Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja vahvistaa yhteisön mielenterveyttä suojaavia rakenteita.

Ennaltaehkäisevällä mielenterveystyöllä voidaan tuoda kaikenikäisille mielenterveystaitoja, taitoja itsensä tuntemiseen sekä itsestä huolehtimiseen. On tärkeää tukea kokemusta yhteisöllisyydestä luomalla ilmapiiriä osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, minimoiden yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.
Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tavoitteena on pyrkiä myös vähentämään mielenterveyteen kohdistuvia ennakkoluuloja ja luoda avointa keskusteluilmapiiriä, jossa mielenterveys on oikeus, keskeinen voimavara ja jossa jokainen on arvokas omana itsenään.

Mitä mielenterveys on?

• terveyttä ja hyvinvointia
• tunnetaitoja
• kriisejä
• ihmissuhteita ja vuorovaikutusta
• elämänhallintaa
Mielenterveys on kansalaistaito, jota jokainen meistä voi vahvistaa

Videoita

Mitä mielenterveys on?
Tukea mielenterveyden pulmissa.
Mielenterveys ja maahanmuutto selkosuomeksi.

Linkkejä

Apua, tukea ja omahoito-ohjeita
Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelut
Mielenterveys-ja päihdeapua Kouvolassa
Mielenterveystalon sivuille pääset tästä
Osallistumismahdollisuuksia matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa, Kouvolan mielenterveysseura
Positiivinen mielenterveys, THL
Vahvista mielenterveyttäsi, Mieli ry

Päivitetty 18.8.2022

Sivun alkuun