Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumis- ja majoitushuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveyshaittaepäily 

Kun epäilet terveyshaittaa ota ensisijaisesti yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), jolla on velvollisuus selvittää ongelman syytä ja korjata epäkohdat. Omakotitalot joissa rakennuksen omistaja vastaa rakennuksen kunnosta voi omistaja ottaa suoraan yhteyttä terveysvalvontaan. Tiedossa olevat kosteusvauriot ja muut sisäilmaa heikentävät tekijät kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Asunnontarkastus

Mikäli asunnon tai muun sisätilan omistaja ei perustelluista neuvonnasta ja ohjauksesta huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tarkastaa asunnon ja arvioi, onko asunnossa mahdollisesti terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa aiheuttava olosuhde. 

Terveyshaitta ja sen toteaminen

Terveyshaittaa aiheuttavana olosuhteena pidetään esim. kosteusvauriota, näkyvää tai näyttein todettavaa hometta, liian alhaista lämpötilaa, korkeaa radonkaasupitoisuutta tai liiallista melua.

Mikäli haitta todetaan, terveystarkastaja antaa neuvoja ja voi tarvittaessa kehottaa kiinteistön omistajan tekemään tarvittavat jatkoselvittelyt sekä poistamaan terveyshaitan aiheuttajan esim. korjaamalla rakenteet. Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan asiasta tehdä terveydensuojeluviranomaisen korjausmääräys. Aloite tarkastukseen voi tulla myös omakotitalossa asuvalta. Nämä hoidetaan pääasiassa neuvonnalla ja ohjauksella.  

Asunnontarkastuspyyntö

Asunnontarkastuspyyntö voidaan tehdä oheisella lomakkeella sähköisesti. Lomake tulee täyttää mahdollisimman kattavasti, jolloin perustiedot välittyvät ennen mahdollista tarkastusta. Tietojen perusteella voidaan hankkia taustatietoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat itse tarkastusta. Lomake voidaan lähettää sähköisesti ympäristöterveydenhuollon sähköpostilaatikkoon, josta se ohjautuu käsittelyyn. 

Ensitarkastus on maksuton. Mahdollisista tarvittavista lisäselvityksistä sovitaan tarkastuksen yhteydessä erikseen. Terveystarkastajan suorittamista jatkoselvittelyistä, kuten ilman ja materiaalien mikrobitutkimuksista ja näytteenotosta peritään kustannuksia vastaava maksu. 

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden arvioinnista ja toimenpiderajoista on säädetty STM:n asumisterveysasetuksessa.

Terveyshaitan poistamiseen asunnosta on mahdollista saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) avustusta (terveyshaitta-avustus).

Sisäilmatyöryhmä

Kouvolan kaupungilla on sisäilmatyöryhmä julkisten tilojen sisäilmaongelmien selvittämiseen. Sisäilmatyöryhmä on moniammatillinen asiantuntijajäsenistä koostuvia ryhmä, jossa on edustettuina mm. tilan käyttäjät, kiinteistön omistaja, työterveys, työsuojelu ja terveysvalvonta.

Lisätietoja sisäilmasta saat mm. seuraavilta tahoilta:  

Päivitetty 5.4.2024

Sivun alkuun