvola


Päivitetty 10.11.2021