Rahapelaamisesta aiheutuu sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. Niitä voi koitua pelaajan itsensä lisäksi myös hänen lähipiirilleen ja laajemmin yhteiskuntaan. Tutkimusten mukaan nopeatempoiset pelit, voiton suuri todennäköisyys ja mahdollisuus voiton käyttämiseen heti uudelleen pelaamiseen, lisäävät riskiä rahapeliongelmien ilmenemiseen. Rahapeliongelman syntyyn vaikuttavat lisäksi geneettinen perimä, yksilölliset ja psyykkiset olosuhteet eri elämänvaiheissa, sosiaalinen ympäristö sekä pelien saatavuus.

Rahapelihaittojen ehkäisystä säädetään ehkäisevää päihdetyötä koskevassa laissa.

Päivitetty 10.11.2021

Sivun alkuun