Talousvesi on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkonkautta tai tankeista, pulloissa tai säiliöissä.

Verkostovesi

Terveysvalvonnassa valvotaan säännöllisesti vesilaitosten jakaman talousveden laatua, jotta se täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset ja – tavoitteet. Tämän varmistamiseksi verkostosta ja vedenottamoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä vesilaitoksille laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Mikäli havaitsette vedenlaadussa jotain poikkeavaa, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä vettä toimittavaan laitokseen. Jos epäilette vedestä aiheutuvan terveyshaittaa, ottakaa suoraan yhteyttä myös Kouvolan kaupungin terveysvalvontaan.

Kaivovesi

Yksityisten kotitalouksien käyttämän kaivoveden laatu tulisi tutkia kaivon valmistuttua ja tämän jälkeen vähintään kolmen vuoden välein veden laadun varmistamiseksi. Vesi kannattaa tutkia myös, jos sen värissä, hajussa tai maussa havaitaan muutoksia. 

Kouvolan alueen kaivovesissä yleisimpiä maaperästä aiheutuvia ongelmia ovat liiallinen rauta-, mangaani- ja fluoridipitoisuus. Porakaivoveden osalta lisäksi myös radon ja uraani.

Kaivoveden laadun valvonta ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kaivon omistajalle.

Kouvolassa vesitutkimuksia tekee Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Talousvesinäyte suositellaan otettavaksi laboratoriolta saataviin näytteenottopulloihin. Näytteenottopulloja ja -ohjeita on saatavilla myös seuraavista toimipaikoista:

  • Elimäen kirjasto, Vanhamaantie 17, 47200 Elimäki
  • Jaalan kirjasto, Jaalantie 36, 47710 Jaala
  • Myllykosken kirjasto, Paperitehtaantie 10, 46800 Myllykoski
  • Valkealan kirjasto, Kustaa III tie 1, 45370 Valkeala

Lisätietoja mm. kaivon rakenteista, huollosta ja kunnossapidosta on vesitiedon verkkosivuilla.


Päivitetty 3.4.2024

Sivun alkuun