Ympäristöministeriön ja Kouvolan kaupungin rahoittamassa Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea -hankkeessa 1.1.2022 - 31.03.2023 lisättiin ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta. Kouvolan aluetoimikunnat toteuttivat luonnon monimuotoisuus -hankkeita asukkaiden ideoiden pohjalta asukkaiden, yritysten, järjestöjen, oppilaitosten kanssa. Hankkeen tuloksena syntyi Kestävän kehityksen -hanketoimintamalli.

Kestava kaupunki, ympäristöministeriö

Asuinalueet lähiympäristöineen tarjoavat mahdollisuuden luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Luontokadon ehkäisy omassa lähipiirissä on mielekästä toimintaa. Lähiluonnon monimuotoisuus kytkeytyy hyvinvointiin. Esimerkkejä luonnon monimuotoisuushankkeista ovat esim. nurmikoiden muuttaminen niityiksi, hyönteishotellien, linnun- ja lepakkopönttöjen rakentaminen, lahoavan puun hyödyntäminen tai paikallejättö, vieraslajien poistaminen ja torjunta, viljelylaatikot, pölyttäjien suosimien kasvien kylväminen sekä Kouvolalle tyypillisille paahdealueille paahdekasvien kylväminen. Lisäksi voidaan kartoittaa kunnostettavissa olevia virtavesiä ja kosteikkoja.

Hankkeen tuloksena kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärrys lisääntyi ja kestävää kehitystä osataan hyödyntää lähiympäristön hankkeissa. Hankkeen myötä luotiin kestävän kehityksen hanketoimintamalli. Lisäksi hankkeen avulla asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi lisääntyi.

Tietoa luonnon monimuotoisuudesta

Miten voin säilyttää luonnon monimuotoisuutta itse?

Kestävä kehitys -hankkeita ja tapahtumia

Päivitetty 18.9.2023

Sivun alkuun