Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja vahvistaa yhteisön mielenterveyttä suojaavia rakenteita.

Ennaltaehkäisevällä mielenterveystyöllä voidaan tuoda kaikenikäisille mielenterveystaitoja, taitoja itsensä tuntemiseen sekä itsestä huolehtimiseen. On tärkeää tukea kokemusta yhteisöllisyydestä luomalla ilmapiiriä osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, minimoiden yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.
Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tavoitteena on pyrkiä myös vähentämään mielenterveyteen kohdistuvia ennakkoluuloja ja luoda avointa keskusteluilmapiiriä, jossa mielenterveys on oikeus, keskeinen voimavara ja jossa jokainen on arvokas omana itsenään.

Mitä mielenterveys on?

  • terveyttä ja hyvinvointia
  • tunnetaitoja
  • ihmissuhteita ja vuorovaikutusta
  • elämänhallintaa

Mielenterveys on kansalaistaito, jota jokainen meistä voi vahvistaa.

Kouvolan kaupunki tarjoaa maksuttomia palveluja ja tapahtumia. Järjestöt ja yhdistykset ympäri Kymenlaaksoa tukevat kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista elämää.

Hyvän mielen Kouvola

Kouvolan kaupunki on ollut mukana Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -hankkeessa vuosina 2022–2023. Hyvän mielen kuntahankkeessa on tehty yhdessä 28 kunnan kanssa kokonaismallia kunnissa tehtävään mielenterveyden edistämistyöhön.

Kouvolaan on hanketyön myötä luotu Hyvän mielen Kouvola -toimintamalli. Kaupunki haluaa luoda kokonaismallin siitä, miten tehdään pitkäjänteistä, poikkihallinnollista, vahvistavaa ja vaikuttavaa mielenterveyden edistämistyötä. Toimintamalliin sisältyvät hankkeen tuomat menetelmät (tarkistuslista ja käytännön työkalupakki). Mielenterveyden edistämistyötä tehdään kaupungin kaikilla toimialoilla, sekä poikkihallinnollisissa ja monialaisissa työryhmissä. Tavoitteena on myös kaupungin henkilöstön osaamisen vahvistaminen mielenterveyden edistämisessä. Toimintamallia jalkautetaan v. 2023–2024 aikana.

Hyvän mielen Kouvola -toimintamallin tavoitteena on:

  1. Kuntalaisten mielen hyvinvointi lisääntyy ja tarve korjaaviin mielenterveyspalveluihin vähenee.
  2. Mielenterveysosaaminen lisääntyy kaupungin palveluissa ja sidosryhmissä.
  3. Mielenterveyttä edistetään systemaattisesti osana toimialoilla tehtävää työtä ja maakunnan yhdyspintatyötä.
  4. Toimenpiteiden vaikuttavuus paranee systemaattisten toimintatapojen ja varhaisen puuttumisen myötä.

Lue lisää Hyvä mielen kunnasta MIELI Suomen Mielenterveys ry:n sivuilta.

Videoita

Mitä mielenterveys on?
Tukea mielenterveyden pulmissa.
Mielenterveys ja maahanmuutto selkosuomeksi.

Linkkejä

Apua, tukea ja omahoito-ohjeita
Kymenlaakson hyvinvointialue – mielenterveyspalvelut
Kymenlaakson hyvinvointialue – päihdepalvelut
Kymenlaakson hyvinvointialue – ajanvaraus mielenterveys- ja päihdepalveluihin
Mielenterveys- ja päihdeapua Kouvolassa
Mielenterveystalon sivuille pääset tästä
Osallistumismahdollisuuksia matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa, Kouvolan mielenterveysseura
Positiivinen mielenterveys, THL
Vahvista mielenterveyttäsi, Mieli ry

Päivitetty 22.9.2023

Sivun alkuun