Huumausaineiksi luokitellaan sellaiset kemikaalit ja kasvit, joita käytetään lamauttavien, päihdyttävien tai harhoja tuottavien keskushermostovaikutusten vuoksi ja jotka on erikseen mainittu huumausainelaissa. Suomessa huumeiden käyttö, hallussapito ja myyminen ovat lailla kiellettyjä. Koska huumeita käytetään niiden keskushermostovaikutusten takia, myös haitat kohdistuvat ensisijaisesti sinne: tajunnan taso voi heikentyä, hengitys lamaantua tai saattaa esiintyä vapinaa ja kouristuksia. Lisäksi esiintyy pahoinvointia, sydämen toiminnanhäiriöitä ja verenpaineen muutoksia.

Pistämällä käytettäviin huumeisiin liittyy riski B- ja C-hepatiittiin sekä HIV-infektioon. Päihtymyksen takia tapaturma- ja itsemurhariskit kasvavat. Huumausaineet aiheuttavat terveydellisten riskien lisäksi sosiaalisia ongelmia, jotka koskettavat käyttäjiä, heidän läheisiään ja koko yhteiskuntaa. Huumekauppa on usein kytköksissä myös rikollisuuteen.
Huumaavia aineita ovat esimerkiksi kannabis (hasis, marihuana), kokaiini, opiaatit (morfiini, heroiini, buprenorfiini esim. Subutex), stimulantit (mm. amfetamiini), impattavat aineet (mm. liimat, polttonesteet), rauhoittavat lääkkeet (mm. Diapam) ja hallusinogeenit (mm. LSD).

Päivitetty 10.11.2021

Sivun alkuun