Tupakointia vähentämällä pyritään ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti alle kahdeksantoistavuotiaille on kielletty.

Tupakkatuotteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiin sinun tarvitsee Valviran sivuilta hakea lupa ja tehdä myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma

Tee myyntilupahakemus sähköisellä hakemuslomakeella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta.  Hakemus ohjautuu automaattisesti myyntipaikkakunnan viranomaiselle, joka perii luvan myöntämisestä maksun. (Esimerkiksi Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä ympäristöterveydenhuollon taksa)  

Huom! Vähittäismyyntipisteessä tulee olla asiakkaiden hyvin havaittavissa sanamuodoltaan seuraava ilmoitus:  

”Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.” 

Tupakointivälineellä tarkoitetaan tupakkalaissa tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettua välinettä tai tarviketta, kuten savukepaperia tai muuta päällystä, savukkeenkierrintä, imuketta, suodatinta, piippua ja piipunpuhdistusvälinettä. Tupakointivälineiden myyntiin et tarvitse erillistä lupaa, mutta myös näiden vähittäismyyntipisteeseen tulee laittaa edellä mainittu ilmoitus.

Päivitetty 8.11.2023

Sivun alkuun