Alkoholi on Suomessa laillinen, riippuvuutta aiheuttava päihde. Sen käyttö ja hallussapito ovat alaikäisiltä kiellettyä. Alkoholinkäyttö on yleistä ja siitä myös koituu huomattavan paljon terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Alkoholi aiheuttaa Suomessa vuosittain noin miljardin euron suuruiset haittakustannukset.

Niin kuin muutkin vaikutuksiltaan lamaavat päihteet, myös alkoholi voi suurilla annoksilla johtaa koomaan, hengitysteiden lamaantumiseen ja kuolemaan. Lähes puolet Suomessa tapahtuvista myrkytyskuolemista johtuu alkoholista.

Alkoholi heikentää huomiokykyä, reaktiokykyä ja kykyä impulssien hallintaan, minkä vuoksi se on merkittävä riski liikenteessä. Lisäksi noin neljäsosa tapaturmaisista kuolemista sattuu humalassa. Alkoholi liittyy huomattavan usein myös väkivaltarikoksiin, sillä se vaikuttaa harkintakykyyn ja kykyyn säädellä omaa toimintaa.
Pitkällä aikavälillä alkoholi voi vaurioittaa lähes kaikkia kehon elimiä, joista keskeisimpiä ovat maksa ja aivot. Nuorten aivot ovat alkoholin haittavaikutuksille herkempiä kuin aikuisten.

Päivitetty 10.11.2021

Sivun alkuun