Yleiselle uimarannalle on tiettyjä vaatimuksia. Yleisellä uimarannalla on aina ylläpitäjä, joka on vastuussa rannan käytöstä. Niin rannan kuin sen yhteydessä olevan uimaveden pitää olla turvallisia käyttää. Terveydensuojeluviranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista.

Terveysvalvonta tarkkailee yleisten uimarantojen vedenlaatua. Tällä sivulla on mahdolliset käyttörajoitukset ja -kiellot koskien Kouvolan ja Iitin alueen uimarantoja.

 • Napan lammen uimapaikka (päivitetty 22.7.2019) Napan lammella todettiin 15.7.2019 otetussa uimavesinäytteessä mikrobiarvojen ylitys, jonka vuoksi uimista ei suositeltu uimapaikalla. Uimapaikalta otettiin lisänäyte  17.7.2019 ja se täytti uimarantavedelle asetetut laatuvaatimukset. Näin ollen Napan lammen uimapaikalla ei ole tarpeen enää rajoittaa uimista. Syytä mikrobiarvojen hetkelliselle ylitykselle ei ole tiedossa.

Uimaveden tutkimustulokset ovat uimarantojen ilmoitustauluilla sekä rannan ylläpitäjän internetsivuilla.

Sinilevä eli syanobakteeri

Sinilevien eli syanobakteerien esiintymisen runsauden arviointi perustuu aistinvaraiseen arviointiin.

Arvioinnissa käytetään ympäristöhallinnossa kehitettyä neliportaista asteikkoa.

Terveysvalvonta vie uimarannan ilmoitustaululle havainnosta kertovan tiedotteen. Sinilevästä voidaan ottaa myös näyte lajitunnistusta varten.

Sinilevähavainnot

Tästä näet ajankohtaiset sinilevähavainnot:

 • 15.7.2019
  Vennan uimaranta, Haukkajärvi
  Särkkien uimaranta, Lappalanjärvi, (mahdollisesti vähän sinilevää) 
  Valkealan kk:n uimapaikka, Likolampi
 • 16.7.2019
  Tuulispään uimapaikka, Sääskjärvi
  Erottajan uimapaikka, Sääskjärvi (paljon sinilevää) 
  Urajärven uimaranta, Urajärvi 
  Sompasen uimaranta, Sompanen, 
  Horpunrannan uimapaikka, Vuohijärvi
 • 6.8.2019
  Urajärven uimaranta, Urajärvi (vähän sinilevää)
  Hiisiöistenlammin uimapaikka, Hiisiöistenlammi (vähän sinilevää)
  Tuulispään uimapaikka, Sääskjärvi (paljon sinilevää)
  Erottajan uimapaikka, Sääskjärvi (paljon sinilevää)

Kaikki Suomen havainnot Suomen ympäristökeskuksen Järviwiki -palvelusta.

Voit ilmoittaa Kouvolan ja Iitin levähavainnosta

Päivitetty 6.8.2019